Klimaforslag 2014-21

Her finder du både aktuelle forslag og forslag fra de tidligere års kampagner.

Stem på din pensionskasses generalforsamling 2021

Hvis du er medlem af Arkitekternes Pensionskasse, PJD eller ISP kan du afgive din fuldmagt direkte på grønpension.nu. Det er nemt og hurtigt.

Tilmeld dig påmindelser om fremtidige klimaforslag i din pensionskasse her: Nyhedsbrev

 

Pensionskasser med stemmeret for alle medlemmer

AkademikerPension (Magistre, Gymnasielærere, Psykologer)

Generalforsamlingen afholdes fuldt digitalt kl. 13.00, lørdag d. 20. marts.
Læs mere her: https://akademikerpension.dk/arrangementer/generalforsamling-2021/
Læs AnsvarligFremtids fremsatte Klimaforslag
Bestyrelsen støtter ikke forslaget. Læs vores Modsvar til bestyrelsen

Hvis du ikke kan deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at stemme eller afgive fuldmagt på følgende måde:
a) Det er lettest at afgive din stemme selv eller give fuldmagt elektronisk via AkademikerPensions side med NEM-ID LOGIN
Du kan give fuldmagt til: Thomas Meinert Larsen, J.C. Christensens Gade 2A, 3TV, 2300 Kbh S (Fødselsdato: 07-09-1974). Du kan med fordel anvende denne Opskrift til at afgive elektronisk fuldmagt
b) Alternativt kan du afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive denne generalfuldmagtsblanket
Fuldmagtsblanketten sendes senest torsdag d. 18. marts til: info@ansvarligfremtid.dk

Din fuldmagt vil blive brugt til at stemme for vores klimaforslag (Forslag 7) samt for forslaget “Et grønnere AkademikerPension” (Forslag 8).

P+ (Jurister, Økonomer, Ingeniører)

Generalforsamlingen afholdes fuldt digitalt kl. 16.30, tirsdag d. 6. april.
Læs mere her: https://www.pplus.dk/pension/fa-indflydelse-i-p/generalforsamling
Læs AnsvarligFremtids 2 Fremsatte forslag
Læs om AnsvarligFremtids Anbefalede kandidater til bestyrelsesvalget

Hvis du ikke kan deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at stemme eller afgive fuldmagt på følgende måde:
a) Enten kan du afgive elektronisk fuldmagt: Opskrift til at afgive elektronisk fuldmagt
b) Alternativt kan du afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive fuldmagtsblanketten her:
Fuldmagt stilet et medlem af AnsvarligFremtid (for Ingeniører)
Fuldmagt stilet et medlem af AnsvarligFremtid (for Jurister og økonomer)
Fuldmagten sendes til P+ (email vpinvestor@vp.dk) ifølge vejledningen på fuldmagtsblanketten SAMT i kopi til: Jørgen Boldt, jb@jorgenboldt.dk (for Ingeniører) eller John Nordbo, johnnordbodk@gmail.com (for Jurister og Økonomer).

Der er efterfølgende indkaldt til urafstemning til bestyrelsesvalget i perioden 12.april – 28.april 2021.

 

PJD (Jordbrugsakademikere og Dyrlæger)

Generalforsamlingen afholdes fuldt digitalt, mandag d. 12. april kl. 16.00-19.00.
Læs mere her: https://www.pjdpension.dk/om-pensionskassen/generalforsamling/generalforsamling
Se AnsvarligFremtids 2 klimaforslag her: Forslag 1 og Forslag 2

Hvis du ikke kan deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at stemme eller afgive fuldmagt på følgende måde:
a) Enten kan du afgive elektronisk fuldmagt via NEM-ID: Opskrift til at afgive elektronisk fuldmagt.
b) Alternativt kan du afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive fuldmagtsblanketten her: LINK

Fuldmagten vil kun blive anvendt til at stemme for dagsordenens punkt 5a og 5b (klimaforslag)

