Danske pensionsselskabers klimamålsætninger

Danske pensionsselskaber kan tilslutte sig forskellige globale klima investornetværk som har et erklæret mål om at blive “Net Zero” investorer senest i år 2050. De vigtigste netværk er Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) samt IIGCCs Paris Aligned Investment Initiative (PA II). Som konsekvens af, at EU og et stigende antal lande forpligter sig til at reducere sine udledninger markant og gå i “Net Zero” senest i år 2050, så er det helt naturligt at også danske pensionsselskaber og investorer sætter sig det samme mål for deres investeringer.

Når pensionsselskaberne tilslutter sig disse netværk, så forpligter de sig samtidigt også til at sætte nogle CO2-reduktionsmål, samt mål for grønne investeringer. Pensionsselskaberne forpligter sig desuden til at øge deres aktive ejerskab, samt arbejde for at undgå at støtte lobby-aktiviteter der modarbejder den grønne omstilling.

Tabellen herunder angiver hvilke danske pensionsselskaber som har tilsluttet sig disse 2 netværk.

Læs mere om Net Zero Asset Owner Alliancen (NZAOA) og hvem der har tilsluttet sig på dette LINK
Læs mere om Paris Aligned Investment Initiative (PA II) og hvem der har tilsluttet sig på dette LINK

Tabel opdateret 14. oktober 2023.


Noter til tabellen:
*Pensionskassen Arkitekter og Designere (PAD) har fastsat grønt investeringsmål på 17,5% i 2025 og 25% i 2030.
NA: Not applicable, hvilket betyder at pensionskassen ikke er tilmeldt et Net Zero investor-netværk, og derfor ikke har forpligtet sig til at sætte et mål
NZAOAs anbefalinger for målsætninger: For 2025 skal være mellem 22 – 32% reduktion ift. 2019 og målet for 2030 skal være mellem 49 – 65 % reduktion ift. 2020
IIGCC PA-II anbefalinger for mål for 2030: Målet skal være konsistent med en fair andel af en global reduktion på 50% (fortolkes som mindst 50%).
¤ Ifølge iIGCC PA-II seneste initial disclosures report fra november 2022 (rapporten beskriver pensionsselskaberne individuelt, således for PBU, Pensam, PensionDanmark, PKA, Lægernes Pension og AP Pension)
¤¤ Ifølge NZAOAs seneste statusrapport fra september 2022. Opgør ikke detaljerede planer hver investor, men giver links til investorernes egne rapporter (ofte i lokalt sprog)