Hvem er AnsvarligFremtid?

AnsvarligFremtid er en temagruppe i 350 Klimabevægelsen i Danmark. Siden 2014 har vi indledt en række permanente kampagner for divestment i Danmark, hvor vi får investorer til at trække deres investeringer ud af kul, gas og olie. Dette gør vi i dialog med investorerne men især ved at engagere de borgere, som er involveret. Det kan være borgere i en kommune, medlemmer i pensionskasser og fagforeninger, kunder i forsikringsselskaber osv. Hver af kampagnerne retter sig mod en bestemt type af investorer. For at sikre, at vi står på et solidt fagligt grundlag sætter vi os ind i al relevant viden om divestment og laver også selv undersøgelser.

Hvad er divestment?

Divestment (eller på dansk ”afinvestering”) betyder, at man trækker sine penge ud af specifikke selskaber. Det kan være virksomheder, der producerer klyngebomber, virksomheder der krænker menneskerettigheder, eller fossilselskaber der forårsager klimaforandringer. På den måde er man med til gradvist at svække værdien af disse investeringer og gøre selskaberne opmærksom på, at de er nødt til at ændre deres forretningsmodel.

Hvorfor er divestment fra fossile brændstoffer vigtigt?

De investeringer, vi foretager i dag, tegner fremtidens samfund. Hvis vi skal gøre noget ved de menneskeskabte klimaforandringer, er det vigtigt, at vi udfaser vores fossile energiforbrug. Verdenssamfundet har med Paris-aftalen besluttet, at de globale temperaturer maksimalt må stige 1,5 – 2 grader. Det kræver, ifølge FN’s klimapanel, at 80 % af alle kendte fossile reserver af olie, kul og gas bliver i jorden. Traditionelt er mange investeringer dog netop anbragt i disse reserver. Dette er både et etisk problem og et økonomisk, da en stor del af disse investeringer vil miste deres værdi, i takt med at vi udfaser brugen af fossile brændstoffer.

Der er opstået en global bølge af græsrødder, netværk af investorer og internationale institutioner, der arbejder for at få investorer til at diveste og herigennem at svække fossilindustrien og presse den til at ændre sin forretningsmodel. I Danmark er det især AnsvarligFremtid, som står for dette arbejde. Vores kampagner retter sig aktuelt mod pensionskasser, kommuner, forsikringsselskaber og fagforeninger med investeringer i fossil energi. I udlandet har også universiteter, kirker og private fonde betydning for divestmentbølgen.

Tilmeld nyhedsbrev

Vi sender nyhedsbreve med tjenesten MailChimp, hvilket betyder, at dine oplysninger gemmes på servere i USA. I den første mail du modtager, skal du klikke på et link og bekræfte, at du gerne vil modtage nyhedsbrevet fremover. Du kan altid afmelde det igen ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af hver tilsendt nyhedsmail. Hvis du vil modtage nyheder om bestemte pensionsselskaber, kan du vælge dem ved at klikke her.

Vær med i vores arbejde!

Lige nu kan du bidrage til fire kampagner:

AnsvarligPension

Du kan være med ved at skrive under på kampagnens formål, sende os fuldmagter til generalforsamlinger i din pensionskasse eller selv deltage i dem. Du kan også stemme på kandidater til din pensionskassens bestyrelse, som støtter vores ønske om divestment. Vores kampagne har allerede ført til, at MP Pension har besluttet at sælge alle aktier og obligationer i fossil energi. Hvis du vil bidrage til kampagnen, så skriv til thomas@ansvarligfremtid.dk.

AnsvarligKommune

Du kan være med ved at sende en mail til din borgmester, hvis din kommune ikke har divestet endnu. Foreløbig har 45 danske kommuner valgt at sælge deres fossile investeringer. Du kan også blive aktiv i kampagnen – hvis du vil høre mere om dette, så skriv til Katrine@ansvarligfremtid.dk.

AnsvarligForsikring

I 2018 startede vi kampagnen med en rundspørge til de 10 største danske skadesforsikringsselskaber. Rundspørgen viste at selskaberne kun havde en meget begrænset politik og transparens i forhold til deres investeringer i fossilselskaber. Du kan hjælpe i vores arbejde med at foretage rundspørger og have dialogmøder med forsikringsselskaber. Du kan også bidrage ved selv at lægge pres på dit forsikringsselskab, enten ved at tage kontakt til dem og bede dem diveste eller ved at engagere dig til generalforsamlinger og/eller bestyrelsesvalg i dit forsikringsselskab. Hvis du vil bidrage til kampagnen, så skriv til stine@ansvarligfremtid.dk eller johannes@ansvarligfremtid.dk.

AnsvarligFagforening

I 2019 opstartede vi kampagnen med en rundspørge til de 43 største fagforeninger i Danmark. Rundspørgen skal give et billede af, hvorvidt fagforeningerne investerer medlemmernes midler i fossile brændstoffer. Vil du være med i kampagnen, så skriv til maria@ansvarligfremtid.dk. Der er også mulighed for, at du selv involverer dig i din fagforening og deres investeringspolitik.