http://www.information.dk/467708

Både Verdensbanken og Den Europæiske Investeringsbank signalerer nu stop for subsidier til klimabelastende kulværker. Men den afgørende test mangler.