7. April. Generalforsamling i MP Pension (Magistre, Gymnasielærere og Psykologer)
Generalforsamlingen afholdes i Århus kl. 13.00
Læs mere her: https://mppension.dk/medlemsfaellesskab/generalforsamling/
Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid netværket: FULDMAGTSBLANKET (Word)
Fuldmagtsblanket sendes til email info@ansvarligfremtid.dk
ONLINE Fuldmagt: Vælger du at give fuldmagt via NEM-ID, så kan du give fuldmagt til:
Thomas Meinert Larsen, J.C. Christensens Gade 2A, 3TV, 2300 Kbh. S (Fødselsdato: 07-09-1974)

9. April. Generalforsamling hos PJD (Jordbrugsøkonomer og Dyrlæger)
Generalforsamling afholdes i Århus kl. 17.00 
Læs mere her: https://www.pjdpension.dk/pjd/Om-pensionskassen/Hvem-er-vi/Generalforsamling-2018
Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid netværket: FULDMAGTSBLANKET (Word)
Fuldmagtsblanket sendes til email: ilsea.rasmussen@gmail.com
Informationer til at udfylde: Ilse Rasmussen, 14.07.1956, Langagervej 23, 4100 Ringsted

10. April. Generalforsamling hos AP (Arkitekternes Pensionskasse)
Generalforsamling afholdes i Aarhus kl. 17.00
Læs mere her: https://www.arkitektpension.dk/ap/Om-pensionskassen/Hvem-er-vi/Generalforsamling-2018
Download fuldmagtsblanket FULDMAGTSBLANKET (pdf)
Fuldmagtsblanket sendes til email: lillian.j@mail.dk
Informationer til at udfylde: Lilian Jensen, 09.02.1947, Schwenckestræde 10A, 2750 Ballerup

10. April. Generalforsamling hos DIP (pensionskassen for civil- og akademiingeniører)
Generalforsamling afholdes i København kl. 17.00
Læs mere her: https://www.dip.dk/Om-DIP/Generalforsamling/Generalforsamling-2018
Download fuldmagtsblanket FULDMAGTSBLANKET (pdf)
Fuldmagten kan stiles til Rose Maria Laden Holdt, Evavej 7, 3500 Værløse
Print fuldmagtsblanket, udfyld den, tag et billede af den med din telefon eller scan den og send til info@ansvarligfremtid.dk
SENEST på søndag 8. april kl. 20 (eller direkte til DIP på mandag 9. april kl. 12.00)

18. April. Generalforsamling hos JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse)
Generalforsamling afholdes i København kl. 16.30.
https://www.joep.dk/Om-os/Generalforsamling
Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid netværket: FULDMAGTSBLANKET (pdf)
Informationer til at udfylde: John Nordbo, 18.10.1962, Masnedøgade 10, lejlighed 108, 2100 Ø
Fuldmagtsblanket sendes til email: johnnordbodk@gmail.com

19. April. Generalforsamling hos ISP (Ingeniørsammenslutningens Pensionskasse)
Generalforsamling afholdes i København kl. 17.00
https://www.isp.dk/Generalforsamling
Download fuldmagtsblanket til medlem af AnsvarligFremtid netværket: FULDMAGTSBLANKET (pdf)
Fuldmagtsblanket sendes til email: elo1957@gmail.com
Informationer til at udfylde: Ole Schultz, Holmestien 7, 2720 Vanløse

20. April. Generalforsamling i LPK (Lægernes Pension)
Generalforsamling afholdes i Kolding kl. 13.00.
https://www.lpb.dk/Om-os/Generalforsamling/Generalforsamling-2018

Der vil blive fremsat klimaforslag i pensionskasserne MP Pension, ISP, JØP og DIP.

I PJD (Jordbrugsøkonomer og Dyrlæger) er der ikke fremsat klimaforslag i år. Der er dog bestyrelsesvalg hvor vi opfordrer PJD-medlemmer til at give deres stemme på en klimavenlig kandidat, nemlig Ilse Rasmussen.

I AP (Arkitekternes pensionskasse) vil der ikke blive fremsat klimaforslag som der blev de foregående tre år, eftersom forslagene hver gang er blevet stemt igennem på generalforsamlingerne, men bestyrelsen nægter desværre fortsat at følge generalforsamlingsbeslutningerne. I stedet for vil der blive taget initiativ til at vælge nye klimavenlige kandidater til bestyrelsen, og rejst spørgsmål og debat om bestyrelsens manglende ambitioner i forhold til investeringer der understøtter Paris-aftalen.

I LPK (Lægernes pensionskasse) vil der blive fremsat klimaforslag, men da der her er tale om en delegeret forsamling, kan ikke-delegerede ikke afgive stemme på generalforsamlingen. Her opfordrer vi dog almindelige medlemmer til at tage kontakt med AnsvarligFremtid for at blive stiller for klimavenlige delegerede til næste års generalforsamling.