AnsvarligForsikring

Forsikringsselskabernes rolle er per definition at sikre forsikringstagerne mod fremtidige risici, og hjælpe når skaden sker. Klimaforandringerne vil medføre voldsomme stigninger i klimarelaterede skader, og forsikringsselskaberne skal være med til at dække omkostningerne. Derfor burde forsikringsbranchen have et naturligt ansvar for at fravælge investeringer i fossilselskaber. Men i praksis investerer forsikringsbranchen fortsat i klimaskadelige kul-, olie- og gasselskaber, samtidig med at de forsøger at forsikre deres kunder imod klimakaos.

Samtidig bliver fossilselskaber også mere og mere usikre set fra et investeringsøkonomisk perspektiv. Hvis vi skal leve op til de politiske målsætninger i Paris-aftalen, skal langt størstedelen af fossilselskabernes reserver blive i jorden, dermed kan investeringer i disse selskaber meget vel ende som strandede aktiver.

  • I 2019 dokumenterede AnsvarligFremtid, at der blandt de ti største danske forsikringsselskaber manglede brugbare retningslinjer for at undgå investeringer i selskaber, der direkte modarbejder Paris-aftalens mål om at begrænse de globale temperaturstigninger, samt at de fleste forsikringsselskaber ikke oplyste hvilke og hvor store investeringer de havde i fossilselskaber.

Rundspørgen fra 2020 viser, at ingen af de adspurgte forsikringsselskaber kan siges at være i mål med at have Paris-kompatible investeringsporteføljer og investeringspolitikker. Udover det generelle billede, er der dog et lille felt af selskaber, som vurderes til at være længst fremme, dette udgøres af Alm. Brand og PFA. Herefter følger “danmark”, Codan, LB, If og Tryg, efterfulgt af GF. Bagerst ligger Gjensidige og Topdanmark.

Vurderingen er baseret på dels transparens, dels størrelsen af deres fossilinvesteringer og dels hvor klare kriterier og metoder som forsikringsselskaberne har for at sikre at de kun investerer i Paris-kompatible selskaber.

AnsvarligFremtid imødekommer den øgede transparens samt grønne hensigtserklæringer, men opfordrer samtidig til at forsikringsselskaberne sikrer at de ikke investerer i fossilselskaber, hvis forretningsmodel eller lobbyaktiviteter undernominerer målene i Paris- aftalen. Dertil bør alle selskaber udvise fuld transparens da det er en forudsætning for at holde forsikringsselskabernes op på deres grønne budskaber.

AnsvarligFremtid lancerede forsikringskampagnen i foråret 2019.

Kampagnen har blandt andet være beskrevet følgende steder:
Politiken
De skal forsikre os mod klimaforandringer – alligevel investerer forsikringsselskaber millioner i sort energi

Finanswatch
– 09.06.20 Aktivt ejerskab og grønne obligationer: Sådan arbejder forsikringsselskaber med bæredygtige investeringer
– 09.06.20 PFA og Alm. Brand investerer mindst i fossil energi – klimakampagne undersøger forsikringsselskabers sorte investeringer
– 03.07.19 Fokus på image har sendt Trygs investeringer i mere etisk retning
– 27.06.19 Brancheforening: Forsikringsselskaber bevæger sig mod mere åbenhed om investeringer
– 27.06.19 Kritikere retter sigtekorn mod forsikringssektoren: Skjulte investeringer skaber tvivl om ansvarlighed