Sammenfatning: AP PENSION har etableret en ambitiøs politik omkring klima, og AP PENSION har sat stærke klimamålsætninger. Men på enkelte punkter halter det dog med at efterleve politikken. AP PENSION har aktie- og obligationsinvesteringer for mere end 500 millioner kroner i 33 fossile selskaber, hvoraf en del modarbejder Paris-aftalen (FIND FLERE INFORMATIONER I DATABASEN HER). AP PENSION udøver et markant aktivt ejerskab, men bør arbejde på at sikre en endnu mere tydelig strategi for det aktive ejerskab (LÆS MERE I ANSVARLIG FREMTIDS RAPPORT HER). AP PENSION mangler desuden at sikre en klar afrapportering for sine investeringer i fossile selskaber der har taget tydelige skridt til at omstille sig.

Kontakt AP PENSION: Som kunde i AP PENSION, så har du indflydelse på hvordan AP PENSION indtænker klima og ansvarlighed i sin investeringsstrategi. Nederst på siden finder du forslag til hvordan du kan kræve handling.


Positive elementer i AP PENSIONs strategi og politik omkring klima:

AP PENSION har tilsluttet sig et Net Zero investornetværk med forpligtende klimamål (PA II)

AP PENSION har tilsluttet sig klima investornetværket Climate Action 100+

AP PENSION har vedtaget en eksklusions- og frasalgspolitik for kul og olie fra tjæresand.

AP PENSION offentliggør CO2-fodaftrykket af sine investeringer (Scope 1 & 2), samt hvordan AP PENSION stemmer ved selskabers generalforsamlinger


Vigtige elementer hvor AP PENSION mangler at melde ud med vigtige informationer:

AP PENSION bør, som led i sin ambitiøse strategi for sine fossile investeringer, redegøre ud fra et “sælg eller forklar princip” for hvorfor man for hvert enkelt selskab har valgt at fastholde investeringer i fossile selskaber som ikke har en forretningsmodel der understøtter Paris-aftalen, herunder om og hvordan man har sat selskabet under skærpet observation som en del af det aktive ejerskab.


Vigtige elementer hvor AP PENSION bør forbedre sig:
Ambitiøs strategi for aktivt ejerskab overfor fossile selskaber
AP PENSION bør etablere en klar strategi for det aktive ejerskab overfor fossile selskaber der kræver at selskaberne omstiller sig i overensstemmelse med Paris-aftalen. Et vigtigt element i en sådan strategi er udarbejdelse og offentliggørelse af stemmeretningslinjer hvor det fremgår at AP PENSION i udgangspunktet vil stemme for generalforsamlingsforslag der anbefaler fossile selskaber at stoppe etablering af nye fossile projekter.

Ambitiøs strategi for aktivt ejerskab overfor banker
AP PENSION bør etablere en klar strategi for det aktive ejerskab overfor banker der kræver at bankerne omstiller sig i overensstemmelse med Paris-aftalen. Et element i en sådan strategi er udarbejdelse og offentliggørelse af stemmeretningslinjer hvor det fremgår at AP PENSION i udgangspunktet vil stemme for generalforsamlingsforslag som anbefaler banker at stoppe for ny finansiering af fossile projekter.


Øget åbenhed om udførelsen af det aktive ejerskab
AP PENSION bør være mere åben om udførelsen af det aktive ejerskab, herunder hvordan AP PENSION øger presset på virksomhederne når de ikke lytter. AP PENSION bør desuden offentliggøre hvordan de konkret bidrager til samarbejdet i CA100+

Øget åbenhed om investeringer i unoterede aktiver
AP PENSION bør være udvise mere åbenhed om sine investeringer i unoterede aktiver (private equity, infrastruktur og ejendomme). AP PENSION skal desuden redegøre for hvordan AP PENSION sikrer sig at disse investeringer understøtter målene i Paris-aftalen.

 

Fortæl din virksomhed og AP PENSION at du ønsker at din pensionsordning skal være mere klimaansvarlig og forbedre sig på de 4 punkter 

Det vil normalt være HR-afdelingen i din virksomhed som har tegnet din pensionsordning. Derfor er det vigtigt at du både retter henvendelse til din HR-afdeling og/eller din tillidsrepræsentant samtidig med at du retter kontakt til dit pensionsselskab.

 

Hold dig orienteret om AP PENSION
Ved at tilmelde dig AnsvarligFremtids nyhedsbrev, så du kan holdes løbende orienteret om arbejdet med at få AP PENSION og andre danske pensionsselskaber til at understøtte Paris-aftalen.

Siden er sidst opdateret 11-10-2022