Virksomhedspensioner

Er du ansat i en dansk virksomhed, så er din pensionsopsparingsordning med stor sandsynlighed aftalt med ét af Danmarks i alt 5 kommercielle pensionsselskaber som tegner virksomhedspensionsordninger, nemlig AP Pension, Danica Pension, PFA, Topdanmark eller Velliv.

=> Vil du vide mere om, hvordan disse 5 pensionsselskaber arbejder med klima i deres investeringer, og hvordan du kan øge pensionsselskaberns ansvarlighed på klimaområdet ved at sende ét af vores ”standard-breve” til dit pensionsselskab, så bør du læse videre herunder.

=> Hvis du vil gå direkte videre til at se hvordan dit helt eget pensionsselskab inddrager klimahensyn i sin forvaltning af din pensionsopsparing, så klik på dit pensionsselskabs navn og logo nederst på siden.

=> Hvis du vil have hjælp til at påvirke dit pensionsselskab eller søger du mere eller uddybende information omkring dit pensionsselskab, så skriv meget gerne en mail til os. Vores råd er helt gratis, og vi glæder os til at høre fra dig. Send os en mail på info@ansvarligfremtid.dk 

Sådan tegnes virksomhedspensionsordninger
I Danmark sender virksomhederne typisk deres pensionsordning i udbud hvert 2-5 år, men der er eksempler på pensionsordninger der løber i op til 7 år. Som udgangspunkt er det virksomheden der forhandler den overordnede pensionsordning på plads, hvorefter ansvaret for rådgivning af medarbejderens konkrete valg af pensionsprodukt varetages af det valgte pensionsselskab, dog indenfor de overordnede rammer defineret i kontrakten for den aftalte virksomhedspensionsordning. Virksomheden har normalt ikke selv adgang til konkret viden om, præcist hvilke pensionsprodukter (fx valg af grad af investeringsrisiko og bæredygtighed) som hver enkelt medarbejder har valgt, eller hvordan valg af pensionsprodukt ser ud på tværs af hele virksomhedens medarbejderstab.

Virksomheder kan godt påvirke pensionsselskabets investeringsstrategi
Virksomheder har generelt gode muligheder for at påvirke bæredygtigheden af de ansattes pensionsopsparing. Det kan virksomheden gøre ved at efterspørge bæredygtige pensionsprodukter, og dels ved at opmuntre medarbejderne til at tilvælge en høj grad af bæredygtighed i deres valg af investeringsprodukt. Særligt når mange virksomheder i fællesskab fremsætter højere klimakrav til pensionsudbyderne, så vil det øge sandsynligheden for at pensionsudbyderne vil efterleve virksomhedernes ønsker. Som et godt eksempel, så har de danske virksomheder faktisk haft succes med som noget nyt at få pensionsselskaberne til at udbyde valgfrie særligt grønne pensionsprodukter.

Hvorfor er det vigtigt at min pensionsopsparing investeres klimavenligt?
Hvis verden skal lykkes med at gennemføre en hurtig grøn omstilling, og hvis vi som nation skal leve op til vores forpligtelser under Paris-aftalen om at sikre at de offentlige og private pengestrømme understøtter målene i Paris-aftalen, så hviler der et stort ansvar på pensionsudbydere for at levere Paris-kompatible pensionsordninger. For de ganske mange danske virksomheder som ser sig selv som en del af løsningen på klimakrisen ved at levere produkter og services der understøtter den grønne omstilling, så kan en ikke-bæredygtig pensionsordning i princippet være med til at underminere virksomhedens egen bæredygtige udvikling. Det er tilfældet når pensionsinvesteringerne bidrager til at fortsætte investeringer i klimaskadelige virksomheder som øger den globale opvarmning, og som ofte udfører lobbyisme som bremser den grønne omstilling. Deraf følger, at man som en ansvarlig virksomhed har en egen interesse i at sikre at alle de pensionsprodukter som deres ansatte bliver tilbudt, at de er fuldt ud Paris-kompatible.

