AnsvarligFremtids standpunkt om Grønne Pensionspuljer

AnsvarligFremtids standpunktspapir om grønne puljer i Pensionsselskaber

Baggrund for standpunktspapiret

En lang række danske pensionsselskaber tilbyder allerede deres kunder, at de kan vælge såkaldte ”grønne puljer” (tilvalg af puljer der indeholder særligt grønne eller bæredygtige investeringer) som en del af deres pensionsordning. Derudover er der pensionsselskaber (fx under Sampension), som tilbyder valgfrie investeringer, herunder muligheden for tilvalg af særligt grønne puljer. Derudover har andre Pensionsselskaber varslet, at man vil tilbyde nye ordninger, som giver en vis personlig valgfrihed til at investere med forskellig risiko og grøn profil. For en række af disse ordninger er det i udgangspunktet kun en del af kundernes samlede investering som er valgfri, eksempelvis 1/3 af opsparingerne hos Sampensions kunder.

Standpunkt

AnsvarligFremtid-Pension anbefaler, at man som medlem af et pensionsselskab ikke bør bede om oprettelse af grønne puljer. Dersom grønne puljer er etableret, så bør de kun betragtes som et lille skridt på vejen mod egentlige klimaansvarlige pensionsopsparingstilbud.

Argumenter (prioriteret)

1. Hvis et pensionsselskab vil tages seriøst som klima-ansvarlig, bør det dokumentere, at det er den samlede investeringsportefølje, der er i overensstemmelse med Paris Aftalen. Pensionsselskabet fralægger sig sit fulde samfundsansvar, hvis den lægger ansvaret ud til de enkelte medlemmer.

2. Set fra det enkelte medlems synspunkt tjener en grøn pulje til hel eller delvis opnåelse af krav til egen opsparing. Derved forhindres imidlertid ikke, at pensionskassens øvrige investeringer kan fortsætte, måske snarere tværtimod. Derfor bør ansvaret for at have en grøn pension ikke være et individuelt valg.

3. En grøn pulje kan skygge for fortsatte sorte investeringer (green washing). Set fra pensionskassens synspunkt kan en grøn pulje desuden tjene til styrkelse af renomméet som ansvarlig investor og som et forsøg på at få ’skabt ro på bagsmækken’ overfor kritiske pensionskunder, der kritiserer bestyrelsens investeringspolitik og forlanger fuldt ud ansvarlige investeringer. Begge dele er stærkt problematiske.

4. Som medlem bør det ikke være nødvendigt, at man skal forholde sig til valgfrie investeringsmuligheder, da det kræver en indsigt som mange ikke føler at de besidder. Det har man sit pensionsselskab med en professionel investeringsafdeling til at drage omsorg for en ansvarlig pensionsordning.

5. Selvom mange analyser har vist at fossilfri investeringer i flere år har givet højere afkast end fossilholdige investeringer, så kan der være en forøget risiko ved at vælge et snævert grønt investeringsunivers frem for en stor bred fossilfri investeringspulje, og dette kan i sig selv være medvirkende til, at nogle pensionskunder fravælger en grønne pulje.

6. Hvis kun få procent af pensionskunderne tilvælger en grøn puljeløsning, så kan det af pensionskassen misbruges til at hævde at det store flertal ønsker at fastholde de sorte investeringer, uanset at hovedparten af medlemmerne oftest ikke interesserer sig for, eller evner til fulde at forstå, hvordan deres pensionsmidler investeres.

7. Grønne puljer kan højst betragtes som positivt, hvis alternativet er ikke at gøre noget overhovedet. Hvis en grøn pulje ikke kan undgås, så bør den kun investere i selskaber og projekter som til fulde lever op til at understøtte Paris-Aftalen og efterlever andre rimelige krav for ansvarlighed. Sideløbende skal bundniveauet hastigt hæves i pensionsselskabets standardprodukt, så det også over kort tid til fulde understøtter Paris-Aftalen. Ethvert tiltag for at etablere egentlige sorte puljer er helt uacceptabelt.

 

Oktober 2022