AnsvarligForsikring

 

 

Topbillede1

AnsvarligForsikring

AnsvarligFremtid lancerer i foråret 2019 en ny kampagne, der skal få forsikringsselskaberne til at trække deres investeringer ud af fossilselskaber.

Forsikringsselskabernes rolle er per definition af sikre forsikringstagerne mod fremtidige risici, og hjælpe når skaden sker. Investeringer i kul, gas og olie bidrager til en fremtid med tiltagende klimarelaterede ulykker. Derfor har forsikringsselskaberne et særligt ansvar for at sikre, at branchen ikke samtidig yder moralsk og finansiel opbakning til fossilindustrien gennem obligations- og aktieinvesteringer. AnsvarligFremtid har foretaget en rundspørge blandt de ti største forsikringsselskaber. Den viser, at branchen med få selskaber som undtagelse mangler transparens i deres fossilinvesteringer. Forsikringsselskaberne fremviser heller ikke klare retningslinjer for, hvordan de sikrer, at deres investeringer er i tråd med Parisaftalens mål om at holde de globale temperaturer nede. De ti forsikringsselskaber investerer samlet set for et trecifret milliardbeløb, og en del af dette er i fossilselskaber.