Hvis du er medlem af Arkitekternes Pensionskasse, PJD eller ISP kan du afgive din fuldmagt direkte på grønpension.nu. Det er nemt og hurtigt.

Tilmeld dig påmindelser om fremtidige klimaforslag i din pensionskasse her: Nyhedsbrev

 

Pensionskasser med stemmeret for alle medlemmer

AkademikerPension (Magistre, Gymnasielærere, Psykologer)

Generalforsamlingen afholdes fuldt digitalt kl. 13.00, lørdag d. 20. marts.
Læs mere her: https://akademikerpension.dk/arrangementer/generalforsamling-2021/
Læs AnsvarligFremtids fremsatte Klimaforslag
Bestyrelsen støtter ikke forslaget. Læs vores Modsvar til bestyrelsen

Hvis du ikke kan deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at stemme eller afgive fuldmagt på følgende måde:
a) Det er lettest at afgive din stemme selv eller give fuldmagt elektronisk via AkademikerPensions side med NEM-ID LOGIN
Du kan give fuldmagt til: Thomas Meinert Larsen, J.C. Christensens Gade 2A, 3TV, 2300 Kbh S (Fødselsdato: 07-09-1974). Du kan med fordel anvende denne Opskrift til at afgive elektronisk fuldmagt
b) Alternativt kan du afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive denne generalfuldmagtsblanket
Fuldmagtsblanketten sendes senest torsdag d. 18. marts til: info@ansvarligfremtid.dk

Din fuldmagt vil blive brugt til at stemme for vores klimaforslag (Forslag 7) samt for forslaget “Et grønnere AkademikerPension” (Forslag 8).

P+ (Jurister, Økonomer, Ingeniører)

Generalforsamlingen afholdes fuldt digitalt kl. 16.30, tirsdag d. 6. april.
Læs mere her: https://www.pplus.dk/pension/fa-indflydelse-i-p/generalforsamling
Læs AnsvarligFremtids 2 Fremsatte forslag
Læs om AnsvarligFremtids Anbefalede kandidater til bestyrelsesvalget

Hvis du ikke kan deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at stemme eller afgive fuldmagt på følgende måde:
a) Enten kan du afgive elektronisk fuldmagt: Opskrift til at afgive elektronisk fuldmagt
b) Alternativt kan du afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive fuldmagtsblanketten her:
Fuldmagt stilet et medlem af AnsvarligFremtid (for Ingeniører)
Fuldmagt stilet et medlem af AnsvarligFremtid (for Jurister og økonomer)
Fuldmagten sendes til P+ (email vpinvestor@vp.dk) ifølge vejledningen på fuldmagtsblanketten SAMT i kopi til: Jørgen Boldt, jb@jorgenboldt.dk (for Ingeniører) eller John Nordbo, johnnordbodk@gmail.com (for Jurister og Økonomer).

Der er efterfølgende indkaldt til urafstemning til bestyrelsesvalget i perioden 12.april – 28.april 2021.

 

PJD (Jordbrugsakademikere og Dyrlæger)

Generalforsamlingen afholdes fuldt digitalt, mandag d. 12. april kl. 16.00-19.00.
Læs mere her: https://www.pjdpension.dk/om-pensionskassen/generalforsamling/generalforsamling
Se AnsvarligFremtids 2 klimaforslag her: Forslag 1 og Forslag 2

Hvis du ikke kan deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at stemme eller afgive fuldmagt på følgende måde:
a) Enten kan du afgive elektronisk fuldmagt via NEM-ID: Opskrift til at afgive elektronisk fuldmagt.
b) Alternativt kan du afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive fuldmagtsblanketten her: LINK

Fuldmagten vil kun blive anvendt til at stemme for dagsordenens punkt 5a og 5b (klimaforslag)

 

Arkitekternes Pensionskasse (Arkitekter og Designere)

Generalforsamlingen afholdes fuldt digitalt tirsdag d. 13 april kl. 16.00-19.00.
Læs mere her: https://www.arkitektpension.dk/om-pensionskassen/generalforsamling/generalforsamling
Se AnsvarligFremtids Klimaforslag
Hvis du ikke kan deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at stemme eller afgive fuldmagt på følgende måde:
a) Enten kan du afgive elektronisk fuldmagt via NEM-ID: Opskrift til at afgive elektronisk fuldmagt.
b) Alternativt kan du afgive fuldmagt ved at udfyldt og underskrive fuldmagtsblanketten her: LINK
Fuldmagten vil kun blive anvendt til at stemme for dagsordenens punkter 5a, 5b og 5c (forslag om klima og bæredygtighed)