 

Arkitekternes Pensionskasse (Arkitekter og Designere)

Generalforsamlingen afholdes fuldt digitalt tirsdag d. 13 april kl. 16.00-19.00.
Læs mere her: https://www.arkitektpension.dk/om-pensionskassen/generalforsamling/generalforsamling
Se AnsvarligFremtids Klimaforslag
Hvis du ikke kan deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at stemme eller afgive fuldmagt på følgende måde:
a) Enten kan du afgive elektronisk fuldmagt via NEM-ID: Opskrift til at afgive elektronisk fuldmagt.
b) Alternativt kan du afgive fuldmagt ved at udfyldt og underskrive fuldmagtsblanketten her: LINK
Fuldmagten vil kun blive anvendt til at stemme for dagsordenens punkter 5a, 5b og 5c (forslag om klima og bæredygtighed)

Der er efterfølgende indkaldt til valg til bestyrelsen, hvor medlemmerne skal stemme på én kandidat.
AnsvarligFremtid anbefaler medlemmerne at stemme på Peder Walsøe Pedersen.
Læs mere om Peder Walsøe Pedersen her: LINK 

 

ISP (Diplomingeniører, der ikke er medlem af P+)

Generalforsamlingen afholdes fuldt digitalt onsdag d. 28. april.
Læs mere her: https://www.isp.dk/om-isp/Generalforsamling/generalforsamling-2021
Se AnsvarligFremtids 5 klimaforslag
Hvis du ikke kan deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at stemme eller afgive fuldmagt på følgende måde:
a) Enten kan du afgive elektronisk fuldmagt via NEM-ID: Opskrift til at afgive elektronisk fuldmagt
b) Alternativt kan du afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive fuldmagtsblanketten her: LINK
Fuldmagten vil kun blive anvendt til at stemme for dagsordenens punkt 6, delforslag 1-5 (alle om klima)

Der er efterfølgende indkaldt til valg til bestyrelsen, hvor medlemmerne skal stemme på én kandidat.
AnsvarligFremtid anbefaler medlemmerne at stemme på Marc Fussinger.
Læs mere om Marc Fussinger her: LINK

 

Pensionskasser med delegeret forsamling

Hos Velliv, PKA, Lægernes Pension og AP Pension bliver der fremsat klimaforslag, men da der her er tale om en delegeret forsamling eller lignende, kan ikke-delegerede ikke afgive stemme på generalforsamlingerne.

 

Velliv

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 25. marts.
Læs mere her: https://www.velliv.dk/dk/privat/om-os/organisation/generalforsamlinger
Læs AnsvarligFremtids 3 Klimaforslag
Klimaforslagene er efter indsendelse sat til drøftelse i Vellivs repræsentantskab, og de er således ikke behandlet på generalforsamlingen.

 

AP Pension

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 13. april.
Læs mere her: https://www.appension.dk/om-ap-pension/ap-pension/generalforsamling/
Læs AnsvarligFremtids 3 Klimaforslag
Alle kunder i Foreningen AP Pension (f.m.b.a.) kan deltage i generalforsamlingen.

 

LPB (Lægernes Pension)

Generalforsamlingen afholdes digitalt kl. 13.00 – 16.30, fredag d. 16. april.
Læs mere her: https://www.lpb.dk/Om-os/Generalforsamling
Læs AnsvarligFremtids 4 Klimaforslag

 

PKA (Socialrådgivere, Socialpædagoger, Kontorpersonale)

Generalforsamlingen afholdes digitalt tirsdag d. 20. april.
Læs mere her: https://www.pka.dk/om-pka/medlemsdemokrati/generalforsamling
Læs AnsvarligFremtids Klimaforslag
Forslaget er trukket tilbage før generalforsamlingen, da PKA har meldt sig ind i NZAOA per. 1. marts 2021.
Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen.

