Stem på din pensionskasses generalforsamling 2020

Lørdag 28 marts. Generalforsamling i MP Pension (Magistre, Gymnasielærere og Psykologer)

OBS: Generalforsamlingen i MP er AFLYST. Det vides endnu ikke hvornår der indkaldes til en ny generalforsamling.
Læs mere her: https://mppension.dk/medlemsejet/generalforsamling/
Se AnsvarligFremtids fremsatte klimaforslag her: Frasalg Gas (Word)
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at stemme eller afgive en fuldmagt på følgende måde:
a) Afgiv din stemme eller giv fuldmagt elektronisk via MPs hjemmeside via NEM-ID.
Vælger du at give fuldmagt via NEM-ID, så kan du give fuldmagt til:
Johannes Nøhr Lundberg, Nørrebrogade 20, 3. sal, 2200 Kbh N (Fødselsdato: 10-06-1988)
b) Afgiv fuldmagt ved at udfylde og underskrive denne forudfyldte fuldmagtsblanket stilet et medlem af AnsvarligFremtid netværket: Fuldmagtsblanket (Word).
Den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket sendes til email: info@ansvarligfremtid.dk
OBS: Din fuldmagt vil kun blive brugt til at stemme på AnsvarligFremtids klimaforslag.

Torsdag 16. april. Generalforsamling hos P+, Pensionskassen for akademikere (nylig fusion mellem JØP (jurister og økonomer) og DIP (Pensionskasse for civil- og akademi-ingeniører, samt nye medlemmer fra 2019 )).

Generalforsamling afholdes i København kl. 16.30
Læs mere her: https://www.pplus.dk/pension/fa-indflydelse-i-p/generalforsamling
Læs AnsvarligFremtids 3 fremsatte klimaforslag her: Forslag til P+ generalforsamling 2020 (word). Forslaget er stillet af 225 medlemmer.
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at afgive en fuldmagt til en person fra AnsvarligFremtid netværket.
Download vedlagte forudfyldte fuldmagtsblanket stilet et medlem af AnsvarligFremtid:
P+ fuldmagt 2020 med navn mv (pdf)
Fuldmagten sendes til P+ (email vpinvestor@vp.dk) ifølge vejledningen på fuldmagtsblanketten SAMT i kopi til: Jørgen Boldt, jb@jorgenboldt.dk (for Ingeniører) eller John Nordbo, johnnordbodk@gmail.com (for Jurister og Økonomer)

Mandag 20. april. Generalforsamling hos PJD (Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger)

Generalforsamling afholdes i Hellerup kl. 17.00
Læs mere her: https://www.pjdpension.dk/om-pensionskassen/generalforsamling/generalforsamling

Se AnsvarligFremtids klimaforslag her: PJD GF forslag 2020 divest (pdf)
PJD administreres af Sampension
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at afgive en fuldmagt til et medlem af AnsvarligFremtid netværket.
Download fuldmagtsblanket: kommer senere (pdf)
Fuldmagtsblanket sendes til medlem af AnsvarligFremtid, email: stald.iversholt@gmail.com
Informationer til at udfylde:

Tirsdag 21. april. Generalforsamling hos AP (Pensionskassen for Arkitekter og Designere)

Generalforsamling afholdes på Tuborg Havnevej 14, Hellerup kl. 17.00
Læs mere her: https://www.arkitektpension.dk/om-pensionskassen/generalforsamling/generalforsamling

Se AnsvarligFremtids klimaforslag: AP-forslag til GF 2020 (pdf)
AP administreres af Sampension – samme forslag fremsættes på ISP generalforsamling
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at afgive en fuldmagt til et medlem af AnsvarligFremtid.
Download fuldmagtsblanket: kommer senere
Fuldmagtsblanket sendes til medlem af AnsvarligFremtid, email: lilian.j@mail.dk
Informationer til at udfylde: Lilian Jensen, 09.02.1947, Schwenckestræde 10A, 2750 Ballerup

Torsdag 29. april. Generalforsamling hos ISP (Ingeniørsammenslutningens Pensionskasse, for diplomingeniører der ikke er medlem af P+)

Generalforsamling afholdes på IDA Conference, København kl. 17.00
https://www.isp.dk/om-isp/Generalforsamling/generalforsamling-2020
Se AnsvarligFremtids klimaforslag her: Generalforsamlingsforslag ISP 2020 (pdf)
ISP administreres af Sampension – samme forslag fremsættes på AP’s generalforsamling
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at afgive en fuldmagt til et medlem af AnsvarligFremtid netværket.
Download fuldmagtsblanket stilet et medlem af AnsvarligFremtid netværket: kommer senere
Fuldmagtsblanket sendes til medlem af AnsvarligFremtid email: elo1957@gmail.com
Informationer til at udfylde fuldmagtsblanket: Ole Schultz, Holmestien 7, 2720 Vanløse

Pensionskasser med delegeret forsamling.

Hos PKA og Lægernes Pension bliver der fremsat klimaforslag, men da der her er tale om en delegeret forsamling, kan ikke-delegerede ikke afgive stemme på generalforsamlingen. Her opfordrer vi dog almindelige medlemmer til at tage kontakt med AnsvarligFremtid for at blive stiller for klimavenlige delegerede medlemmer til næste års generalforsamling.

Onsdag 22. april. Generalforsamling i PKA – Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale

Der afholdes generalforsamling kl. 10.30 på Copenhagen Marriott Hotel
https://www.pka.dk/om-pka/medlemsdemokrati/generalforsamling/
Læs AnsvarligFremtids klimaforslag her:Forslag om frasalg af kul i PKA (pdf)
I PKA vil der blive fremsat klimaforslag, men da der her er tale om delegeret forsamlinger, kan ikke-delegerede ikke afgive stemme på generalforsamlingen.

Torsdag 23. april. Generalforsamling i PKA Pensionskassen for Sundhedsfaglige.

Der afholdes generalforsamling kl. 10.30 på Copenhagen Marriott Hotel
https://www.pka.dk/om-pka/medlemsdemokrati/generalforsamling/
Læs AnsvarligFremtids klimaforslag her: PKA forslag 2020 (pdf)
I PKA vil der blive fremsat klimaforslag, men da der her er tale om delegeret forsamlinger, kan ikke-delegerede ikke afgive stemme på generalforsamlingen.

Fredag 24. april. Generalforsamling i LPK (Lægernes Pension)

Generalforsamling afholdes i Aarhus kl. 13.00.

https://www.lpb.dk/Om-os/Generalforsamling/Generalforsamling-2020
Læs AnsvarligFremtids klimaforslag her: LPK forslag 2020(pdf)
I LPK bliver der fremsat klimaforslag, men da der her er tale om delegeret forsamlinger, kan ikke-delegerede ikke afgive stemme på generalforsamlingen.

Kommercielle Pensionskasser.

Torsdag 2. April. Topdanmark.

Tekst kommer…