Roskilde vrænger næse ad olie og kul og går ind i global klimakamp

http://politiken.dk/oekonomi/2050/klima/ECE2864462/roskilde-vraenger-naese-ad-olie-og-kul-og-gaar-ind-i-global-klimakamp

For første gang i Danmark har en kommune sagt nej til at investere sine penge i sort energi.