Danske pensionsselskaber stiller generelt højere klimakrav end globale investorer når der stemmes om klima på globale selskabers generalforsamlinger, men flere pensionsselskaber halter stadig bagefter

Danske pensionsselskaber støtter generelt klimaforslag mere end den gennemsnitlige globale investor, men der er fortsat stor variation mellem de danske pensionsselskaber ifølge en ny rapport fra AnsvarligFremtid med titlen: THEIR VOTES, OUR FUTURE. HOW DANISH PENSION FUNDS VOTED ON CLIMATE IN 2022.

For at vurdere pensionsselskabernes påvirkning af selskaberne har AnsvarligFremtid for andet år i træk undersøgt pensionssektorens praksis for stemmeafgivelse ved klimaforslag fremsat på selskabernes generalforsamlinger.

Hvert pensionsselskab modtog en række spørgsmål om, hvordan de som aktionærer har stemt ved generalforsamlingerne i 2022 for 15 virksomheder indenfor banksektoren, ved 11 store virksomheder i olie- og gassektoren og ved 24 aktionærforslag der var ”markeret” af investorer tilknyttet klimainvestor-initiativet Climate Action 100+.

Resultaterne viser, at selv om danske pensionsselskaber generelt støtter klimaforslag mere end den gennemsnitlige globale investor, så er der stor variation mellem de danske pensionsselskaber. Der er således stadig nogle pensionsselskaber som tydeligvis ikke har tilpasset deres afstemningspraksis til deres klimaforpligtelser. Og selvom samtlige danske pensionsselskaber nu har tilsluttet sig CA100+ initiativet, så undlader de i stort omfang at støtte de klimaforslag, som andre CA100+ investorer har markeret som vigtige at støtte.

Læs mere om resultaterne af rundspørgen på siden her: LINK eller på engelsk på denne side: LINK