Uddrag af resultaterne fra generalforsamlingerne 2019.

Forårets generalforsamlinger var præget af historisk mange fremsatte medlemsforslag, hvoraf en stor del fik støtte fra pensionsselskabernes bestyrelser, og mange blev da også stemt igennem.

DIP: 3 forslag vedtaget – Transparens, Skat og Frasalg af fossil

JØP: 4 forslag vedtaget – Klima, Statsobligatoner, Skat, Gennemsigtighed

Arkitekternes pensionskasse: 2 forslag vedtaget – reelt udøvet aktivt ejerskab & forslag om transparens

PJD: Nedstemt med 1 stemme forslag om reelt udøvet aktivt ejerskab & vedtaget forslag om transparens

MP pension: 2 forslag om klima er vedtaget og bestyrelsen har lovet at imødegå og lave standpunktspapir på områderne omkring transparens og uansvarlig skattepraksis.

ISP: nedstemt forslag reelt udøvet aktivt ejerskab & nedstemt forslag om transparens & nedstemt forslag skat og tranperence

Lægernes pension: Et forslag om aktivt ejerskab overfor selskaber, der modarbejder Paris-aftalen vedtaget.

PKA: Et forslag om aktivt ejerskab i kul, olie-og gasselskaber i forhold til at opfylde Paris-aftalen senest 2022 og frasalg af selskaber, som ikke opfylder det, blev vedtaget.

Det nytter  høj grad at du støtter arbejdet. Tusind tak til alle jer der har bakket op og givet fuldmagter – det betyder rigtig meget. Hvis du ikke har meldt dig til kampagnen så gør det her og modtag nyhedsbreve

Forslagene kan hentes her Alle AF forslag til GF 2019