De kommercielle pensionsselskaber investerer store beløb i fossil selskaber – i strid med Paris-aftalen
Nogle af de 5 kommercielle danske pensionsselskaber har sat ambitiøse klimamål, men de forvalter tilsammen omkring 1.600 milliarder kroner, hvoraf omkring 22 milliarder kroner er placeret i noterede aktier og obligationer i den fossile industri (LINK). Ud af de 22 milliarder kroner, så er ca. 8 milliarder investeret i olie-gas selskaber som i øjeblikket udvider med nye olie/gas-felter (LINK). De fleste af pensionsselskaberne varetager desuden ikke en effektiv udførelse af såkaldt ”aktivt ejerskab” overfor de klimaskadelige virksomheder (se tabel herunder).


Data i tabellen er opdateret oktober 2022

De kommercielle pensionsselskaber viser grønne fremskridt – men det er endnu ikke nok
Som nævnt ovenfor, så tilbyder alle 5 kommercielle pensionsselskaber nu valgfrie særligt klimavenlige pensionsprodukter til deres kunder (LINK). Men på trods af en stigning i antallet af kunder der vælger grønne pensionsprodukter (LINK), så var det i Juni 2021 hos fx PFA endnu kun 20.000 kunder der havde valgt det grønne produkt (svarende til ca. 2% af PFAs kunder), mens resten stadig har deres pensionsopsparing i PFAs mere klimaskadelige standard produkt (LINK). Selvom disse ny produkter er et skridt i den rigtige retning, så er det klart fx PFAs samlede investeringer derfor ikke understøtter Paris-aftalen. Positivt er det også, at 4 af pensionsselskaberne nu har tilsluttet sig en international investorkoalition (NZAOA eller PA-II), hvormed de forpligter sig på at efterleve Paris-aftalens målsætninger, blandt andet ved at investere mindre i CO2-forurenende virksomheder, øge de grønne investeringer samt bidrag med mere effektivt aktivt ejerskab (se tabel ovenfor). Du kan læse mere om disse investor-koalitioner her: LINK. Men på trods af disse fremskridt, så investerer pensionsselskaberne fortsat alt for meget i fossile selskaber, endda uden at varetage et effektivt aktivt ejerskab. Således har Verdensnaturfredningsforeningen WWF i deres seneste pensionsrundspørge vurderet, at ingen af de danske pensionsselskaber er på kurs til at indfri målene i Paris-aftalen (LINK).

Hvad bør min arbejdsgiver/virksomhed gøre for at min pensionsopsparing investeres mere klimavenligt?
En rundspørge fra YouGov i september 2021 viser, at hele 40% af danskerne slet ikke kender til begrebet ”bæredygtige investeringer”, og kun 4% oplyser at de har valgt et pensionsprodukt med et bæredygtigt fokus (LINK). Så selvom fremkomsten af disse valgfrie grønne pensionsprodukter er et skridt i den rigtige retning, så er utilstrækkeligt til at sikre at den samlede danske investeringsformue bliver investeret Paris-kompatibelt. Og her spiller virksomhederne en central rolle, og virksomhedens valg af pensionsordning bør være en del af selskabets bæredygtighedsstrategi. På den måde vil bæredygtighed være et centralt kriterie i valg af pensionsudbyder, på samme måde som bæredygtighed er et krav til virksomhedens leverandører af andre varer og tjenesteydelser. Som et konkret eksempel på at sikre ansvarlige pensionsordninger, så bør virksomheden kræve, at samtlige af de tilbudte pensionsprodukter i udgangspunktet skal være Paris-kompatible, og at ansvarlige pensionsordninger ikke skal være baseret på frivilligt tilvalg (LINK).

Læs mere om hvad dit pensionsselskab gør for at investere klimaansvarligt og hvad du kan gøre for at presse yderligere på
I AnsvarligFremtid har vi for hvert af de 5 kommercielle pensionsselskaber gennemgået hvor godt de inddrager klimahensyn i deres investeringer. Læs mere ved at klikke på dit pensionsselskabs navn og logo herunder:

 

 

 

Noter til tabellen ovenfor
*Data er baseret på WWFs Pensionsrapport 2021, som kan tilgås på linket HER, samt fra informationer fra pensionsselskabernes egne hjemmesider 
**Læs mere om danske pensionsselskabers tilslutning til globale investornetværk, deres CO2-reduktionsmål og mål for grønne investeringer HER 
***Tallene er baseret på hjemmesiden https://www.fossilnofuture.com/database.html (tilgået 12. september 2022)
****Vurderingen af pensionsselskabets aktive ejerskab er baseret på rapporten “Your Votes Our Future 2022”. Læs mere HER.