 

PKA (Sundhedsfaglige)

Generalforsamlingen afholdes digitalt onsdag d. 28. april.
Læs mere her: https://www.pka.dk/om-pka/medlemsdemokrati/generalforsamling
Læs AnsvarligFremtids Klimaforslag
Forslaget er trukket tilbage før generalforsamlingen, da PKA har meldt sig ind i NZAOA per. 1.marts 2021.
Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen.

 

Kommercielle Pensionskasser

Generalforsamlingerne afholdes kun for aktionærer

Topdanmark

Generalforsamlingen afholdes digitalt – og kun for aktionærer – torsdag d. 25. marts.
Læs mere her: https://www.topdanmark.com/corporate-governance/generalforsamlingen/
Læs AnsvarligFremtids Klimaforslag

 

Kontakt

Ved forespørgsler om AnsvarligFremtids deltagelse på generalforsamlingerne, kontakt venligst info@ansvarligfremtid.dk.

 

Del opslag på Facebook: Divest fra fossil energi

Stem på din pensionskasses generalforsamling 2019

Lørdag 6. april. Generalforsamling i MP Pension (Magistre, Gymnasielærere og Psykologer)
Generalforsamlingen afholdes i København kl. 13.00
Læs mere her: https://mppension.dk/medlemsejet/generalforsamling/
Se de to klimaforslag her: (Obligationer) og (Lobbyisme)
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at afgive en fuldmagt.
Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid netværket: FULDMAGTSBLANKET (Word)
Fuldmagtsblanket sendes til email: info@ansvarligfremtid.dk
ONLINE Fuldmagt: Vælger du at give fuldmagt via NEM-ID, så kan du give fuldmagt til:
Thomas Meinert Larsen, J.C. Christensens Gade 2A, 3TV, 2300 Kbh. S (Fødselsdato: 07-09-1974)
Din fuldmagt vil blive brugt til at stemme for de to klimaforslag (medlemsforslag 5 og 6), samt til at stemme for forslag om skatteansvarlighed (medlemsforslag 7) samt forslag om øget åbenhed omkring bestyrelsesarbejdet (medlemsforslag 9 og 10)

Mandag 8. april. Generalforsamling hos PJD (Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger)
Generalforsamling afholdes på Tuborg Havnevej 14, Hellerup kl. 17.00
Læs mere her: https://www.pjdpension.dk/pjd/Om-pensionskassen/Hvem-er-vi/Generalforsamling-2019
Se klimaforslaget her: (Transparens og aktivt ejerskab)
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at afgive en fuldmagt.
Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid netværket:Fuldmagt_PJD 2019)(pdf)
Fuldmagtsblanket sendes til medlem af AnsvarligFremtid email: stald.iversholt@gmail.com
Informationer til at udfylde: Pia Strunge Folkmann, Askhøjvej 5, 8600 Silkeborg (Fødselsdag 06-11-1966)

Tirsdag 9. april. Generalforsamling hos AP (Pensionskassen for Arkitekter og Designere)

Generalforsamling afholdes på Tuborg Havnevej 14, Hellerup kl. 17.00
Læs mere her: https://www.arkitektpension.dk/ap/Om-pensionskassen/Hvem-er-vi/Generalforsamling-2019
Se klimaforslagene her: (Transparens) og (Aktivt Ejerskab)
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at afgive en fuldmagt.
Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid netværket: Fuldmagt_AP 2019(pdf) giv den til medlemsnummer  AP 1170
Stemmevejledning til forslag 5c(pdf). Vi anbefaler man stemmer imod forslag 5C.
Fuldmagtsblanket sendes til medlem af AnsvarligFremtid netværket email: lilian.j@mail.dk
Informationer til at udfylde: Lilian Jensen, 09.02.1947, Schwenckestræde 10A, 2750 Ballerup

Tirsdag 9. april. Generalforsamling i LPK (Lægernes Pension)

Generalforsamling afholdes i Ålborg kl. 13.00.
https://www.lpb.dk/Om-os/Generalforsamling/Generalforsamling-2019
Læs klimaforslaget her: Pariskompatible investeringer
I LPK (Lægernes pensionskasse) bliver der fremsat klimaforslag, men da der her er tale om delegeret forsamlinger, kan ikke-delegerede ikke afgive stemme på generalforsamlingen. Her opfordrer vi dog almindelige medlemmer til at tage kontakt med AnsvarligFremtid for at blive stiller for klimavenlige delegerede til næste års generalforsamling.

