AnsvarligForsikring

Forsikringsselskabernes rolle er per definition at sikre forsikringstagerne mod fremtidige risici, og hjælpe når skaden sker. Klimaforandringerne vil medføre voldsomme stigninger i klimarelaterede skader, og forsikringsselskaberne skal være med til at dække omkostningerne. Derfor burde forsikringsbranchen have et naturligt ansvar for at fravælge investeringer i fossilselskaber. Men i praksis investerer forsikringsbranchen fortsat i klimaskadelige kul-, olie- og gasselskaber, samtidig med at de forsøger at forsikre deres kunder imod klimakaos.

Samtidig bliver fossilselskaber også mere og mere usikre set fra et investeringsøkonomisk perspektiv. Hvis vi skal leve op til de politiske målsætninger i Paris-aftalen, skal langt størstedelen af fossilselskabernes reserver blive i jorden, dermed kan investeringer i disse selskaber meget vel ende som strandede aktiver.

  • I 2022 dukumenterede AnsvarligFremtid, at til trods for at mange danske forsikringsselskaber angiver aktivt ejerskab som en vigtig begrundelse for at beholde fossilselskaber, har flere danske forsikringsselskaber ikke brugt deres ejerskab til at skubbe i en Paris-kompatibel retning. Nogle gange har danske forsikringsselskaber modarbejdet en sådan omstilling, og tre selskaber er ikke transparente om, hvad de stemmer på selskabers aktionærgeneralforsamlinger. Samtidig har mange danske forsikringsselskaber ikke nogen Paris-kompatibel politik for forsikring af fossilselskaber.
  • I  2020 beskrev AnsvarligFremtid, at der var sket små forbedringer siden den foregående rundspørge; flere forsikringsselskaber var blevet mere transparente, og enkelte selskaber havde udbygget deres retningslinjer for fossile- investeringer. Alle selskaber havde dog fortsat investeringer i fossilselskaber, og ingen selskaber havde politiker, som sikrede at de kun investerede i Paris-kompatible fossilselskaber.
  • I 2019 kortlagde AnsvarligFremtid, at der blandt de ti største danske forsikringsselskaber manglede brugbare retningslinjer for at undgå investeringer i selskaber, der direkte modarbejder Paris-aftalens mål om at begrænse de globale temperaturstigninger, samt at de fleste forsikringsselskaber ikke oplyste hvilke og hvor store investeringer de havde i fossilselskaber.

AnsvarligFremtid lancerede forsikringskampagnen i foråret 2019.

Kampagnen har blandt andet være beskrevet følgende steder:
Politiken
– 18.04.19 De skal forsikre os mod klimaforandringer – alligevel investerer forsikringsselskaber millioner i sort energi

Finanswatch
– 25.05.22 Gjensidige kan stadig investere i olie og gas: “Er nødt til at reducere over tid”
– 25.04.22 Tryg vil bedrive aktivt ejerskab – men klapper i om fossile investeringer
– 09.06.20 Aktivt ejerskab og grønne obligationer: Sådan arbejder forsikringsselskaber med bæredygtige investeringer
– 09.06.20 PFA og Alm. Brand investerer mindst i fossil energi – klimakampagne undersøger forsikringsselskabers sorte investeringer
– 03.07.19 Fokus på image har sendt Trygs investeringer i mere etisk retning
– 27.06.19 Brancheforening: Forsikringsselskaber bevæger sig mod mere åbenhed om investeringer
– 27.06.19 Kritikere retter sigtekorn mod forsikringssektoren: Skjulte investeringer skaber tvivl om ansvarlighed