AnsvarligForsikring

I foråret 2019 lancerede AnsvarligFremtid denne kampagne.

Forsikringsselskabernes rolle er per definition at sikre forsikringstagerne mod fremtidige risici, og hjælpe når skaden sker. Klimaforandringerne vil medføre voldsomme stigninger i klimarelaterede skader, og forsikringsselskaberne skal være med til at dække omkostningerne. Derfor burde forsikringsbranchen have et naturligt ansvar for at fravælge investeringer i fossilselskaber. Men i praksis investerer forsikringsbranchen fortsat i klimaskadelige kul-, olie- og gasselskaber, samtidig med at de forsøger at forsikre deres kunder imod klimakaos.

Investering i fossilselskaber bliver også mere og mere usikkert set fra et investeringsøkonomisk perspektiv, når langt størstedelen af de kendte kul-, olie- og gasreserver skal blive i jorden for at vi kan leve op til Paris-aftalens mål.

AnsvarligForsikring har foretaget en rundspørge blandt de ti største forsikringsselskaber. Den viser, at branchen med få selskaber som undtagelse mangler transparens i deres fossilinvesteringer. Forsikringsselskaberne mangler også klare retningslinjer for, hvordan de sikrer, at deres investeringer er i tråd med Parisaftalen. De ti forsikringsselskaber investerer samlet set for et trecifret milliardbeløb, og en del af dette beløb er investeret i aktier og erhvervsobligationer i fossilselskaber.

Et lille felt af selskaber er dog forholdsvis langt fremme; det udgøres af Codan, Alm. Brand. og PFA Pension. Herefter følger Gjensidige, Tryg og Lærerstandens Brandforsikring. Bagtroppen udgøres af Topdanmark, If, Sygeforsikringen “danmark” og GF Forsikring. Vores vurdering er baseret på

  • transparens, særligt i selskabernes fossilinvesteringer,
  • størrelsen og typen af deres fossilinvesteringer,
  • hvor klare kriterier og metoder forsikringsselskaberne har for at sikre en investeringspolitik, der er kompatibel med Paris-aftalen.

AnsvarligForsikring anbefaler, at forsikringsselskaberne udviser langt større åbenhed i forhold til deres investeringsstrategi, herunder om og hvordan de vil udføre aktivt ejerskab. Vi anbefaler også, at de opstiller klare eksklusionskriterier for de fossilselskaber, der ikke har fremlagt konkrete planer for en forretningsmodel, inklusiv lobbyaktiviteter, som er kompatibel med Paris-aftalen.