Stem på din pensionskasses generalforsamling 2020

Onsdag 19. August. Generalforsamling hos P+

Pensionskassen er for akademikere (nylig fusion mellem JØP (jurister og økonomer) og DIP (Pensionskasse for civil- og akademi-ingeniører), samt nye medlemmer fra 2019).

Generalforsamlingen holdes elektronisk kl. 16.
Læs mere her: https://www.pplus.dk/pension/fa-indflydelse-i-p/generalforsamling
Læs AnsvarligFremtids 3 fremsatte klimaforslag her: Forslag til P+ generalforsamling 2020 (word). Forslaget er stillet af 225 medlemmer.
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at afgive en fuldmagt til en person fra AnsvarligFremtid netværket.
Sådan afgives elektronisk fuldmagt: Opskrift til elektronisk fuldmagt
Download fuldmagtsblanketen her: Fuldmagt stilet et medlem af AnsvarligFremtid
Fuldmagten sendes til P+ (email vpinvestor@vp.dk) ifølge vejledningen på fuldmagtsblanketten SAMT i kopi til: Jørgen Boldt, jb@jorgenboldt.dk (for Ingeniører) eller John Nordbo, johnnordbodk@gmail.com (for Jurister og Økonomer).

Onsdag 27. maj. Generalforsamling hos AP (Pensionskassen for Arkitekter og Designere)

Generalforsamling afholdes elektronisk
Læs mere her: https://www.arkitektpension.dk/om-pensionskassen/generalforsamling/generalforsamling

Se AnsvarligFremtids klimaforslag: AP-forslag til GF 2020 (pdf)
AP administreres af Sampension – samme forslag fremsættes på ISP generalforsamling
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at afgive en fuldmagt til et medlem af AnsvarligFremtid.
Download fuldmagtsblanket: Fuldmagt_AP2020

Vejledning: Du kan afgive fuldmagt digitalt eller på papir. Vælger du det første kan du vælge mellem fuldmagt til tredjemand (dvs vores kontaktperson) eller instruktionsfuldmagt til bestyrelsen. Hvilken af de to du vælger, afhænger af om du ønsker at stemme for flere forslag end det af os fremsatte forslag 5.b Gør du det, anbefaler vi at du vælger at benytte instruktionsfuldmagt til bestyrelsen.
Uanset hvilken af de to muligheder stemmeafgivning du vælger, forudsætter det at du logger ind på hjemmesiden www.arkitektpension.dk og på portalen under tilmelding og fuldmagt afgiver din fuldmagt forsynet med din afkrydsning. Ønsker du alene at stemme for det af os fremsatte forslag kan du også vælge at afgive fuldmagt på papir, dvs. benytte den her gengivne fuldmagtsblanket Fuldmagt_AP2020 til tredjemand og fremsende den til vores kontaktperson, som herefter sørger for dens registrering i systemet. Vær i den forbindelse opmærksom på at tidsfristen afkortes med 1 dag.
Fuldmagt_AP2020 sendes til medlem af AnsvarligFremtid, email: lilian.j@mail.dk
Informationer til at udfylde: Lilian Jensen, 09.02.1947, Schwenckestræde 10A, 2750 Ballerup

Torsdag 11. Juni Generalforsamling i MP Pension (Magistre, Gymnasielærere og Psykologer)

Generalforsamling starter kl 16.30 se mere her:
Læs mere her: https://mppension.dk/medlemsejet/generalforsamling/

Se AnsvarligFremtids fremsatte klimaforslag her: Frasalg Gas (Word)
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at stemme eller afgive en fuldmagt på følgende måde:
a) Afgiv din stemme eller giv fuldmagt elektronisk via MPs side via NEM-ID.
Vælger du at give fuldmagt via NEM-ID, så kan du give fuldmagt til:
Johannes Nøhr Lundberg, Nørrebrogade 20, 3. sal, 2200 Kbh N (Fødselsdato: 10-06-1988)
b) Afgiv fuldmagt ved at udfylde og underskrive denne fuldmagtsblanket til Johannes Lundberg, medlem af AnsvarligFremtid: MP-GENERALFULDMAGT-2020-6 (Word). stilet et medlem af AnsvarligFremtid netværket:
Den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket sendes til email: info@ansvarligfremtid.dk
OBS: Din fuldmagt vil kun blive brugt til at stemme på AnsvarligFremtids klimaforslag.

