Hvad er aktivt ejerskab?

Aktivt ejerskab er ideen om, at en investor gennem sit medejerskab kan yde indflydelse på selskaberne og være med til at ændre deres forretningsmodel eller trække dem i en mere bæredygtig retning.

Et eksempel på aktivt ejerskab er, når en aktionær fremsætter et forslag på fossil-selskabets årlige generalforsamling. Sådanne forslag kan fx. kræve at selskabet omstiller sin forretningsmodel i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Tilhængere af aktivt ejerskab fremstiller sommetider ejerskabet som et alternativ til at frasælge fossile investeringer. Hvis man som investor har overdraget ansvaret for at udøve aktivt ejerskab til forvalteren af sine midler, f.eks. en bank, har man dog ikke selv mulighed for at påvirke selskabet direkte.

I forlængelse af det foregående udelukker AnsvarligFremtid ikke, at der kan være en effekt af aktivt ejerskab hos store investorer og i investorkoalitioner som ClimateAction100+ og IIGCC. Men vi mener også, at de reelle effekter af aktivt ejerskab hidtil har været meget begrænsede. Derfor er vores vurdering, at aktivt ejerskab kun giver mening, hvis det suppleres med klare deadlines og kriterier for, hvornår et givet fossilselskab senest skal have vist substantielle tegn på at omstille deres forretningsmodel, så den er Paris-kompatibel. Hvis selskaberne ikke lever op til dette, skal de ekskluderes.