Spørgsmål og svar

Hvad er aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab er ideen om, at en investor gennem sit medejerskab kan yde indflydelse på selskaberne og være med til at ændre deres forretningsmodel eller trække dem i en mere bæredygtig retning.

Et eksempel på aktivt ejerskab er, når en aktionær fremsætter et forslag på fossil-selskabets årlige generalforsamling. Sådanne forslag kan fx. kræve at selskabet omstiller sin forretningsmodel i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Tilhængere af aktivt ejerskab fremstiller sommetider ejerskabet som et alternativ til at frasælge fossile investeringer. Hvis man som investor har overdraget ansvaret for at udøve aktivt ejerskab til forvalteren af sine midler, f.eks. en bank, har man dog ikke selv mulighed for at påvirke selskabet direkte.

I forlængelse heraf udelukker AnsvarligFremtid ikke, at der kan være en effekt af aktivt ejerskab hos store investorer og i investorkoalitioner som ClimateAction100+ og IIGCC. Men vi mener også, at de reelle effekter af aktivt ejerskab hidtil har været meget begrænsede. Derfor er vores vurdering, at aktivt ejerskab kun giver mening, hvis det suppleres med klare deadlines og kriterier for, hvornår et givet fossilselskab senest skal have vist substantielle tegn på at omstille deres forretningsmodel, så den er Paris-kompatibel. Hvis selskaberne ikke lever op til dette, skal de ekskluderes.

Hvad er CA100+

Climate Action 100+ er et investor-netværk, hvor mere end 700 af verdens største investorer er gået sammen for at etablere fælles standarder for at opnå en mere effektiv udøvelse af aktivt ejerskab. CA100+ har lavet et analyseværktøj, som hedder  ”Net Zero Company Benchmark”. Her har man over en årrække analyseret verdens 167 mest CO2-udledende børsnoterede selskaber og deres klima-omstillingsparathed baseret på 10 måleparametre.

 

 

Hvad er managed decline?

At f.eks. en virksomhed håndterer en gradvis afvikling af bestemte dele af sine aktiviteter, så afviklingen giver så få tab som muligt. “Managed Decline Criteria” er fem kriterier som er udviklet af DivestInvest som en måde at definere hvilke kriterier et fossilselskab skal overholde, hvis det skal kunne betragtes som kompatibelt med målene fra Paris-aftalen (om at den globale temperatur højst må stige med 2 grader og helst kun 1,5 grader).

Hvad er Transition Pathway Initiative?

Et redskab, som kan bruges til at måle, i hvor høj grad et selskab med fossile aktiver er forberedt på omstillingen til et CO2-neutralt samfund. TPI siger dog kun noget om, hvorvidt en given virksomhed er forberedt på udviklingen, og kan ikke bruges til at måle, om virksomheden lever op til bestemte mål om f.eks. frasalg af bestemte investeringer. TPI er udviklet i 2017 af det britiske Environment Agency og Church of England National Investing Bodies.