Dansk divestment i 2014 – og processen fremad

Opsamling på generalforsamlingerne i DIP, JØP og MP Pension foråret 2014 – og processen fremad Forårets generalforsamlinger var det foreløbige højdepunkt for AnsvarligFremtid-initiativet, eftersom ”divestment” forslaget blev sat til afstemning på disse...

Nej til stop for sorte investeringer i JØP

http://www.djoefbladet.dk/nyheder/2014/4/nej-til-stop-for-sorte-investeringer.aspx Forslag om nul aktier i kul, olie og gas stemt ned. Men Anders Eldrup, ny JØP-formand, siger, at forslagsstillerne rejser en vigtig problemstilling.

Pensionsmedlemmer vil standse olieinvesteringer

http://www.business.dk/green/pensionsmedlemmer-vil-standse-olieinvesteringer I det kommende døgn skal medlemmerne i to danske pensionsselskaber tage stilling til, hvorvidt pensionskasserne fortsat bør investere i fossile brændstoffer. Ekspert sår dog tvivl om det...

Pensionskunder til kamp mod fossile investeringer

http://www.information.dk/493542 Afhændelse af fossile energiaktier er på dagsordenen i tre pensionskasser i denne måned. Det første forslag er netop faldet med et snævert flertal hos ingeniørerne – nu følger jurister og økonomer, magistre og psykologer. Samtidig...

Krav til pensionskasser: Drop sorte investeringer

http://finans.borsen.dk/artikel/1/280160/krav_til_pensionskasser_drop_sorte_investeringer.html Kom ud af investeringer i kul, gas og olie. Og hellere i dag end i morgen. Sådan kommer opfordringen til at lyde på generalforsamlingerne i tre de tre pensionskasser DIP,...

Forslag til generalforsamlinger i DIP, JØP, og MP Pension

Der fremsættes snart divestment-forslag til generalforsamlingerne i DIP (3. april), JØP (28. april) og MP Pension (29. april) i 2014 med følgende ordlyd: ”DIP (eller JØP eller MP Pension) forpligter sig med vedtagelsen af dette forslag til øjeblikkeligt at stoppe...

Mere end 500 har skrevet under

AnsvarligFremtid har nået mere end 500 tilmeldte, der er enige i at de danske pensionsselskaber bør frasælge deres investeringer i kul-, gas- og olieselskaber.

Pengetanke sortlister investeringer i kul og olie

http://politiken.dk/oekonomi/gloekonomi/ECE2199847/pengetanke-sortlister-investeringer-i-kul-og-olie/ Flere steder i verden boykotter investorer nu sort energi. Danske pensionsselskaber melder pas med henvisning til loven.