Engager dig

Skriv til dit forsikringsselskab

Hvis du ønsker, at dit forsikringsselskab skal trække sig ud af investeringer i fossilselskaber, opfordrer vi til at tage kontakt til dem, og derved vise dem at investeringer i fossil-industrien er et emne som bekymrer deres kunder.

Du kan også blive aktiv i kampagnen. Hvis du har lyst til at høre mere, så skriv til en af vores tovholdere.

Johannes Lundberg
Talsperson for AnsvarligForsikring

Mobil  30 20 13 82

Johannes@ansvarligfremtid.dk

Indflydelsesmuligheder i dit forsikringsselskab

Af de ti største danske forsikringsselskaber kan man som menigt medlem få mest indflydelse i

–       Alm. Brand
–       GF Forsikring
–       Gjensidige
–       Lærestandens Brandforsikring
–       Sygeforsikringen ”danmark”
–       Tryg (herunder Alka)

Man har færre indflydelsesmuligheder som privat kunde i

–       Codan
–       If
–       PFA
–       Topdanmark

Hvis du ønsker at engagere dig i andre end de 10 ovennævnte selskaber, så opfordrer vi dig til selv at undersøge, hvordan du kan påvirke disse.

 

Alm. Brand

Alm. Brand A/S er et børsnoteret aktieselskab. Hovedaktionær i Alm. Brand A/S er Alm. Brand af 1792 fmba med en ejerandel på omkring 60 %. Alm. Brand af 1792 fmba er en forening med begrænset ansvar og er majoritetsaktionær i Alm. Brand A/S.

Alle skadeforsikringskunder i Alm. Brand Koncernen er automatisk medlemmer af foreningen med de rettigheder – men uden forpligtelser – dette giver ifølge vedtægterne.

Alle skadeforsikringskunderne i Alm. Brand er automatisk medlem af Alm. Brand af 1792 fmba og således medejere af koncernen.

Alle medlemmer af Alm. Brand af 1792 fmba er valgbare og har valgret til Repræsentantskabet i henhold til vedtægterne.

Fra https://www.almbrand.dk/om-alm-brand/om-os/struktur-og-ledelse/

GF

Selskabets kunder er organiseret i foreninger, der benævnes forsikringsklubber. De enkelte forsikringsklubber har egne bestyrelser og er fordelt i hele landet. 
Alle medlemmer kan deltage i og stemme til de lokale generalforsamlinger i de enkelte forsikringsklubber rundt om i landet.

Sammen med GF Fonden ejer forsikringsklubberne GF Forsikring a/s. Forsikringsklubberne har aktier i GF i forhold til antallet af medlemmer.

Bestyrelsen i forsikringsselskabet GF Forsikring a/s består af 12 medlemmer. 8 medlemmer, herunder formanden, vælges af generalforsamlingen. Til 6 af disse poster er kun klubbestyrelsesmedlemmer valgbare. Valget gælder for to år, således at 4 er på valg hvert år.

Fra: https://www.gfforsikring.dk/om-gf/%C3%85rsrapporter-og-vedt%C3%A6gter

 

 

Gjensidige

I et gjensidigt forsikringsselskab ejes selskabet af kunderne. Da Gjensidige blev omdannet til et norsk “allmennaksjeselskap” (ASA) i juni 2010 blev kundernes ejerskab videreført gennem Gjensidigestiftelsen. Kunderne vælger, og kan vælges til, stiftelsens generalforsamling og bestyrelse.

Fra https://www.gjensidige.dk/om-os/gjensidige/koncernen

Lærerstandens Brandforsikring

LB er medlemsejet. Der vælges 45 delegerede i forskellige lokale valgområder. Hvert år er der valg i tre valgområder. Der går fire år mellem hvert valg i et valgområde.

De delegerede skal vælges på baggrund af deres tilknytning til:

Medlemsgruppe 1 – folkeskoleområdet og medlemsgruppe 2 – undervisningsområdet uden for folkeskolen og andre medlemmer, uden tilknytning til undervisningsområdet.

Til delegerede kan kun vælges stemmeberettigede medlemmer, som har fast bopæl i vedkommende valgområde.

Kandidatur skal anmeldes af 4 medlemmer fra kandidatens medlemsgruppe.

Bestyrelsen har defineret en politik for, hvilke kompetencer, der som minimum bør være til stede i bestyrelsen.

Fra https://www.lbforsikring.dk/om-lb-forsikring/politikker-og-vedtaegter

Om de aktuelle valg se: https://www.lbforeningen.dk/om-lb-foreningen/nyheder/valg-til-generalforsamling-2018

Sygeforsikringen “danmark”

“danmark” er medlemsejet.

“danmark” består af 8 lokalafdelinger hvorfra der vælges i alt 160 repræsentanter. Repræsentanterne vælges på årlige møder i lokalafdelingen, og sidder to år ad gangen.

Repræsentanterne deltager i generalforsamling og har mulighed for at vælge 8 af bestyrelsens 13 medlemmer.

Fra https://www.sygeforsikring.dk/om-foreningen

Tryg

TryghedsGruppen er hovedejer af Tryg.

Fra https://tryg.dk/om-tryg/tryghed-i-danmark

Som kunde i Tryg kan du stille op og stemme til TryghedsGruppens repræsentantskab, når der er valg i den region, hvor du bor, eller hvor din virksomhed har hjemsted.

På den måde kan du få indflydelse på TrygFondens strategi, og om der skal udbetales bonus til kunderne. Læs mere på TryghedsGruppens hjemmeside

Fra https://tryg.dk/om-tryg/tryghed-i-danmark

Alka

Alka er opkøbt af og ejes af Tryg.

Som kunde er du automatisk medlem af TryghedsGruppen.

(Alkas investeringsportefølje forvaltes af Tryg)

Fra https://www.alka.dk/om-alka/ejerforhold-og-organisation

Codan

Codan er en del af RSA Group, der er et af verdens største globale forsikringsselskaber med fokus på skadeforsikringer. Codanforsikring er et aktieselskab, hvor aktionærerne kan stemme om hvem der skal i bestyrelsen.

Fra https://www.codan.dk/om-codan/virksomhedencodan

If

If er ejet af den finske finanskoncern Sampo, og der er ikke umiddelbart mulighed for medlems- eller kundeindflydelse.

Fra https://www.if.dk/om-if/om-os

PFA

(Med på listen da PFA er Danmarks tiendestørste skadeforsikringsselskab)

PFA Pension er ejet af PFA Holding A/S. PFA har et kunderåd som består af PFAs 70 største kunder.

PFA beskriver sig selv som ejet af deres kunder (https://pfa.dk/om-pfa/hvem-er-vi/kort-om-pfa/). PFA Holding A/S virker primært til at være ejet af aktionærer og storkunder.

Fra https://pfa.dk/om-pfa/hvem-er-vi/organisation/

TOPDANMARK

Topdanmark er et aktieselskab, der er ikke umiddelbart mulighed for at stemme, hvis man er kunde/medlem.