http://www.information.dk/493542

Afhændelse af fossile energiaktier er på dagsordenen i tre pensionskasser i denne måned. Det første forslag er netop faldet med et snævert flertal hos ingeniørerne – nu følger jurister og økonomer, magistre og psykologer. Samtidig appellerer FN’s klimachef om at lade de fossile reserver blive i undergrunden.