Der er efterfølgende indkaldt til valg til bestyrelsen, hvor medlemmerne skal stemme på én kandidat.
AnsvarligFremtid anbefaler medlemmerne at stemme på Peder Walsøe Pedersen.
Læs mere om Peder Walsøe Pedersen her: LINK 

 

ISP (Diplomingeniører, der ikke er medlem af P+)

Generalforsamlingen afholdes fuldt digitalt onsdag d. 28. april.
Læs mere her: https://www.isp.dk/om-isp/Generalforsamling/generalforsamling-2021
Se AnsvarligFremtids 5 klimaforslag
Hvis du ikke kan deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at stemme eller afgive fuldmagt på følgende måde:
a) Enten kan du afgive elektronisk fuldmagt via NEM-ID: Opskrift til at afgive elektronisk fuldmagt
b) Alternativt kan du afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive fuldmagtsblanketten her: LINK
Fuldmagten vil kun blive anvendt til at stemme for dagsordenens punkt 6, delforslag 1-5 (alle om klima)

Der er efterfølgende indkaldt til valg til bestyrelsen, hvor medlemmerne skal stemme på én kandidat.
AnsvarligFremtid anbefaler medlemmerne at stemme på Marc Fussinger.
Læs mere om Marc Fussinger her: LINK

 

Pensionskasser med delegeret forsamling

Hos Velliv, PKA, Lægernes Pension og AP Pension bliver der fremsat klimaforslag, men da der her er tale om en delegeret forsamling eller lignende, kan ikke-delegerede ikke afgive stemme på generalforsamlingerne.

 

Velliv

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 25. marts.
Læs mere her: https://www.velliv.dk/dk/privat/om-os/organisation/generalforsamlinger
Læs AnsvarligFremtids 3 Klimaforslag
Klimaforslagene er efter indsendelse sat til drøftelse i Vellivs repræsentantskab, og de er således ikke behandlet på generalforsamlingen.

 

AP Pension

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 13. april.
Læs mere her: https://www.appension.dk/om-ap-pension/ap-pension/generalforsamling/
Læs AnsvarligFremtids 3 Klimaforslag
Alle kunder i Foreningen AP Pension (f.m.b.a.) kan deltage i generalforsamlingen.

 

LPB (Lægernes Pension)

Generalforsamlingen afholdes digitalt kl. 13.00 – 16.30, fredag d. 16. april.
Læs mere her: https://www.lpb.dk/Om-os/Generalforsamling
Læs AnsvarligFremtids 4 Klimaforslag

 

PKA (Socialrådgivere, Socialpædagoger, Kontorpersonale)

Generalforsamlingen afholdes digitalt tirsdag d. 20. april.
Læs mere her: https://www.pka.dk/om-pka/medlemsdemokrati/generalforsamling
Læs AnsvarligFremtids Klimaforslag
Forslaget er trukket tilbage før generalforsamlingen, da PKA har meldt sig ind i NZAOA per. 1. marts 2021.
Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen.

 

PKA (Sundhedsfaglige)

Generalforsamlingen afholdes digitalt onsdag d. 28. april.
Læs mere her: https://www.pka.dk/om-pka/medlemsdemokrati/generalforsamling
Læs AnsvarligFremtids Klimaforslag
Forslaget er trukket tilbage før generalforsamlingen, da PKA har meldt sig ind i NZAOA per. 1.marts 2021.
Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen.

 

Kommercielle Pensionskasser

Generalforsamlingerne afholdes kun for aktionærer

Topdanmark

Generalforsamlingen afholdes digitalt – og kun for aktionærer – torsdag d. 25. marts.
Læs mere her: https://www.topdanmark.com/corporate-governance/generalforsamlingen/
Læs AnsvarligFremtids Klimaforslag

 

Kontakt

Ved forespørgsler om AnsvarligFremtids deltagelse på generalforsamlingerne, kontakt venligst info@ansvarligfremtid.dk.

 

Del opslag på Facebook: Divest fra fossil energi