Sammenfatning: PFA har etableret en ambitiøs politik omkring klima, og PFA har sat fine målsætninger. Men det halter alvorligt med at efterleve politikken. PFA har aktie- og obligationsinvesteringer for mere end 10 milliarder kroner i 66 fossile selskaber, hvoraf en stor del modarbejder Paris-aftalen (FIND FLERE INFORMATIONER I DATABASEN HER). PFA svigter på sin udførelse af aktivt ejerskab ved ikke at stemme for klimaforslag der sikrer en nødvendig grøn omstilling (LÆS MERE I ANSVARLIG FREMTIDS RAPPORT HER), og PFA mangler desuden at etablere ambitiøse målsætninger for grønne investeringer.

Kontakt PFA: Som kunde i PFA, så har du indflydelse på hvordan PFA indtænker klima og ansvarlighed i sin investeringsstrategi. Nederst på siden finder du forslag til hvordan du kan kræve handling.


Positive elementer i PFAs strategi og politik omkring klima:

PFA har tilsluttet sig et Net Zero investornetværk med forpligtende klimamål (NZAOA)

PFA har tilsluttet sig klima investornetværket Climate Action 100+

PFA har vedtaget en eksklusions- og frasalgspolitik for kul og olie fra tjæresand.

PFA offentliggør CO2-fodaftrykket af sine investeringer (Scope 1 & 2)

 

Vigtige elementer hvor PFA mangler at melde ud med vigtige informationer:

Målsætning om grønne investeringer i 2030

Målsætning om CO2-reduktionsmål i 2030

 

Vigtige elementer hvor PFA bør forbedre sig:

Ambitiøs strategi for fossile investeringer (sælg eller forklar princippet)
PFA bør etablere en ambitiøs strategi for sine fossile investeringer, hvor PFA enten frasælger investeringer i virksomheder som ikke efterlever Paris-aftalen, eller hvor PFA som minimum for hvert enkelt selskab begrunder hvorfor man fastholder investeringerne og desuden redegør for hvordan man har sat selskabet under skærpet observation for at accelerere en grøn omstilling, således som en del af en ambitiøs aktiv ejerskabsstrategi.

Ambitiøs strategi for aktivt ejerskab overfor fossile selskaber
PFA bør etablere en klar strategi for det aktive ejerskab overfor fossile selskaber der kræver at selskaberne omstiller sig i overensstemmelse med Paris-aftalen. Et vigtigt element i en sådan strategi er udarbejdelse og offentliggørelse af stemmeretningslinjer hvor det fremgår at PFA i udgangspunktet vil stemme for generalforsamlingsforslag der anbefaler fossile selskaber at stoppe etablering af nye fossile projekter.

Ambitiøs strategi for aktivt ejerskab overfor banker
PFA bør etablere en klar strategi for det aktive ejerskab overfor banker der kræver at bankerne omstiller sig i overensstemmelse med Paris-aftalen. Et element i en sådan strategi er udarbejdelse og offentliggørelse af stemmeretningslinjer hvor det fremgår at PFA i udgangspunktet vil stemme for generalforsamlingsforslag som anbefaler banker at stoppe for ny finansiering af fossile projekter.

Øget åbenhed om udførelsen af det aktive ejerskab
PFA bør være mere åben om udførelsen af det aktive ejerskab, herunder hvordan PFA øger presset på virksomhederne når de ikke lytter. PFA bør desuden offentliggøre hvordan de konkret bidrager til samarbejdet i CA100+

Øget åbenhed om investeringer i unoterede aktiver
PFA bør være udvise mere åbenhed om sine investeringer i unoterede aktiver (private equity, infrastruktur og ejendomme). PFA skal desuden redegøre for hvordan PFA sikrer sig at disse investeringer understøtter målene i Paris-aftalen.

Øget åbenhed om stemmeafgivelse på selskabers generalforsamlinger
PFA bør udvise en bedre og mere rettidig åbenhed om hvordan PFA stemmer på de selskabers generalforsamlinger hvor PFA ejer aktier, herunder ved at etablere en hjemmeside, hvor stemmeafgivelsen opdateres dagligt.


Fortæl din virksomhed og PFA at du ønsker at din pensionsordning skal være mere klimaansvarlig og forbedre sig på de 6 punkter 

Det vil normalt være HR-afdelingen i din virksomhed som har tegnet din pensionsordning. Derfor er det vigtigt at du både retter henvendelse til din HR-afdeling og/eller din tillidsrepræsentant samtidig med at du retter kontakt til dit pensionsselskab.


Hold dig opdateret om PFA

Ved at tilmelde dig AnsvarligFremtids nyhedsbrev, så du kan holdes løbende orienteret om arbejdet med at få PFA og andre danske pensionsselskaber til at understøtte Paris-aftalen.

Siden er sidst opdateret 11-10-2022