Pensionskasser med adgang for alle medlemmer (alle medlemmer har adgang og stemmeret).


Lørdag 26. Marts 2022. AkademikerPension (Magistre, Gymnasielærere og Psykologer)

Generalforsamlingen afholdes digitalt og fysisk i Odense kl.13.
AnsvarligFremtid har fremsat 3 klimaforslag (medlemsforslag 2,3 og 4). Bestyrelsen bakker op om alle forslag. Se medlemsforslag i dette LINK.
Hvis du ikke kan deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at stemme eller afgive fuldmagt på følgende måde:
a) Det er lettest at afgive din stemme selv eller give fuldmagt elektronisk via AkademikerPensions side med NEM-ID LOGIN
Du kan give fuldmagt til: Thomas Meinert Larsen, J.C. Christensens Gade 2A, 3TV, 2300 Kbh S (Fødselsdato: 07-09-1974).
Du kan læse hvordan du gør her: Opskrift til at afgive elektronisk fuldmagt

b) Alternativt kan du afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive denne generalfuldmagtsblanket
Fuldmagtsblanketten sendes senest torsdag d. 24. marts til: info@ansvarligfremtid.dk
Din fuldmagt vil blive brugt til at stemme for vores 3 klimaforslag (Medlemsforslag 2,3 og 4) og eventuelle ændringsforslag til disse forslag som måtte blive fremsat på dagen
Læs mere her: https://akademikerpension.dk/medlemsejet/generalforsamling

Torsdag 7. April 2022. P+ (Pensionskassen for jurister, økonomer, civil- og akademi-ingeniører mfl.).
Generalforsamlingen afholdes digitalt og fysisk i København kl. 16.30
AnsvarligFremtid har i år ikke fremsat klimaforslag fordi man fortsat drøfter implementeringen af tidligere års forslag med P+.
Du kan læse mere om status på P+´s klima-indsats i dette link (Status).
Vi opfordrer naturligvis fortsat alle medlemmer til at deltage i generalforsamlingen
Læs mere her: https://www.pplus.dk/pension/fa-indflydelse-i-p/generalforsamling

Mandag 25. April 2022. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD)
Generalforsamlingen finder sted i Aarhus.
Der er fremsat 2 medlemsforslag om klima, som kan læses her: LINK
Læs mere her: https://www.pjdpension.dk/om-pensionskassen/generalforsamling/generalforsamling

Tirsdag 26. April 2022. Arkitekternes Pensionskasse
Generalforsamlingen finder sted i Aarhus.
Der er fremsat 2 medlemsforslag om klima og bæredygtighed, som 160 medstillere står bag. Læs forslagene i her: LINK.
Læs mere her: https://www.arkitektpension.dk/om-pensionskassen/generalforsamling/generalforsamling

Torsdag 28 April 2022. ISP (Diplomingeniører, der ikke er medlem af P+)
Deadline for fremsættelse af forslag er 16 marts 2022
Der er fremsat 3 medlemsforslag om klima og bæredygtighed. Læs forslagene i her: LINK.
Læs mere her: https://www.isp.dk/om-isp/Generalforsamling/generalforsamling


Pensionskasser med delegeret forsamling (kun delegerede har stemmeret)
Hos Velliv, PKA, Lægernes Pension og AP Pension er der tale om en delegeret forsamling eller lignende, og derfor kan ikke-delegerede ikke afgive stemme på generalforsamlingerne.

Onsdag 30 Marts 2022. Velliv
Afholdelse af repræsentantskabsmøde. Behandling af emnet Ansvarlige Investeringer.

Tirsdag 5 April 2022. AP Pension
Generalforsamlingen afholdes i Aarhus.

Alle kunder i Foreningen AP Pension (f.m.b.a.) kan deltage i generalforsamlingen.
AnsvarligFremtid har fremsat 3 forslag på generalforsamlingen som du kan læse på dette LINK

Læs mere her: https://www.appension.dk/om-ap-pension/ap-pension/generalforsamling/

Onsdag 20. April 2022. PKA – Pensionskassen for Farmakonomer
Alle medlemmer kan deltage på generalforsamlingen og er stemmeberettigede.

Fredag 22. April 2022. Lægernes Pension
Deadline for fremsættelse af forslag er ca. 11 marts 2022

Tirsdag 26. April 2022. PKA – Socialrådgivere, Socialpædagoger, Kontorpersonale
Der er fremsat 2 medlemsforslag på generalforsamlingen som du kan læse på dette LINK
Alle medlemmer kan deltage på generalforsamlingen.

Onsdag 27. April 2022. PKA – Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer
Alle medlemmer kan deltage på generalforsamlingen.

Fredag 29. April 2022. PKA – Sundhedsfaglige
Der er fremsat 2 medlemsforslag på generalforsamlingen, som du kan læse her: LINK
Alle medlemmer kan deltage på generalforsamlingen.


Kommercielle Pensionskasser (kun aktionærer har stemmeret)

Generalforsamlingerne afholdes kun for aktionærer

Torsdag 17. marts 2022. Danske Bank / Danica Pension
Generalforsamlingen afholdes kun for aktionærer.
AnsvarligFremtid har fremsat 1 forslag på generalforsamlingen som du kan læse på dette LINK (dagsordens punkt 12, aktionærforslag fra Ole Schultz, side 7)

Torsdag 24. marts 2022. Topdanmark
Generalforsamlingen afholdes kun for aktionærer.
AnsvarligFremtid har fremsat 1 forslag på generalforsamlingen som du kan læse på dette LINK (dagsordens punkt V, aktionærforslag b, side 1)