Vi ved ikke om eller i givet fald hvor store fossile investeringer dit forsikringsselskab har, men send dem meget gerne følgende forespørgsel og opfordring:

  Til rette vedkommende

  Jeg vil gerne opfordre mit forsikringsselskab til øjeblikkeligt at stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, og også inden for en meget kort periode at have afhændet al ejerskab af – samt fonde der inkluderer – aktier og obligationer i kul-, gas- og olieselskaber.

  Det er min opfattelse, at dette ikke bare vil være en fornuftig beslutning i forhold til et økonomisk perspektiv og en ansvarlig varetagelse af min forsikringspræmie, men at det også vil minimere de risici, jeg og min familie vil møde i fremtiden.

  Eksperter er enige om, at menneskeskabt global opvarmning forårsaget af afbrænding af kul, gas, og olie vil fortsætte med at accelerere og intensivere tragiske klimakatastrofer. Den videnskabelige konsensus er tydelig: det er ikke sikkert at afbrænde selv blot halvdelen af de allerede eksisterende reserver af kul, gas og olie uden at opvarme kloden katastrofalt.

  Den uundgåelige overgang til en kulstoffattig økonomi vil hurtigt ødelægge værdien af ​​mange af de investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, som I holder. Det er på ingen måde betryggende at vide, at min forsikringspræmie er sat i firmaer, som både er risikable papirer og ødelæggende for klimaet, da dette er at gamble med en sikker fremtid.

  Ud fra disse betragtninger håber jeg derfor, I vil støtte op om at bevæge samfundet i en grøn og ikke sort retning, ved at ekskludere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber.

  Alle felter skal udfyldes.