P+ som grøn frontrunner blandt danske pensionskasser

Pensionskassen P+ stopper med at investere i olie-, gas- og kulselskaber, hvis forretningsmodel ikke er forenelig med Parisaftalen. Ved generalforsamlingen den 3 april har et flertal af medlemmerne i P+ erklæret deres støtte til et medlemsforslag om at opdatere...

PKA svigter klimaet – Send brev til PKA

Er du medlem af PKA? Så er dine pensionspenge med til at forværre klimakrisen- skriv under på brev til PKA Du kan hjælpe med at lægge pres på PKA og skabe forandring! PKA har placeret din pensionsopsparing i kul, olie og gasselskaber, som fortsætter med at etablere...

Net Zero Emissions by 2050 – Net Zero Roadmap 2023 update.

I 2021 udgav Det Internationale Energiagentur rapporten ‘Net Zero Emissions by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector’, som fastlagde retningslinjer for, hvordan den globale energisektor kan bidrage til opfyldelsen af Parisaftalens mål. Det...

Event om pension og grøn omstilling

Ansvarlig Fremtid og Globalt Fokus satte fokus på mulighederne for at skifte pensionsselskab fra flere forskellige vinkler.  Den 4. september gik Globalt Fokus og Ansvarlig Fremtid sammen om at stille skarpt på pensionsselskabernes rolle i den grønne omstilling. På...