Med hele 19 behandlede klimaforslag fordelt på 10 generalforsamlinger, så var klimaet igen i fokus på dette års generalforsamlinger i danske pensionskasser.

Blandt disse forslag blev 9 forslag om klima vedtaget med bestyrelsens opbakning. Ét forslag blev stemt igennem uden at have bestyrelsens opbakning, og i alt 9 klimaforslag ikke vedtaget. Desuden blev 2 forslag indsendt, men efterfølgende trukket, fordi forslagene allerede var implementeret før selve generalforsamlingens afholdelse.

Som et resultat af generalforsamlingernes vedtagne forslag i 2021, så er de vigtigste fremskridt, at yderligere 6 pensionsselskaber (Arkitekterne, PJD, ISP, Lægernes Pensionskasse, PKA og AP Pension) har besluttet at tilslutte sig den internationale investor koalition Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA). Som medlem af denne koalition forpligter pensionsselskaberne sig blandt andet på at gøre deres investeringer klimaneutrale senest i 2050, samt på at levere en CO2-reduktion på mellem 16-29% for porteføljen frem mod 2025. Alliancen anbefaler desuden sine medlemmer at frasælge alle selskaber som fortsat etablerer nye kulminer, ligesom de skal intensivere deres aktive ejerskab.

Ydermere har 3 pensionsselskaber (Arkitekterne, PJD og ISP) forpligtet sig til at identificere og frasælge selskaber som bedriver lobbyisme der modarbejder Paris-aftalen. Hos Lægernes Pension har man forpligtet sig på at frasælge kulselskaber med mere end 5% af omsætningen fra udvinding af kul. Hos PKA og AP Pension vil man frasælge olie- og gasselskaber som ikke har præsenteret en Paris-kompatibel forretningsmodel ved udgangen af henholdsvis 2022 og 2023. Hos Arkitekternes Pensionskasse har et flertal af medlemmerne tillige stemt for at frasælge olie/gasselskaber med mere end 50% af omsætningen fra fossil energi.

Hos P+ har man forpligtet sig til at eventuelt kommende valgfrie investeringsprodukter skal have et stort fokus på klimaansvarlighed. Hos AkademikerPension blev et forslag om frasalg af fossile obligationer ikke vedtaget, men bestyrelsen har tilkendegivet at man vil igangsætte en analyse af, hvorvidt man mener det kan lade sig gøre at frasælge obligationerne og samtidig fastholde et godt afkast med lave risici.

I tillæg til generalforsamlingerne har der desuden været valg til bestyrelsen i Pensionskassen P+, og her var det meget bemærkelsesværdigt at de 2 største stemmeslugere ved valget, Helle Munk Ravnborg og Katrine Ehnhuus, var blandt de kandidater der stillede op med et meget kraftigt fokus på klima og ansvarlighed. Medlemmerne i P+ har således tydeligt tilkendegivet, at de ønsker at P+ skal fortsætte med at prioritere klimadagsordenen højt.

Erfaringerne fra generalforsamlingerne viser tillige, at bestyrelserne i visse tilfælde gerne bakker op om en mere klimaansvarlig linje hvilket er en trend som er blevet tydeligt forstærket i takt med, at det er blevet klart at de fossile investeringer over en årrække har leveret ringere afkast end fossilfri investeringer. Der er dog fortsat milliarder af danske pensionskroner investeret i fossile selskaber som både modarbejder de internationale politiske bestræbelser om en hastig grøn omstilling, ligesom fossilselskabernes egen omstilling til grøn energi endnu er meget langsom og uansvarlig.

Pensionskundernes fortsatte pres på pensionsbestyrelserne om mere klimaansvarlige investeringer er derfor helt centralt, hvis vi skal lykkes med at få danskernes pensionsinvesteringer til at forene høje afkast med klimaansvarlighed.