Sammenfatning: Topdanmark har ikke en troværdig og ambitiøs politik omkring klima. Topdanmark har aktie- og obligationsinvesteringer for mere end 800 millioner kroner i 7 fossile selskaber, hvoraf en stor del modarbejder Paris-aftalen (FIND FLERE INFORMATIONER I DATABASEN HER HER). Topdanmark er det eneste danske pensionsselskab som ikke er medlem af CA100+ netværket. TopDanmark er desuden en af de få som mangler at tilslutte sig et globalt klima investornetværk og udmelde forpligtende CO2-reduktionsmål. TopDanmark mangler desuden at etablere en egentlig strategi for det aktive ejerskab og stemmeafgivelse ved generalforsamlinger, ligesom TopDanmark bør udvise langt bedre åbenhed om sin udøvelse af aktivt ejerskab (LÆS MERE I ANSVARLIG FREMTIDS RAPPORT HER).

Kontakt Topdanmark: Som kunde i Topdanmark, så har du indflydelse på hvordan Topdanmark indtænker klima og ansvarlighed i sin investeringsstrategi. Nederst på siden finder du forslag til hvordan du kan kræve handling.

 

Positive elementer i Topdanmarks strategi og politik omkring klima:

TopDanmark har vedtaget en eksklusions- og frasalgspolitik for kul og olie fra tjæresand.

Topdanmark har fastsat et mål for sine grønne investeringer i 2030

Topdanmark offentliggør CO2-fodaftrykket af sine investeringer (Scope 1 & 2)


Vigtige elementer hvor Topdanmark bør forbedre sig:

Etabler en grundlæggende troværdighed om klimastrategien ved at tilslutte sig CA100+
Topdanmark bør tilslutte sig klima investornetværket Climate Action 100+ og TopDanmark bør herefter desuden offentliggøre hvordan de konkret bidrager til samarbejdet i CA100+ 

Styrk klimaindsatsen ved at være aktiv igennem globale klimainvestoralliancer
Topdanmark bør tilslutte sig et Net Zero investornetværk med forpligtende klimamål, samt fastsætte delmål for CO2-reduktioner i 2025.

Ambitiøs strategi for fossile investeringer (sælg eller forklar princippet)
Topdanmark bør etablere en ambitiøs strategi for sine fossile investeringer, hvor Topdanmark enten frasælger investeringer i virksomheder som ikke efterlever Paris-aftalen, eller hvor Topdanmark som minimum for hvert enkelt selskab begrunder hvorfor man fastholder investeringerne og desuden anfører at man har sat selskabet under skærpet observation som en del af en ambitiøs aktiv ejerskabsstrategi.

Ambitiøs strategi for aktivt ejerskab overfor fossile selskaber
Topdanmark bør etablere en klar strategi for det aktive ejerskab overfor fossile selskaber der kræver at selskaberne omstiller sig i overensstemmelse med Paris-aftalen. Et vigtigt element i en sådan strategi er udarbejdelse og offentliggørelse af stemmeretningslinjer hvor det fremgår at Topdanmark i udgangspunktet vil stemme for generalforsamlingsforslag der anbefaler fossile selskaber at stoppe etablering af nye fossile projekter.

Ambitiøs strategi for aktivt ejerskab overfor banker
Topdanmark bør etablere en klar strategi for det aktive ejerskab overfor banker der kræver at bankerne omstiller sig i overensstemmelse med Paris-aftalen. Et element i en sådan strategi er udarbejdelse og offentliggørelse af stemmeretningslinjer hvor det fremgår at Topdanmark i udgangspunktet vil stemme for generalforsamlingsforslag som anbefaler banker at stoppe for ny finansiering af fossile projekter.

Øget åbenhed om udførelsen af det aktive ejerskab
Topdanmark bør være mere åben om udførelsen af det aktive ejerskab, herunder hvordan Topdanmark øger presset på virksomhederne når de ikke lytter.

Øget åbenhed om investeringer i unoterede aktiver
Topdanmark bør være udvise mere åbenhed om sine investeringer i unoterede aktiver (private equity, infrastruktur og ejendomme). Topdanmark skal desuden redegøre for hvordan Topdanmark sikrer sig at disse investeringer understøtter målene i Paris-aftalen.

Øget åbenhed om stemmeafgivelse på selskabers generalforsamlinger
Topdanmark bør udvise en bedre og mere rettidig åbenhed om hvordan Topdanmark stemmer på de selskabers generalforsamlinger hvor Topdanmark ejer aktier, herunder ved at etablere en hjemmeside, hvor stemmeafgivelsen opdateres dagligt.


Fortæl din virksomhed og Topdanmark at du ønsker at din pensionsordning skal være mere klimaansvarlig og forbedre sig på de 8 punkter 

Det vil normalt være HR-afdelingen i din virksomhed som har tegnet din pensionsordning. Derfor er det vigtigt at du både retter henvendelse til din HR-afdeling og/eller din tillidsrepræsentant samtidig med at du retter kontakt til dit pensionsselskab.

 

Hold dig orienteret om Topdanmark
Ved at tilmelde dig AnsvarligFremtids nyhedsbrev, så du kan holdes løbende orienteret om arbejdet med at få Topdanmark og andre danske pensionsselskaber til at understøtte Paris-aftalen.

Siden er sidst opdateret 11-10-2022