AnsvarligKommune

De menneskeskabte klimaforandringer får mærkbare konsekvenser i de danske kommuner. Ikke desto mindre findes der stadig kommuner, der støtter fossilindustrien. Kommunernes kassebeholdning, eller overskudslikviditet, placeres normalt i investeringsforeninger, som forvaltes af Danske Bank, Nordea eller lignende med henblik på at sikre en fornuftig forrentning. De placerer typisk kommunernes midler i forskellige erhvervsobligationer eller aktier, som risikerer at være i fossilselskaber.

Danmarks Statistik vurderer, at kommunerne tilsammen har omkring 40 milliarder investeret i aktier og obligationer. Det er langt mindre end de danske pensionskasser, men der er behov for, at alle investorer siger fra overfor investeringer i kul, olie og gas, hvis vi skal svække fossilselskaberne og få dem til at ændre forretningsmodel.

Det arbejder vi for

AnsvarligKommune arbejder for at få kommunerne til politisk at forpligte sig til at udelukke investeringer i fossilselskaber. Det kan ske ved at benytte fossilfrie investeringspakker.

Ved at droppe de sorte investeringer, sender kommunerne et stærkt signal til omverdenen om, at de ønsker en fremtid uden brug af fossile brændsler og accelererende klimaforandringer.

Kampagnens resultater

Siden vi skød kampagnen i gang i oktober 2015 har 54 kommuner valgt at sige nej til investeringer i fossilindustrien heriblandt København.

Som følge af vores kampagne og det pres kommunerne har lagt på bankerne siden 2016 er der opstået en række investeringsforeninger, som tilbyder at holde deres investeringer ude af fossil energi. En række danske banker udbyder nu fossilfrie investeringsprodukter, heriblandt centrale kapitalforvaltere som Danske Bank, Jyske Bank og Nordea. Denne udvikling går hånd i hånd med kommunernes frasalg, da den er en forudsætning for, at de kan tage klimahensyn i deres investeringspolitik.

Status på kommunerne

Grøn = 59 kommuner har valgt at investere fossilfrit.
Lysegrøn = 25 kommuner investerer ikke i aktier eller erhvervsobligationer, så problemstillingen er ikke relevant for dem.
Sort = 10 kommuner investerer stadig i fossilselskaber.
Lysegrå = 4 kommuner har ikke villet oplyse, om de investerer i fossilselskaber.

Klik på cirklerne for at zoome ind på et område og se flere kommuners status.
Download hele oversigten med status for alle 98 danske kommuner (November 2021).