Danske pensionsselskaber undlader at stemme imod fossile selskabers utilstrækkelige klimaplaner ifølge en ny rapport fra AnsvarligFremtid med titlen: THEIR VOTES, OUR FUTURE. HOW DANISH PENSION FUNDS VOTED ON CLIMATE IN 2021.

I en ny undersøgelse af, hvordan 16 danske pensionsselskaber stemte på dette års generalforsamling ved en række fossile selskaber, fandt vi blandede resultater: Et stigende antal pensionsselskaber sælger de fossile investeringer fra, men dem, der stadig ejer aktier i selskaberne, stemmer ikke i overensstemmelse med målene i Paris-aftalen.

AnsvarligFremtids undersøgelse spurgte 16 danske pensionsselskaber, hvordan de stemte om vigtige klimaforslag, der blev fremsat på den årlige generalforsamling ved 10 store internationale olie- og gasselskaber samt globale banker. Undersøgelsen viste, at et flertal af danske pensionsselskaber nu har frasolgt aktieinvesteringer i mange amerikanske olie- og gasselskaber. Pensionsselskaberne har solgt deres aktier i ExxonMobil, Chevron og ConocoPhillips, og således er der nu kun 2 pensionsselskaber – Danica Pension og Velliv – der stadig ejer aktier i ExxonMobil. Ligeledes har næsten halvdelen solgt deres aktier i europæiske olieselskaber som Shell, BP, Total og Equinor.

Men på trods af, at danske pensionsselskaber har udsendt klare løfter om at støtte Paris-aftalen, så støtter og blåstempler de fleste danske pensionsselskaber stadig fossilvirksomhedernes egne utilstrækkelige klimaplaner. Kun få danske pensionsselskaber, såsom PKA, Topdanmark og Industriens Pension, stemte imod disse to selskabers utilstrækkelige klimaplaner (se nedenstående tabel).

Ifølge den klimaplan som Shell præsenterede på sin generalforsamling, og som aktionærerne stemte om, så planlægger Shell at fortsætte med at bruge milliarder af dollars på fortsat olie- og gasudvinding, og selskabet planlægger ikke efter at opnå en absolut reduktion af sine samlede CO2-udledninger. Tilsvarende viser Totals klimaplan, at selskabet ikke planlægger efter at reducere selskabets samlede CO2-udledning inden 2030. Disse planer står i skarp kontrast til IPCC´s krystalklare erklæring om, at de globale energirelaterede udledninger skal reduceres med 25-45% inden 2030 for at imødekomme målene i Paris-aftalen. IEA har desuden for nylig erklæret, at der fra nu af ikke bør investeres i nye projekter med udvinding af fossile brændstoffer.

Tabel herunder: Klimaplanerne fra Shell og Total modtog støtte fra henholdsvis 78% og 63% af de danske pensionsselskaber, selvom disse olie- og gasselskabers klimaplaner ikke er i overensstemmelse med de Paris-kompatible klimascenarier udgivet af IPCC og IEA.

Desuden viser rapporten, at for de virksomheder, hvor danske pensionsselskaber stadig ejer aktier, så stemmer pensionsselskaberne ikke konsekvent for vigtige aktionær-fremsatte klimaforslag, der forlanger at fossilselskaberne udvikler Paris-kompatible forretningsplaner. Dette omfatter Danica Pension og PensionDanmark, som begge stemte imod vigtige aktionær-fremsatte klimaforslag på generalforsamlingen ved Equinor, BP og Shell. Og hos BP stemte kun 20% af de danske pensionsselskaber for et vigtigt klimaforslag. Imidlertid er billedet blandet, idet nogle pensionsselskaber (f.eks. P+ og Industriens Pension) stemte for flere af disse aktionærfremsatte klimaforslag.

Rapporten fandt også blandede resultater i forhold til det aktive ejerskab overfor banksektoren, idet de danske pensionsselskaber heller ikke her støttede konsekvent op om aktionærfremsatte forslag om ambitiøse klimastrategier. På positivsiden tæller, at hos HSBC stemte alle danske pensionsselskaber for HSBCs eget ambitiøse forslag om at udfase finansiering af kul, mens kun halvdelen af pensionsselskaberne stemte for et vigtigt klimaforslag ved storbanken Barclays.

AnsvarligFremtid understreger, at med næsten 535 milliarder euro under forvaltning (ca. 4000 mia. kroner) så har danske pensionsselskaber et meget stort ansvar for at sikre, at investeringerne flyttes væk fra fossile brændstoffer og over i grøn energi for at vi kan indfri målene i Paris-aftalen.

AnsvarligFremtid fremlægger i rapporten flere anbefalinger til danske pensionsselskaber for at øge deres klimaindsats:

1. Pensionsselskaberne bør fastlægge klare Paris-kompatible politikker for deres aktive ejerskab, herunder for stemmeafgivelse på klima-forslag.
For generalforsamlinger i energiselskaber bør en Paris-kompatibel afstemningspolitik specificere, at pensionsselskabet vil støtte aktionærfremsatte forslag, der anmoder om Paris-tilpassede forretningsmodeller, men at man ikke vil stemme for en virksomheds egen fremlagte forretningsplan, såfremt den ikke forfølger et fuldt stop for etablering af nye fossile udvindingsprojekter, således som IEA netop har anbefalet i deres nyeste Net Zero by 2050 rapport. Tilsvarende krav bør fastlægges for banker og særligt forurenende virksomheder.


2. Pensionsselskaberne bør fastlægge politikker for optrapning af det aktive ejerskab.
Som et eksempel skal pensionsselskabet stille klare forventningskrav til virksomhederne og gøre det klart, at hvis disse forventningskrav ikke nås inden for en klart angivet dato, så vil man afhænde sine aktiver i selskabet på tværs af sin aktie- og obligationsportefølje. En sådan politik skal også gøre det klart, hvornår pensionsselskabet selv vil fremsætte aktionær-forslag på virksomhedens generalforsamling. Sådanne politikker bør etableres på tværs af brancher, herunder energiselskaber, banker samt andre særligt forurenende industrier.

 

3. Øget transparens for stemmeafgivelse skal demonstrere resultatet af det aktive ejerskab.
Pensionsselskaberne skal offentliggøre deres stemmeafgivelser på en let tilgængelig og rettidig måde på pensionsselskabernes hjemmesider, sådan som det anbefales af investornetværket Net Zero Asset Owner Alliance.

Dette kan du selv gøre for at fremme vores arbejde med klimavenlige pensionsopsparinger

Hvis du gerne vil vide mere om, hvad du kan gøre for at gøre din egen pensionsordning mere klimavenlig, så skriv til os på info@ansvarligfremtid.dk