Investeringer

Spørgsmål og svar

Er der forskel på jeres krav til store og små investorer?

Ja, AnsvarligFremtid arbejder med forskellige krav til store og små investorer. Store investorer er primært pensionsselskaber og til dels forsikringsselskaber. Små investorer er primært kommuner og fagforeninger. Typisk forvalter små investorer ikke selv deres investeringer og har som regel heller ikke de samme ressourcer til at udføre aktivt ejerskab. Derfor kræver AnsvarligFremtid af små investorer, at de ikke investerer i selskaber med mere end 5 % fossil energi.

Store investorer forvalter typisk selv deres investeringer og har ressourcer til at have ESG-medarbejdere. Så her accepterer AnsvarligFremtid præmissen om, at investorerne forsøger at udøve aktivt ejerskab og at investorerne definerer, hvordan deres investeringer er Paris-kompatible. Både det aktive ejerskab og definitionen på Paris-kompatibilitet er betinget af, at investorerne har klare selskabsspecifikke kriterier og deadlines for, om et givet fossilselskab er i gang med en omstilling som er hurtig og omfattende nok til at være kompatibel med Paris-aftalens mål.

Hvad er aktivt ejerskab?

Aktivt ejerskab er ideen om, at en investor gennem sit medejerskab kan yde indflydelse på selskaberne og være med til at ændre deres forretningsmodel eller trække dem i en mere bæredygtig retning.

Et eksempel på aktivt ejerskab er, når en aktionær fremsætter et forslag på fossil-selskabets årlige generalforsamling. Sådanne forslag kan fx. kræve at selskabet omstiller sin forretningsmodel i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Tilhængere af aktivt ejerskab fremstiller sommetider ejerskabet som et alternativ til at frasælge fossile investeringer. Hvis man som investor har overdraget ansvaret for at udøve aktivt ejerskab til forvalteren af sine midler, f.eks. en bank, har man dog ikke selv mulighed for at påvirke selskabet direkte.

I forlængelse af det foregående udelukker AnsvarligFremtid ikke, at der kan være en effekt af aktivt ejerskab hos store investorer og i investorkoalitioner som ClimateAction100+ og IIGCC. Men vi mener også, at de reelle effekter af aktivt ejerskab hidtil har været meget begrænsede. Derfor er vores vurdering, at aktivt ejerskab kun giver mening, hvis det suppleres med klare deadlines og kriterier for, hvornår et givet fossilselskab senest skal have vist substantielle tegn på at omstille deres forretningsmodel, så den er Paris-kompatibel. Hvis selskaberne ikke lever op til dette, skal de ekskluderes.

Fossilfrie investeringsforeninger

Så sent som i midten af 2010’erne ville bankerne ikke udbyde fossilfrie investeringstilbud. Det har heldigvis ændret sig, som følge af pres fra både netværk af investorer og den globale bevægelse for divestment.

Denne oversigt kan også hentes​ som pdf-fil.

Danske Invest: Engros Global Restricted (Equity)

Forvalter: Danske Invest
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0060229284

Danske Invest: European Corporate Sustainable Bonds

Forvalter: Danske Invest
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: LU1399305330

BankInvest: Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A

Forvalter: BankInvest
Ekskluderer Investeringer i våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer bliver valgt fra
ISIN-kode: DK0061271426

Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special

Forvalter: Jyske Invest
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0060762466

Nordea Invest Engros Internationale Aktier – Etisk Tilvalg

Forvalter: Nordea Invest
Ekskluderer selskaber, der fremgår af CU200 (listen over de 200 største børsnoterede kulog olieseslskabermålt på reserver)
ISIN-kode: DK0060183358

Nordea Invest Emerging Stars KL

Forvalter: Nordea Invest
Investerer ikke i fossile selskaber der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0060586394

North American Stars KL

Forvalter: Nordea Invest
Investerer ikke i fossile selskaber der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0010265776

Bæredygtige Aktier KL

Forvalter: Nordea Invest
Investerer ikke i fossile selskaber der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0061116027

Nykredit Invest Engros High Yield SRI

Forvalter: Nykredit
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0016028020

Nykredit Invest Klima og miljø

Forvalter: Nykredit
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0060361046

Alm. Brand Invest Virksomhedsobligationer. Investment Grade

Forvalter: Alm. Brand Asset Management
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0060689289

Alm. Brand Invest Globale Aktier

Forvalter: Alm. Brand Asset Management
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0010270693

Alm. Brand Invest, Lange Obligationer

Forvalter: Alm. Brand Asset Management
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0015974778

Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier

Forvalter: Alm. Brand Asset Management
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0010237569

Alm. Brand Invest, Mix

Forvalter: Alm. Brand Asset Management
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0016195431

Sydinvest Verden Etik

Forvalter: SydInvest
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0060681468

Sparinvest INDEX Ethical MSCI World

Forvalter: Spar Invest
Ekskluderer fossile selskaber, herunder de selskaber som fremgår af CU200 (listen over de 200 største børsnoterede kul- og olieselskaber målt på reserver)
ISIN-kode: Er ikke oprettet endnu

Danske Invest: Euro Investment Grade. Corporate Bonds Restricted

Forvalter: Danske Invest
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0016303936

BankInvest: Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. A

Forvalter: BankInvest
Ekskluderer Investeringer i våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer bliver valgt fra
ISIN-kode: DK0061271699

Jyske Invest Globale Aktier Special

Forvalter: Jyske Invest
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0060208791

SEB: Wealth Invest Globale Aktier SRI

Forvalter: SEB
Ekskluderer selskaber, der fremgår af CU200 (listen over de 200 største børsnoterede kul- og olieseslskaber målt på reserver)
ISIN-kode: DK0060740223

Nordea Invest Klima & Miljø

Forvalter: Nordea Invest
Investerer ikke i fossile selskaber. I stedet investeres der målrettet i grønne løsninger.
ISIN-kode: DK0060192185

Nordea Invest Global Stars KL

Forvalter: Nordea Invest
Investerer ikke i fossile selskaber der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0010301324

Nordea Invest Nordic Stars KL

Forvalter: Nordea Invest
Investerer ikke i fossile selskaber der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0060095735

European Stars KL

Forvalter: Nordea Invest
Investerer ikke i fossile selskaber der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0010265693

Bæredygtige Obligationer KL

Forvalter: Nordea Invest
Investerer ikke i fossile selskaber der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0061139748

Nykredit Invest Engros Eurokredit SRI

Forvalter: Nykredit
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0060709814

Maj Invest Global Sundhed

Forvalter: Maj Invest
Investerer: ikke i fossile selskaber. I stedet investeres der målrettet – bl.a. i grønne løsninger
ISIN-kode: DK0060157196

Alm. Brand Invest Europæiske Aktier

Forvalter: Alm. Brand Asset Management
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0010244854

Alm. Brand Invest Europæisk Højrente ETIK

Forvalter: Alm. Brand Asset Management
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0060872216

Alm. Brand Invest, korte Obligationer

Forvalter: Alm. Brand Asset Management
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0060232312

Alm. Brand Invest, Mix Defensiv

Forvalter: Alm. Brand Asset Management
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0060541613

Alm. Brand Invest, Mix offensiv

Forvalter: Alm. Brand Asset Management
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0010289602

Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Etik

Forvalter: SydInvest
Ekskluderer selskaber, der får mere end 5% af deres omsætning fra kul, olie og gas
ISIN-kode: DK0060783389
Prospekt er ved at blive opdateret, så det afspejler de nye etiske retningslinjer