Virksomhedspensioner

Hvis du er ansat i en dansk virksomhed, så er din pensionsopsparing højst sandsynligt aftalt med et af Danmarks 5 kommercielle pensionsselskaber: AP Pension, Danica Pension, PFA, Topdanmark eller Velliv.

Kort om virksomheds pensionsordninger

Den virksomhed, du arbejder i, har forhandlet pensionsordningen for dig og dine kollegaer. Det er dog ikke virksomheden, men pensionsselskabet, som kan rådgive dig om dit specifikke valg af pensionsprodukt. Det kan for eksempel være, hvilken grad af investeringsrisiko og bæredygtighed, du vil have for dit helt eget pensionsprodukt.
En pensionsordning løber oftest i 2-5 år. Herefter skal virksomheden sende deres pensionsordning i udbud, hvor de har mulighed for at vælge et andet pensionsselskab. Ofte forlænger virksomhederne dog aftalen med deres nuværende pensionsselskab.

Virksomheder kan gøre en forskel

Virksomhederne har mulighed for at påvirke bæredygtigheden i deres ansattes pensionsordninger, hvis de efterspørger bæredygtige pensionsprodukter, når de tegner pensionsordningen. Virksomheder kan gøre en stor forskel i forhold til at påvirke pensionsudbyderne. Særligt, hvis mange virksomheder i fællesskab efterspørger højere klimakrav hos deres pensionsselskaber, vil det øge sandsynligheden for, at pensionsudbyderne ændrer deres produkter, så de passer til virksomhedernes ønsker. Som et godt eksempel, så har de danske virksomheder haft succes med at få pensionsselskaberne til at udbyde grønne pensionsprodukter, som kunderne selv kan tilvælge. Alle virksomheder har derfor i dag også mulighed for at opfordre deres ansatte til selv at vælge pensionsselskabernes mest bæredygtige pensionsprodukt.

Hvad kan du selv gøre?

Størstedelen af de kommercielle pensionsselskaber giver deres medlemmer mulighed for selv at placere deres pensionsopsparing i ekstra klimavenlige, grønne og fossilfrie investeringsmuligheder. Se her, hvordan du nemt kan gøre, så din pensionsopsparing bliver investeret mere bæredygtigt og klimavenligt. 

 

 

Hvorfor er det vigtigt at min pensionsopsparing investeres klimavenligt?

Der er lang vej endnu, før verden er i mål med den grønne omstilling.
Som nation har vi forpligtet os på at leve op til Paris-aftalen, hvilket blandt andet indebærer, at de offentlige og private pengestrømme skal understøtte målene i Paris-aftalen. Her hviler ikke mindst et stort ansvar på pensionsudbyderne for at levere pensionsordninger, som er forenelige med Paris-aftalen.

Ansvarlig Fremtid mener, at ansvarlige virksomheder bør være interesserede i at sikre, at deres ansatte bliver tilbudt pensionsordninger, der lever op til målene i Paris-aftalen.
Der er mange danske virksomheder, som ser sig selv som en del af løsningen på klimakrisen. De leverer måske produkter og services, der understøtter den grønne omstilling. For dem kan en ikke-bæredygtig pensionsordning i princippet være med til at underminere virksomhedens egen bæredygtige udvikling. Det sker for eksempel, når pensionsselskaberne investerer i klimaskadelige virksomheder, der øger den globale opvarmning eller bremser den grønne omstilling via lobbyarbejde.

VIl du presse dit pensionsselskab til at trække deres investeringer ud af fossilindustrien?
Så har vi gjort det nemt for dig!
Her kan du sende en af vores standard-breve til dit pensionsselskab. Det tager kun 5 minutter.

De kommercielle pensionsselskaber investerer store beløb i fossil selskaber – i strid med Paris-aftalen

Flere af de kommercielle danske pensionsselskaber har sat ambitiøse klimamål. Deres handlinger stemmer dog ikke overens med disse målsætninger. For pensionsselskaberne investerer nemlig stadig alt for store beløb i fossile selskaber. Samlet set forvalter de 5 kommercielle pensionsselskaber omkring 1.600 milliarder kroner af danskernes pensionspenge (LINK). Heraf er 22 milliarder kroner placeret i noterede aktier og obligationer i den fossile industri. Over en tredjedel af de 22 milliarder kroner er investeret i olie-gas selskaber, som i øjeblikket udvider med nye olie/gasfelter (LINK).

