I mere end et årti har den britiske organisation Carbon Tracker forsøgt at råbe verden op om den store finansielle risiko ved energiselskabernes beholdninger af fossile reserver, der ikke kan blive brændt af, hvis Parisaftalen skal overholdes. Nu begynder de store investorer at erkende risikoen, og olie-, kul- og gasbranchen forsøger at slå tilbage.

Information 20. april 2019.

https://www.information.dk/udland/2019/04/co2-boblen-syv-gange-stoerre-fossile-reserver-kan-braende-parisaftalen-overholdes