Onsdag 24. april. Generalforsamling hos JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse)

Generalforsamling afholdes på Hotel Scandic i København kl. 16.30.
https://www.joep.dk/om-joep/generalforsamling-i-joep/generalforsamling-2018-2/
Læs klimaforslaget her:Pariskompatible investeringer
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at afgive en fuldmagt.
Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid netværket: fuldmagt_jøp(pdf)
Fuldmagtsblanket sendes til medlem af AnsvarligFremtid email: johnnordbodk@gmail.com, John Nordbo, 18.10.1962, Masnedøgade 10, lejlighed 108, 2100 Ø

Torsdag 25. april. Generalforsamling hos ISP (Ingeniørsammenslutningens Pensionskasse)

Generalforsamling afholdes på Hotel Comwell, Skovbrynet 1, Kolding kl. 17.00
https://www.isp.dk/Om-isp/Nyheder/2019/Generalforsamling-saet-kryds-i-kalenderen-nu
Se forslagene her: (Transparens og aktivt ejerskab) og (Aktivt ejerskab i fossile selskaber)
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at afgive en fuldmagt.
Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid netværket: Fuldmagtsblanket ISP generalforsamling)(.pdf)
Fuldmagtsblanket sendes til medlem af AnsvarligFremtid emailelo1957@gmail.com
Informationer til at udfylde: Ole Schultz, Holmestien 7, 2720 Vanløse

Mandag 29. april. Generalforsamling hos DIP (pensionskassen for civil- og akademiingeniører)

Generalforsamling afholdes i København kl. 17.00
Læs mere her: https://www.dip.dk/Om-DIP/Generalforsamling/
Læs klimaforslaget her: Pariskompatible investeringer
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at afgive en fuldmagt.
Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid netværket: Fuldmagtblanket(pdf)
Fuldmagten kan stiles til medlem af AnsvarligFremtid email:: jb@jorgenboldt.dk, Jørgen Boldt Dalgas Have 4, 3 th., 2000 Frederiksberg, Danmark.
Eller send fuldmagten direkte ind via tilmeldingsystemet og giv besked via e-mail til jb@jorgenboldt.dk, Jørgen Boldt

Tirsdag 30. april. Generalforsamling i PKA – Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale

Der afholdes generalforsamling på Marriott Hotel i København. Frist tirsdag 19. marts.
https://www.pka.dk/om-pka/medlemsdemokrati/generalforsamling/
Læs klimaforslaget her: (Aktivt ejerskab og lobbyisme)
I PKA vil der blive fremsat klimaforslag, men da der her er tale om delegeret forsamlinger, kan ikke-delegerede ikke afgive stemme på generalforsamlingen. Her opfordrer vi dog almindelige medlemmer til at tage kontakt med AnsvarligFremtid for at blive stiller for klimavenlige delegerede til næste års generalforsamling.
Der er fremsat enslydende forslag i ISP, PJD og Arkitekterne – da de administreres af Sampension og ISP overgår til Sampension juli 2019
Bemærk i LPK og PKA bliver der fremsat klimaforslag, men da der her er tale om en delegeret forsamling, kan ikke-delegerede ikke afgive stemme på generalforsamlingen. Her opfordrer vi dog almindelige medlemmer til at tage kontakt med AnsvarligFremtid for at blive stiller for klimavenlige delegerede til næste års generalforsamling.