Både FN og Det Internationale Energiagentur har slået fast, at når virksomheder ekspanderer og laver nye olie/gasfelter, er det i direkte modstrid med Paris-aftalens mål. Derfor mener vi hos AnsvarligFremtid, at pensionsselskaberne bør frasælge deres investeringer i fossilindustrien eller forsøge at påvirke de klimaskadelige virksomheder i en grønnere retning ved at udføre aktivt ejerskab der har en dokumenterbar effekt. De fleste pensionsselskaber er dog ikke gode nok til at yde aktivt ejerskab, hvilket tabellen herunder viser.


Data i tabellen er opdateret oktober 2022

De kommercielle pensionsselskaber viser grønne fremskridt – men det ikke nok

Alle 5 kommercielle pensionsselskaber tilbyder valgfrie særligt klimavenlige pensionsprodukter til deres kunder (LINK). På trods af at flere og flere kunder vælger de grønne pensionsprodukter(LINK), så er tallet lavt. For eksempel havde 80.000 kunder af PFAs kunder valgt det grønne produkt i august 2023. Det er dog en stigning fra 20.000 i juni 2021. Det er dog stadig under 10 procent af kunderne, der har deres pensionsopsparing i PFAs mere klimaskadelige standardprodukt. Så selvom de nye produkter er et skridt i den rigtige retning, så understøtter PFAs samlede investeringer stadig ikke Paris-aftalen.

Endnu et fremskridt, som ovenstående tabel viser, er, at 4 af pensionsselskaberne har tilsluttet sig et internationalt investor samarbejde (NZAOA eller PA-II). Her forpligter de sig til at efterleve Paris-aftalens mål, blandt andet ved at investere mindre i de mest CO2-forurenende virksomheder, øge de grønne investeringer og lave effektivt aktivt ejerskab.
Alligevel investerer pensionsselskaberne stadig alt for meget i fossile selskaber og er ikke gode nok til at lave aktivt ejerskab. Det har blandt andet fået Verdensnaturfredningsforeningen WWF til at konkludere, at ingen af de danske pensionsselskaber er på kurs til at indfri målene i Paris-aftalen.

Hvad bør min arbejdsgiver/virksomhed gøre?

At pensionsselskaberne tilbyder deres kunder valgfrie grønne pensionsprodukter, er et skridt i den rigtige retning. Men det er dog slet ikke nok til at sikre, at pensionskassernes mange milliarder bliver investeret, så de lever op til Paris-aftalens mål. En rundspørge fra YouGov i september 2021 viser, at hele 40% af danskerne slet ikke kender til begrebet ”bæredygtige investeringer”, og kun 4% oplyser at de har valgt et pensionsprodukt med et bæredygtigt fokus (LINK). Så selvom fremkomsten af disse valgfrie grønne pensionsprodukter er et skridt i den rigtige retning, så er utilstrækkeligt til at sikre at den samlede danske investeringsformue bliver investeret Paris-kompatibelt.

Her kan virksomhederne gøre en stor forskel ved at lave bæredygtighed til et centralt kriterium, når de skal vælge pensionsudbyder. For eksempel bør virksomheden kræve, at samtlige af pensionsselskabets produkter lever op til Paris-aftalen, så ansvarlige pensionsordninger ikke bør være et tilvalg hos den enkelte person. Læs mere her

Læs mere om hvad dit pensionsselskab gør for at investere klimaansvarligt og hvad du kan gøre for at presse yderligere på

I AnsvarligFremtid har vi for hvert af de 5 kommercielle pensionsselskaber gennemgået hvor godt de inddrager klimahensyn i deres investeringer. Hvis du vil se hvordan dit eget pensionsselskab tager hensyn til klimaet i din pensionsopsparing, så klik på dit pensionsselskabs navn og logo herunder

                                                  

Vil du have hjælp til at påvirke dit pensionsselskab eller søger du mere information omkring dit pensionsselskab?

Så skriv meget gerne en mail til os. Vores råd er helt gratis, og vi glæder os til at høre fra dig. Send os en mail på info@ansvarligfremtid.dk 

 

 

Noter til tabellen ovenfor
*Data er baseret på WWFs Pensionsrapport 2021, som kan tilgås på linket HER, samt fra informationer fra pensionsselskabernes egne hjemmesider 
**Læs mere om danske pensionsselskabers tilslutning til globale investornetværk, deres CO2-reduktionsmål og mål for grønne investeringer HER 
***Tallene er baseret på hjemmesiden https://www.fossilnofuture.com/database.html (tilgået 12. september 2022)
****Vurderingen af pensionsselskabets aktive ejerskab er baseret på rapporten “Your Votes Our Future 2022”. Læs mere HER.