Når der i perioden 19. november til den 10. december skal vælges 5 nye medlemmer til bestyrelsen i MP Pension, så anbefaler AnsvarligFremtid medlemmerne til at stemme på kandidaterne Per Clausen og Jacob Dahl Rendtorff. Hvert medlem kan afgive op til 5 stemmer, og vi opfordrer derfor medlemmerne til at nærlæse kandidaternes grønne profil i valggrundlaget, og på den baggrund overveje at afgive yderligere op til 3 stemmer til de øvrige uafhængige kandidater.

For at se kandidaterne og stemme skal man læse her:
http://www.mppension.dk/OmMP/Bestyrelse/Bestyrelsesvalg-2015?Bestyrelsesvalg%202015

Mere om kandidaterne til valget:
Til valget opstiller 6 kandidater som opstiller uafhængigt af hinanden, således Per Clausen (ny kandidat), Jacob Dahl Rendtorff (ny kandidat), Peter Brinkmann Kristensen (ny kandidat), Lars Christian Asp Christensen (ny kandidat), Thomas Sams (eksisterende bestyrelsesmedlem) samt Jan Barding (ny kandidat).

Til valget opstiller desuden 5 kandidater som stiller op på et fælles valggrundlag, således Magnus Skovrind Pedersen (ny kandidat) og Ingrid Stage (ny kandidat), Søren Kogsbøll (eksisterende medlem), Egon Kristensen (eksisterende medlem), Kristian Nordholm (eksisterende medlem).

Det bemærkes, at 2 af de nuværende medlemmer af bestyrelsen, hhv. formand Tina Mose og næstformand Erik Alstrup ikke genopstiller, og at Søren Kogsbøll og Kristian Nordholm begge opstiller, selvom de for nærværende er eksisterende medlemmer af bestyrelsen, men udpeget af hhv. GL og DM Leder.