Når KR Foundation, Global Alliance for Banking Values, Copenhagen Business School og Merkur Andelskasse afholder debatarrangementet ”Change Finance to Finance Change”, så vil AnsvarligFremtid lancere et nye sæt anbefalinger for pensionsselskabers investeringspolitik. Anbefalingerne består af følgende 4 hovedpunkter:

1. Pensionsselskaber bør kun investere i fossil-selskaber, som indretter deres forretningsmodel efter det politisk vedtagne mål om maksimalt 2-graders global opvarmning.

2. Pensionsselskaber bør tydeligt offentliggøre deres investeringer i kul, olie- og gas-selskaber, samt redegøre for hvordan de håndterer den risiko der er knyttet til accelererende klimaforandringer.

3. Pensionsselskaber bør offentliggøre hvordan de udfører såkaldt aktivt ejerskab overfor verdens største børsnoterede kul, olie og gas-selskaber, samt hvordan de stemmer på disse selskabers generalforsamlinger.

4. Pensionsselskaber bør kun investere i fossil-selskaber som ikke direkte eller indirekte laver lobbyisme eller markedsføring som modarbejder en ambitiøs klimapolitik.

Læs hele dokumentet med de 4 anbefalinger her (Dansk version) og her (Engelsk version)