Bliv frivillig

Vil du være frivillig hos Ansvarlig Fremtid? Så skriv til os på info@ansvarligfremtid.dk

Som frivillig hos Ansvarlig Fremtid indgår du i et fællesskab af frivillige, som brænder for at sikre bæredygtige investeringer i pensionsselskaberne i Danmark.

Om det frivillige arbejde:

Som frivillig hos Ansvarlig Fremtid indgår du i vores koordineringsgruppe af andre frivillige.  Her har vi et 2-timers aftenmøde online hver måned. Hvor meget tid, der bruges derudover, er op til den enkelte frivillige. Størstedelen af arbejdet foregår online og er fleksibelt. Dette er et frivilligt arbejde, som er videnstungt og godt til dig, der elsker at ‘nørde’.

Udover det online koordineringsgruppemøde, sidder de frivillige organiseret i mindre grupper i deres respektive pensionsselskaber. Her kan du indgå i et fællesskab om at skubbe den grønne agenda fremad i dit pensionsselskab.

Om foråret er der generalforsamlinger i pensionsselskaberne. Her kan meget arbejde være koncentreret, da frivilliggrupperne arbejder med at sætte klima på dagsordenen til generalforsamlingerne i pensionskasserne ved at fremsætte forslag, som sikrer klimaansvarlige investeringer.

Det er ikke altid tilstrækkeligt at få en generalforsamling til at vedtage et klimaforslag. Resten af året er det bestyrelserne, der står for det daglige arbejde med at sikre klimaansvarlige investeringer. Det er derfor vigtigt at få valgt progressive personer ind i pensionskassernes bestyrelser, som vil følge op på generalforsamlingens beslutninger.

Frivilliggrupperne arbejder derfor med at mobilisere stemmer på klimaforslag til generalforsamlingerne samt at få grønne bestyrelseskandidater valgt. Hvis man som frivillig i Ansvarlig Fremtid har meget tid og energi, kan man selv stille op til bestyrelsen. Her kan du være i dialog med Ansvarlig Fremtid og få råd, støtte og vejledning.

Hvis du har spørgsmål om det frivillige arbejde, så kontakt os på info@ansvarligfremtid.dk

Herudover kan du:

Hjælp os med at sprede vores budskab ved at følge vores Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.

Vær med i vores Facebookgruppe ’Aktive Pensionskunder’. Dette netværk består af pensionskunder, der arbejder sammen fremme den grønne dagsorden i deres pensionsselskaber. I gruppen deler vi erfaringer, opdateringer og nyheder. Her kan du blive en del af et fællesskab om at bidrage til en mere bæredygtig pensionssektor.