Grønne investeringer for private

GRØNNE INVESTERINGER FOR PRIVATE

I AnsvarligFremtid bliver vi ofte spurgt om, hvordan man som privatperson kan lave klimavenlige investeringer. Eftersom det ikke er noget som AnsvarligFremtid selv beskæftiger sig med, så nøjes vi med at have denne (nedenstående) tekst som vi venligst har fået stillet til rådighed fra netværket ”Bæredygtige investeringer for alle”. Helt overordnet, så kan man som privatperson investere i såkaldte bæredygtige fonde (typisk en sammensætning af aktier og/eller obligationer) via forskellige fondsudbydere som fx Danske Bank, Nordea, Nordnet eller andre.

Men fordi der er forskellige holdninger til hvad bæredygtighed er, og fordi der altid er en vis risiko for greenwash, så bringer vi denne vejledning.


FORSTÅ DEN NYE GRØNNE VAREDEKLARATION PÅ INVESTERINGSPRODUKTER

EU har fra 2021 indført en fælles ”varedeklaration”, som gør det muligt at sammenligne investeringsprodukters bæredygtige aftryk.

Den såkaldte disclosure-forordning (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) kan vise sig at blive et vigtigt redskab i kampen mod greenwashing. Der er krav om, at alle fondsudbydere mærker deres investeringsprodukter efter disse tre typer eller såkaldte artikler:

 ARTIKEL 6 (GRÅ)

Fonde, som slet ikke eller kun i ringe grad integrerer bæredygtighed.

De inkluderer alle fonde, der ikke kan kategoriseres som artikel 8 eller 9. De indeholdte aktier/obligationer følger kun den enkelte forvalters generelle politik for ansvarlige investeringer, som kan variere meget. Kan indeholde simple restriktioner som fx negativ eksklusion. Disse fonde udgør størstedelen af markedet.

 ARTIKEL 8 (LYSEGRØN)

Fonde hvor bæredygtighed indgår i investeringsbeslutningerne.

Virksomhederne i artikel 8-fonde vurderes ud fra bæredygtighedsrisici, men også ud fra, om de griber mulighederne i den grønne omstilling.

Klimapåvirkning og relevante miljøaspekter indgår altid i et vist omfang, fx som mål for genanvendelse og reduktion af forurening.

Dertil kommer sociale aspekter, fx om selskabet har fokus på arbejdstager-rettigheder – både i selskabet selv, men også hos deres leverandører – og god selskabsledelse, fx om der er diversitet nok i ledelsen.

ARTIKEL 9 (MØRKEGRØN, HØJESTE NIVEAU)

Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Alle artikel 9-fonde har specifikke målsætninger for bæredygtighed, ud over målsætningen for afkast.

Hvis en artikel 9-fond har nedbringelse af CO2-udledning som mål, skal fondens klimamål matche Paris-aftalen.

Desuden skal alle selskaber i artikel 9-fonde bidrage til at nå FN’s verdensmål.

Og vigtigst af alt: Alle selskaber i artikel 9-fonde skal leve op til det, EU kalder ”do no significant harm”. Det betyder, at hvis fx en vindmølleproducent, som bidrager til den grønne omstilling, i produktionen af møllerne skader miljøet betydeligt, vil selskabet ikke kunne indgå i en artikel 9-fond.

 HVAD KAN JEG BRUGE ORDNINGEN TIL?

Den klare anbefaling er, at du kun kigger efter de mørkegrønne artikel 9-fonde, hvis du vil investere bæredygtigt. Der findes lige nu 15-20 af dem på det danske marked plus en håndfuld, der udbydes af Triodos. Men selv artikel 9-fonde kan indeholde kontroversielle selskaber, så tjek altid, om fondens indhold matcher din egen bæredygtige investeringsprofil.


HVAD BLIVER FREMTIDEN FOR EUS DISCLOSURE-FORORDNING?

Der er en enorm efterspørgsel efter bæredygtige investeringsprodukter. Nogle analytikere forventer, at de indenfor en kort årrække vil kunne udgøre 50% af markedet.

Lige nu er ordningen stadig under udrulning, og mange fonde er lidt tilbageholdende med at angive deres produkters mærkning, indtil standarderne for de forskellige artikler kendes bedre. Derfor kan det være svært at finde oplysninger om fondens SFDR-status. Fra 2022 forventes der at være helt styr på standarderne fra EU’s side.


SÅDAN FINDER DU UD AF, HVILKEN ARTIKEL EN FOND ER

Som altid med bæredygtige investeringer: Vær forberedt på lidt fodarbejde. Tjek fondsudbyderens hjemmeside eller fondens faktaark. I Nordnets fondsvælger kan du søge på hhv. artikel 8 og 9 (resultatet er dog ikke fyldestgørende).


 GARANTERER ORDNINGEN, AT DER IKKE SKER GREENWASHING?

Det korte svar er: Desværre nej. Men den er en vigtig start.

Nogle kritikere mener ikke, at kriterierne er skrappe nok, da selv artikel 9-fonde, især indeksfondene, kan indeholde selskaber, der ofte vil blive betragtet som ikke-bæredygtige.

En nylig analyse viser, at artikel 9-fonde faktisk har et større CO2-udslip end tilsvarende fonde.

Dette paradoks skyldes, at artikel 9-fondene investerer i sorte selskaber, der er i gang med en grøn omstilling.

Alligevel er ordningen et vigtigt tiltag i forhold til gennemsigtighed på det bæredygtige finansmarked.


Kilde:
Bæredygtige Investeringer For Alle

Facebook: https://www.facebook.com/groups/630256557472397

Vil du vide mere, så læs også artiklen “Kun det bedste er godt nok, hvis du vil fremme bæredygtighed med dine investeringer” fra april 2023.