Ny rundspørge fra AnsvarligFremtid viser at danske virksomheder tøver med at prioritere klimaet, når de vælger pensionsordning til deres ansatte. Rundspørgen viser således, at virksomheder foretrækker at lade det være op til den enkelte ansatte at tilvælge mere klimavenlige investeringer i stedet for at virksomheden forlanger klimaansvarlige investeringer for alle ansatte. Således er der ingen virksomheder som sætter specifikke dokumentationskrav for at de udbudte pensionsprodukter understøtter klima-aftalen fra Paris.

Rundspørgen viser ydermere, at kun få virksomheder har valg af pensionsordning indskrevet som en integreret del af virksomhedens bæredygtighedsstrategi. Overordnet set medfører rapportens konklusioner, at hvis den nuværende manglende prioritering af klima i valg af pensionsordning fortsætter, så vil det med meget stor sandsynlighed betyde, at Danmark ikke vil leve op til sine forpligtelser under klima-aftalen fra Paris.

Baggrund
Med tilslutningen til FNs klima-aftale i 2015, så har Danmark forpligtet sig til at sikre at de offentlige og private pengestrømme understøtter målene i Paris-aftalen. Som langsigtede investorer, og med en samlet forvaltning på cirka 4600 milliarder kroner, så har danske pensionsselskaber et stort ansvar for at indfri Danmarks forpligtelser under Paris-aftalen.

Danske virksomheder, der tegner pensionsordninger for deres ansatte, har et ansvar for at efterspørge Paris-kompatible investeringer hos deres pensionsudbyder. Ydermere, så har de grønne virksomheder, der ”vinder på den grønne omstilling” en interesse i at de danske virksomhedspensions-investeringer som udgør en formue på omkring 1600 milliarder kroner, at de understøtter virksomhedernes egen mission, og derfor i at sikre at de pensionsprodukter, som deres ansatte bliver tilbudt, er Paris-kompatible.

Formål
Hensigten med rundspørge har været at belyse, hvor langt 24 af de største og mest bæredygtige danske virksomheder er kommet i forhold til at integrere de ansattes pensionsordninger i virksomhedernes bæredygtighedsstrategi, og hvordan de lægger strategier for prioritering af bæredygtighed ved valg af pensionsordning, og dermed sikre, at de ansatte som udgangspunkt bliver tilbudt et pensionsprodukt, der understøtter Paris-aftalen.

Rundspørgens besvarelser
Rundspørgen resulterede i  fyldestgørende besvarelser fra 9 virksomheder (COOP, JYSK, Grundfos, Pandora, Ørsted, VKR, ISS, COWI & Vestas), mens de øvrige 15 adspurgte virksomheder (A.P. Møller Mærsk, Novo Nordisk, DSV Panalpina, Danfoss, Rockwool, Siemens Gamesa, Carlsberg, Lego, Arla Foods, Salling Group, Danish Crown, IKEA, Novozymes, Chr. Hansen og Bestseller) ikke ønskede at medvirke.

Illustration: De 24 virksomheder som blev tilbudt at deltage i rundspørgen

Rapportens hovedkonklusioner

1) Valg af pensionsordning er sjældent integreret i virksomhedernes bæredygtighedsstrategi
Kun 1 (Ørsted) ud af 9 virksomheder anfører, at valg af pensionsordning indgår som et element i bæredygtighedsstrategien.

=> Det har den klare konsekvens, at virksomheder ikke får prioriteret at analysere kvaliteten af pensionsordningerne, samt ultimativt, at Danmark ikke kan leve op til sin forpligtelse til at sikre at de offentlige og private pengestrømme understøtter målene i Paris-aftalen.

2) Fokus på bæredygtighed i pensionsordninger er begrænset til frivilligt tilvalg
Omkring halvdelen af virksomhederne anfører at bæredygtighed og klima er en vigtig parameter, men i stedet for at kræve klimaansvarlige investeringer for alle ansatte, så lægger virksomhederne mest vægt på, at den enkelte medarbejder har mulighed for at tilvælge et særligt grønt/bæredygtigt pensionsprodukt (fx PFA KlimaPlus).

=> Når virksomhederne lader det være op til den enkelte ”at tilvælge bæredygtighed”, så har det som konsekvens, at en stor del af investeringerne fortsætter med at gå til investeringer i eksempelvis kul, olie – og gasselskaber, som fortsætter med at udføre lobbyisme imod grøn omstilling og som udvider med nye risikable fossile projekter, begge dele i strid med målsætningerne i Paris-aftalen.

3) Totalt fravær af generelle og specifikke forventningskrav om Paris-kompatibilitet i investeringerne
Kun én af de adspurgte virksomheder (Ørsted) anfører, at de har ytret en generel forventning om, at de tilbudte pensionsprodukter understøtter klimamålene i Paris-aftalen. Ingen af virksomhederne har fremført specifikke krav for at sikre at pensionsproduktet er Paris-kompatibelt.

=> Når virksomhederne ikke har krav om at pensionsprodukterne skal understøtte Paris-aftalen, så bliver det alene op til pensionsselskaberne at beslutte om og hvordan de udbudte pensionsprodukter skal støtte op om målene i Paris-aftalen. Denne manglende krav-sætning fra virksomhederne betyder, at de største danske pensionsudbydere endnu ikke tilbyder ”Paris-kompatible” pensionsprodukter som deres basis-produkt, og at de danske pensionsformuer derfor samlet set i dag ikke investeres på en måde der understøtter Paris-aftalen.

Rapportens hovedanbefalinger
Rapporten indeholder en række anbefalinger for danske virksomheder:

1. Inkluder valg af pensionsordning i virksomhedens bæredygtighedsstrategi.

2. Tilbyd alle medarbejdere en pensionsopsparing der som standard understøtter Paris-aftalen, og udfas pensionskontrakter med pensionsudbydere der ikke kan tilbyde sådanne pensionsordninger.

3. Forlang at pensionsudbyderen løbende sikrer en åbenhed, der gør det muligt for pensionsopsparerne at følge med i arbejdet med at sikre Paris-kompatible investeringer, herunder om opnåelse af CO2-reduktioner samt forvaltning af aktivt ejerskab og investeringsfravalg.

4. Gennemfør spørgeundersøgelser blandt pensionsopsparerne om deres ønsker til ansvarlige investeringer, og prioriter at deltage i møder med pensionsudbyderen for at sikre et kontinuerligt fokus på at pensionsudbyderens produkter understøtter Paris-aftalen.

Download rapport
Rapporten kan downloades på linket her: LINK

Hvad kan du selv gøre?
Hvis du har en virksomhedspensionsordning (fx. via PFA, Danica Pension, Velliv, AP Pension eller TopDanmark) og hvis du gerne vil vide hvordan du kan gøre den mere klimaansvarlig, så kontakt os på email: info@ansvarligfremtid.dk, og så giver vi gratis råd og vejledning til at komme videre.