Virksomhedspensioners grønne tilvalgsprodukter

Alt for få ved, at de har mulighed for at vælge en mere bæredygtig pensionsopsparing.

En undersøgelse af YouGov fra 2021 viste, at 40 procent af danskerne slet ikke kender begrebet ”bæredygtige investeringer”, og kun 4% har valgt et pensionsprodukt med et bæredygtigt fokus.

Ikke desto mindre har alle 5 kommercielle pensionsselskaber grønne pensionsprodukter, som deres kunder kan tilvælge og dermed gøre deres pensionsopsparing ekstra klimavenlig, grøn og fossilfri.
Disse er alle klassificeret efter artikel 8. Det vil sige, at de opfylder de næsthøjeste krav i forhold til bæredygtighed. Ved at placere din pensionsopsparing (eller en del af den) her, sikrer du, at de selskaber, som pensionsselskabet investerer dine penge i, er vurderet i forhold til deres klimapåvirkning, selskabsledelse, relevante miljøaspekter og sociale aspekter.
De grønne pensionsprodukter indeholder dog typisk færre aktier og investeringer end standard pensionsprodukterne, hvilket giver dem en marginalt mindre risikospredning.

Ved at klikke på linket for dit pensionsselskab kan du se, hvilke grønne tilvalg du kan lave til din pension

AP Pension: AP Bæredygtigt.
PFA: PFA Klima Plus
Danica Pension: Danica Balance
Velliv: VækstPension Aftryk