Forsikringsbranchen investerer et ukendt antal millioner i klimaskadelige kul-, olie- og gasselskaber, samtidig med at de forsøger at forsikre deres kunder imod klimakaos.
– ny rundspørge kortlægger en branche med meget lav åbenhed og uden et kompas for at sikre klimaansvarlige investeringer.

De ti største danske forsikringsselskaber investerer samlet set for et trecifret milliardbeløb, og en del af dette beløb er investeret i aktier og erhvervsobligationer i fossilselskaber. Med undtagelse af enkelte forsikringsselskaber holder de dog alle kortene tæt til kroppen, når det kommer til at oplyse hvilke selskaber, de investerer i, og halvdelen undlader helt at oplyse hvor store investeringer, de har i fossilselskaber. Det viser en rundspørge link foretaget af AnsvarligFremtid-initiativet blandt de ti største danske forsikringsselskaber. Udover de manglende oplysninger om faktiske investeringer, viser rundspørgen, at man må lede forgæves efter en klar og entydig politik, der sikrer, at forsikringsselskabernes investeringer er i tråd med Paris-aftalens målsætning om at begrænse de globale temperaturstigninger.

Forsikringsbranchen sætter en ære i at sikre forsikringstagerne mod fremtidige ulykker. For forsikringsselskabers vedkommende står dette desværre i modsætning til deres ofte vage eller manglende politik om investeringer i særligt CO2-tunge virksomheder. Klimaforandringerne vil medføre voldsomme stigninger i klimarelaterede skader, som forsikringsselskaberne skal være med til at dække omkostningerne af. Derfor burde forsikringsbranchen have et naturligt ansvar for at fravælge investeringer i fossilselskaber.

Investering i fossilselskaber bliver også mere og mere usikkert set fra et investeringsøkonomisk perspektiv. Forskningen viser, at for at nå Paris-aftalens mål, skal langt størstedelen af de kendte kul-, olie- og gasreserver blive i jorden. Da fossilselskaberne er prissat ud fra de kul-, olie- og gasreserver, som de råder over, gør det investeringer i dem til en økonomisk risiko, eftersom investeringerne meget vel kan ende som strandede aktiver.

Rundspørgen viser altså, at ingen af de adspurgte forsikringsselskaber kan siges at være i mål med at have Paris-kompatible investeringsporteføljer og investeringspolitikker. Udover det generelle billede, er der dog et lille felt af selskaber, som vurderes til at være længst fremme, dette udgøres af Codan, Alm. Brand. og PFA Pension. Herefter følger Gjensidige, Tryg og Lærerstandens Brandforsikring. Endelig er bagtroppen udgjort af Topdanmark, If, Sygeforsikringen “danmark” og GF Forsikring. Vurderingen er baseret på dels transparens, særligt i selskabernes fossilinvesteringer, dels størrelsen og typen af deres fossilinvesteringer og dels hvor klare kriterier og metoder som forsikringsselskaberne har for at sikre en investeringspolitik, der er kompatibel med målsætningen fra Paris-aftalen.

AnsvarligFremtid anbefaler derfor, at forsikringsselskaberne udviser langt større åbenhed i forhold til deres investeringsstrategi, herunder om og hvordan de vil udføre aktivt ejerskab og opstille klare eksklusionskriterier for fossilselskaber, der ikke har fremlagt konkrete planer for en forretningsmodel, inklusiv lobbyaktiviteter, som er kompatible med Paris-aftalen.

Dette notat er baseret på en rundspørge blandt de ti største danske skadesforsikringsselskaber foretaget af Johannes Lundberg og Stine Thougaard
pva AnsvarligFremtid