Pensionsvalg og CO2-aftryk

Vidste du, at ved at vælge en meget klimavenlig investeringsløsning, så kan du sænke dit personlige CO2-aftryk med omkring 20 gange så meget, som hvis du lavede en masse klimavenlige tiltag i din hverdag?

Det er konklusionen af en analyse som den britiske NGO ”Make My Money Matter” har fået udført af Pensions- og forsikringsselskabet AVIVA i samarbejde med analysefirmaet Route2 og WWF-UK, og offentliggjort i juli 2021, og som bekræfter en tidligere analyse fra Nordea Liv og Pension.

 

Make My Money Matter – analysen
Analysen tog udgangspunkt i en gennemsnitlig britisk statsborgers CO2-udledning på et år, baseret på 220 specifikke CO2-udledende aktiviteter. Dette CO2-fodaftryk blev opgjort til ca. 7 tons.

Derpå analyserede man CO2-fodaftrykket af en investering i en meget bred aktieindex-investeringsportefølje og af en af AVIVAs mest bæredygtige investeringsfonde. I analysen gennemgik man hvor investeringerne var placeret i forhold til sektor og geografi, og derpå blev selskabets omsætning ganget med selskabets CO2-fodaftryk.

Når man dernæst opgjorde det samlede årlige CO2-aftryk af en gennemsnitlig pensionsformue på cirka £ 30.000, så svarede det til cirka 26 tons. Forskellen på at vælge disse 2 typer af investeringer modsvarede ca. 0,64 kg CO2 per £ investeret, og således ville et skifte fra en ”gennemsnitlig aktie-index fond” til en ”bæredygtig fond” svare til 19 tons.

Til sammenligning analyserede man den årlige CO2-besparelse ved samtidigt at ændre på 3 forskellige adfærdsfaktorer; et skifte til en grøn strømudbyder, at udskifte al flyvning med togtransport samt spise vegetarisk.

Resultatet var, at ved at skifte til en klimavenlig investeringsfond så ville ens CO2-fodaftryk falde med hele 21 gange mere, end ved at ændre alle disse 3 adfærdsvaner.

Det er værd at bemærke, at sammenligningen med ”en række klimavenlige tiltag” kun dækkede over tre tiltag; nemlig at skifte til el fra vedvarende energi, at skifte fra fly til tog, og at spise vegetarisk. Hvis andre vigtige tiltag som f.eks. at efterisolere sit hus eller skifte fra bil til anden transport også blev medtaget, så ville ”faktor-21-tallet” blive tilsvarende mindre.

Figur: Make My Money Matter illustration (2021)


Nordea Liv og Pension – analysen
En tilsvarende analyse blev gennemført af det tidligere Nordea Liv og Pension tilbage i 2018, hvor man fandt at CO2-reduktionseffekten var hele 27 gange større end ved at lave en række klimavenlige adfærdsændringer (se figur herunder). Analysen fra Nordea Liv og Pension benyttede dog en lidt anden fremgangsmåde der ikke var lige så præcis.

Figur: Nordea Liv og Pension illustration (2018)

Selvom disse analyser giver et vigtigt fingerpeg på, hvor vigtige pensionsinvesteringerne er for at reducere vores CO2-fodaftryk, så kan analyserne IKKE bruges som et argument for ikke samtidig at ændre på vores individuelle adfærd. Begge dele er lige væsentlige, men som individ giver det naturligvis ingen mening at holde op med at flyve, hvis ens investeringer fortsat er investeret i flyselskaber som arbejder på at øge antallet af flyrejsende.

Væsentligheden af at fokusere på pensionsinvesteringerne deles af Danica Pensions topchef, Ole Krogh Petersen, som i en artikel i FinansWatch i oktober 2021 slår til lyd for, at samtidig med at vi minimerer vores kødforbrug og flyrejser, så bør vi danskere også overveje at tilvælge mere bæredygtige investeringer


Kilder: 

Make My Money Matter: Pension fund carbon saving research: A summary of the approach (2021)
https://makemymoneymatter.co.uk/wp-content/uploads/2021/07/Summary-of-21x-research.pdf

Nordea Liv og Pension: THIS is the most effective way to tackle climate change (2018)
https://twitter.com/sasjabeslik/status/1027163188134072321

FinansWatch: Danskerne vægter plantefars og cykelture højere end pensionsinvesteringer i kampen for klimaet (2021)
https://finanswatch.dk/Finansnyt/Pension/article13343571.ece

_