AnsvarligPension

Topbillede

Få pensionsselskaberne til at sælge aktierne i kul, gas og olie

Få pensionsselskaberne til at sælge aktierne i kul, gas og olie

Baggrund

Kul-, gas- og olieselskaberne gambler med Jordens fremtid, og de danske pensionsselskaber støtter dem gennem enorme investeringer. Og ikke blot er danskernes pensionsopsparinger investeret i at ødelægge Jorden – det er også en økonomisk usikker investering. Læs mere om problemet her.

Kampagnens resultater

Kampagnens resultater

Underskrifter

- har foreløbig skrevet under på pensionskampagnen

Antal underskrivere - mobil

1304

– har foreløbig skrevet under på pensionskampagnen

Top 5 over pensionsselskaber

Top 5 over pensionskasser

255 underskrifter – MP Pension
135 underskrifter – PFA Pension
124 underskrifter – Juristernes og Økonomernes Pensionskasse
86 underskrifter – DIP – Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse
82 underskrifter – Danica Pension

Skillelinje

Pensionskasse

Pensionskasse

Resultater / Rangeret efter progression

Resultater / Rangeret efter progression

MP Pension

MP Pension

MP Pension - tekst

Beslutning af 2-graders investeringsstrategi, øget aktivt ejerskab & 5 Mia kr. pulje til klimainvesteringer & 3 medlemmer i bestyrelsen med sympati for sagen.

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse - tekst

Beslutning at klima nu er strategisk integreret i alle investeringsbeslutninger & øget proxy voting (HERMES) & 1 medlem i bestyrelsen med sympati for sagen.

DIP - Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

DIP – Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

DIP - Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse - tekst

Beslutning at klima nu er strategisk integreret i alle investeringsbeslutninger & øget proxy voting (HERMES) & 1 medlem i bestyrelsen med sympati for sagen.

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger - tekst

Beslutning at investeringsstrategien indrettes til at understøtte Paris-aftale om maksimalt 2 graders temperaturstigning, øget aktivt ejerskab & afrapportering.

Arkitekternes Pensionskasse

Arkitekternes Pensionskasse

Arkitekternes Pensionskasse - tekst

Beslutning at investeringsstrategi indrettes til at understøtte Paris-aftale om maksimalt 2 graders temperaturstigning, øget aktivt ejerskab & afrapportering & omtrent 1 medlem i bestyrelsen med sympati for sagen.

Lægernes Pensionskasse

Lægernes Pensionskasse

Lægernes Pensionskasse - tekst

Beslutning om 2-graders investeringsstrategi, øget aktivt ejerskab og øget afrapportering om aktivt ejerskab.

ISP - Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører

ISP – Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører

ISP - Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører - tekst

Bestyrelsen udtrykker sympati for forslaget, men føler sig bundet / handlingslammet pga. den tætte afhængighed til AP Pension, grundet investeringsfællesskabet.

AP Pension

AP Pension

AP Pension - tekst

Bestyrelsen har udtrykt øget opmærksomhed på klima-risici, men har ikke offentliggjort nogen formel handling på området.