Mandag 22. Juni. Generalforsamling hos PJD (Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger)

Generalforsamling afholdes Tuborg Havnevej , Hellerup kl. 17.00
Læs mere her: https://www.pjdpension.dk/om-pensionskassen/generalforsamling/generalforsamling

Se AnsvarligFremtids klimaforslag her: PJD GF forslag 2020 divest (pdf)
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du mulighed for at afgive en fuldmagt:
– enten til et medlem af AnsvarligFremtid netværket, som så vil stemme for forslaget, men ikke vil stemme på nogen af de øvrige punkter
– eller en instruktionsfuldmagt til bestyrelsen, hvis du ønsker også at stemme for eller imod øvrige punkter på dagsorden.
Såvel generalfuldmagt til et medlem af AnsvarligFremtid netværket som instruktionsfuldmagt til bestyrelsen kan gives på Tilmelding og fuldmagt til PJD generalforsamling.
Fuldmagt skal afgives senest 21. juni 2020.
Du skal bruge disse oplysninger: Nora Skjernaa Hansen noraskjernaa@gmail.com, Policenr.:861228-00. Adresse: Köpenhamnsvägen 42 C – 1104, S-21771 Malmö.
Du kan også downloade fuldmagtsblanket: PJD fuldmagt (pdf)
Fuldmagtsblanket sendes til medlem af AnsvarligFremtid, email: Nora Skjernaa Hansen noraskjernaa@gmail.com, Policenr.:861228-00. Adresse: Köpenhamnsvägen 42 C – 1104, S-21771 Malmö

Onsdag 24 juni. Generalforsamling hos ISP

ISP (Ingeniørsammenslutningens Pensionskasse, for diplomingeniører der ikke er medlem af P+)

Generalforsamling afholdes i Sampension, Tuborg Havnevej , Hellerup kl. 17.00
https://www.isp.dk/om-isp/Generalforsamling/generalforsamling-2020

Se AnsvarligFremtids klimaforslag her: Generalforsamlingsforslag ISP 2020 (pdf)
ISP administreres af Sampension – samme forslag fremsættes på AP’s generalforsamling
Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at afgive en fuldmagt til et medlem af AnsvarligFremtid netværket.
Download fuldmagtsblanket : Fuldmagt_ISP-2020.pdf – giv det kun på forslaget fra Ole Schultz
Fuldmagtsblanket sendes til medlem af AnsvarligFremtid e-mail: elo1957@gmail.com senest d. 22 juni eller send direkte ind til isp
Informationer til at udfylde fuldmagtsblanket: Ole Schultz, Holmestien 7, 2720 Vanløse, cpr. nr. 291257
Du kan afgive elektronisk fuldmagt elektronisk fuldmagt – giv det kun på forslaget fra Ole Schultz

Pensionskasser med delegeret forsamling

Hos PKA og Lægernes Pension bliver der fremsat klimaforslag, men da der her er tale om en delegeret forsamling, kan ikke-delegerede ikke afgive stemme på generalforsamlingen. Her opfordrer vi dog almindelige medlemmer til at tage kontakt med AnsvarligFremtid for at blive stiller for klimavenlige delegerede medlemmer til næste års generalforsamling.

Fredag den 19. juni. Generalforsamling i PKA Pensionskassen for Sundhedsfaglige

https://www.pka.dk/om-pka/medlemsdemokrati/generalforsamling/
Læs AnsvarligFremtids klimaforslag her: PKA forslag 2020 (pdf)
I PKA vil der blive fremsat klimaforslag, men da der her er tale om delegeret forsamlinger, kan ikke-delegerede ikke afgive stemme på generalforsamlingen.

Onsdag den 24. juni. Generalforsamling i PKA – Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale

https://www.pka.dk/om-pka/medlemsdemokrati/generalforsamling/
Læs AnsvarligFremtids klimaforslag her:Forslag om frasalg af kul i PKA (pdf)
I PKA vil der blive fremsat klimaforslag, men da der her er tale om delegeret forsamlinger, kan ikke-delegerede ikke afgive stemme på generalforsamlingen.

Fredag 24. april. Generalforsamling i LPK (Lægernes Pension)

Generalforsamlingen er afholdt – Referat fra generalforsamlingen kan læses her: https://www.lpb.dk/Om-os/Generalforsamling/Generalforsamling-2020
Læs AnsvarligFremtids klimaforslag her: LPK forslag 2020(pdf)

 

Kommercielle Pensionskasser

Torsdag 2. April. Topdanmark

Generalforsamlingen er afholdt. Et kort referat kan læses her: https://via.ritzau.dk/announcement?publisherId=13559199&announcementId=749

Se opslag på Facebook:

Divest fra fossil energi