Støtten til kul på vej ud – måske

http://www.information.dk/467708 Både Verdensbanken og Den Europæiske Investeringsbank signalerer nu stop for subsidier til klimabelastende kulværker. Men den afgørende test mangler.

EU’s investeringsbank vil støtte EU’s klimamål

http://www.information.dk/467442 Den Europæiske Investeringsbank bringer nu sine lånekriterier på linje med EU’s klimapolitik, så den fremover kun vil støtte renere energiproduktion. Godt men ikke godt nok, lyder kritikken fra nogle klimaorganisationer. Andre...

Banker vender ryggen til fossil energi

http://www.information.dk/466271 Hollandsk storbank og norsk finanskoncern vil ikke investere i fossil energi, der truer miljø eller klima. Til gengæld er EU’s investerings- og rekonstruktionsbanker klar til fortsat långivning på visse vilkår. Connie Hedegaard vil...

Pensionsformuen kan skabe bæredygtige løsninger

http://www.information.dk/464820 Pensionsopsparingen er næsten på størrelse med Norges oliefond. Potentialet er enormt. Men hverken pensionskasserne eller deres medlemmer – formuens ejere – virker til at indse, at en moderne version af det økonomiske demokrati, man...

Din pension investeres i klimasvineri

http://politiken.dk/oekonomi/ECE711520/din-pension-investeres-i-klimasvineri/ De største pensionskasser investerer trecifrede millionbeløb i svinende kulkraftværker og olieselskaber.

’Sælg de fossile aktier, før pengene er tabt’

http://www.information.dk/455629 Nu ruller en international kampagne for at få pensionskasser, byer, universiteter og andre investorer til at sælge deres aktier i olie- og kulselskaberne. Af hensyn til klimaet skal de fleste af de fossile reserver forblive i...