Hvis du har pension i et andet selskab end nævnt her så kan du på Mellemfolkeligt Samvirkes website https://www.ms.dk/pensionsselskaber finde en samlet liste over selskaber hvor du kan finde det du indbetaler til og der indgive fuldmagt.

AnsvarligFremtid vil være aktiv på følgende generalforsamlinger i løbet af foråret 2018

7. April. Generalforsamling i MP Pension (Magistre, Gymnasielærere og Psykologer)
Generalforsamlingen afholdes i Århus kl. 13.00
Læs mere her: https://mppension.dk/medlemsfaellesskab/generalforsamling/
Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid netværket: FULDMAGTSBLANKET (Word)
Fuldmagtsblanket sendes til email info@ansvarligfremtid.dk
ONLINE Fuldmagt: Vælger du at give fuldmagt via NEM-ID, så kan du give fuldmagt til:
Thomas Meinert Larsen, J.C. Christensens Gade 2A, 3TV, 2300 Kbh. S (Fødselsdato: 07-09-1974)

9. April. Generalforsamling hos PJD (Jordbrugsøkonomer og Dyrlæger)
Generalforsamling afholdes i Århus kl. 17.00 
Læs mere her: https://www.pjdpension.dk/pjd/Om-pensionskassen/Hvem-er-vi/Generalforsamling-2018
Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid netværket: FULDMAGTSBLANKET (Word)
Fuldmagtsblanket sendes til email: ilsea.rasmussen@gmail.com
Informationer til at udfylde: Ilse Rasmussen, 14.07.1956, Langagervej 23, 4100 Ringsted

10. April. Generalforsamling hos AP (Arkitekternes Pensionskasse)
Generalforsamling afholdes i Aarhus kl. 17.00
Læs mere her: https://www.arkitektpension.dk/ap/Om-pensionskassen/Hvem-er-vi/Generalforsamling-2018
Download fuldmagtsblanket FULDMAGTSBLANKET (pdf)
Fuldmagtsblanket sendes til email: lillian.j@mail.dk
Informationer til at udfylde: Lilian Jensen, 09.02.1947, Schwenckestræde 10A, 2750 Ballerup

10. April. Generalforsamling hos DIP (pensionskassen for civil- og akademiingeniører)
Generalforsamling afholdes i København kl. 17.00
Læs mere her: https://www.dip.dk/Om-DIP/Generalforsamling/Generalforsamling-2018
Download fuldmagtsblanket FULDMAGTSBLANKET (pdf)
Fuldmagten kan stiles til Rose Maria Laden Holdt, Evavej 7, 3500 Værløse
Print fuldmagtsblanket, udfyld den, tag et billede af den med din telefon eller scan den og send til info@ansvarligfremtid.dk
SENEST på søndag 8. april kl. 20 (eller direkte til DIP på mandag 9. april kl. 12.00)

18. April. Generalforsamling hos JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse)
Generalforsamling afholdes i København kl. 16.30.
https://www.joep.dk/Om-os/Generalforsamling
Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid netværket: FULDMAGTSBLANKET (pdf)
Informationer til at udfylde: John Nordbo, 18.10.1962, Masnedøgade 10, lejlighed 108, 2100 Ø
Fuldmagtsblanket sendes til email: johnnordbodk@gmail.com

19. April. Generalforsamling hos ISP (Ingeniørsammenslutningens Pensionskasse)
Generalforsamling afholdes i København kl. 17.00
https://www.isp.dk/Generalforsamling
Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid netværket: FULDMAGTSBLANKET (pdf)
Fuldmagtsblanket sendes til email: elo1957@gmail.com
Informationer til at udfylde: Ole Schultz, Holmestien 7, 2720 Vanløse

20. April. Generalforsamling i LPK (Lægernes Pension)
Generalforsamling afholdes i Kolding kl. 13.00.
https://www.lpb.dk/Om-os/Generalforsamling/Generalforsamling-2018

Der vil blive fremsat klimaforslag i pensionskasserne MP Pension, ISP, JØP og DIP.

I PJD (Jordbrugsøkonomer og Dyrlæger) er der ikke fremsat klimaforslag i år. Der er dog bestyrelsesvalg hvor vi opfordrer PJD-medlemmer til at give deres stemme på en klimavenlig kandidat, nemlig Ilse Rasmussen.

I AP (Arkitekternes pensionskasse) vil der ikke blive fremsat klimaforslag som der blev de foregående tre år, eftersom forslagene hver gang er blevet stemt igennem på generalforsamlingerne, men bestyrelsen nægter desværre fortsat at følge generalforsamlingsbeslutningerne. I stedet for vil der blive taget initiativ til at vælge nye klimavenlige kandidater til bestyrelsen, og rejst spørgsmål og debat om bestyrelsens manglende ambitioner i forhold til investeringer der understøtter Paris-aftalen.

I LPK (Lægernes pensionskasse) vil der blive fremsat klimaforslag, men da der her er tale om en delegeret forsamling, kan ikke-delegerede ikke afgive stemme på generalforsamlingen. Her opfordrer vi dog almindelige medlemmer til at tage kontakt med AnsvarligFremtid for at blive stiller for klimavenlige delegerede til næste års generalforsamling.

Generalforsamling i pensionsselskaberne 2017

Igen i år fremsætter AnsvarligFremtid forslag på generalforsamlingen i en række pensionsselskaber. Læs mere om de indsendte forslag herunder. Vi viser også, hvordan du kan stemme ved brug af fuldmagtserklæring, hvis du ikke selv kan deltage på selve generalforsamlingen.

Generalforsamlings-datoer:

Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD)

Generalforsamling afholdes mandag 3. april 2017 kl. 17:00 hos Sampension, Hellerup.

Se det fremsatte forslag 1 i PJD 2017

Se det fremsatte forslag 2 i PJD 2017

Fuldmagtsblanket til PJD 2017 (Word)

Fuldmagtsblanket til PJD 2017 (pdf)

Respons til PJD-bestyrelsen

Arkitekternes Pensionskasse (AP)

Generalforsamling afholdes tirsdag 4. april 2017 kl. 17:00 hos Sampension, Hellerup.

Se det fremsatte forslag i AP 2017.

Fuldmagtsblanket til AP 2017 (Word)

Fuldmagtsblanket til AP 2017 (pdf)

TOP Danmark

Generalforsamling afholdes tirsdag 4. april 2017.

Se det fremsatte forslag i Topdanmark 2017

Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP)

Generalforsamling afholdes tirsdag 18. april 2017 kl. 19 i Århus.

Se de fremsatte forslag hos ISP 2017

Fuldmagtsblanket til ISP 2017

Stemmevejledning ved ISP’s generalforsamling 2017

Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP)

Generalforsamling afholdes torsdag 20. april 2017 kl. 17.00 i Ingeniørhuset, København.

Deadline for medlemsforslag: 9. marts.

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP)

Generalforsamling afholdes mandag 24. april 2017 kl. 16.30.

Deadline for medlemsforslag: 13. marts.

Pensionskassen for Magistre og Psykologer (MP Pension)

Generalforsamling afholdes tirsdag 25. april 2017 kl. 17.00 i Tivoli Hotel og Congress Center i Kbh.

Se det fremsatte forslag 1 hos MP Pension 2017

Se det fremsatte forslag 2 hos MP Pension 2017

Fuldmagtsblanket til MP Pension 2017 (word version)

Fuldmagtsblanket til MP Pension 2017 (pdf version)

Stemmevejledning ved MP Pensions generalforsamling 2017

Respons til MP Pension Klimarapport 2016

Lægernes Pensionskasse (LPK)

Generalforsamling afholdes fredag 28. april 2017 kl. 13 i Kolding.

Deadline for medlemsforslag 17. marts.