Du kan støtte vores indsats for divestment ved at sende den nedenstående opfordring til dit pensionsselskab:

Jeg opfordrer jer til hurtigst muligt at stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, og at afhænde al ejerskab af – samt fonde der inkluderer – aktier og obligationer i kul-, gas- og olieselskaber.

Det er min opfattelse, at dette ikke bare vil være en fornuftig beslutning i forhold til et økonomisk perspektiv og en ansvarlig varetagelse af min pensionsopsparing, men også for min og min families fremtidige velfærd, da jeg ønsker at kunne gå på pension i en verden, der ikke til den tid er hærget af klima-kaos.

Der er bred enighed blandt klimaforskerne om, at menneskeskabt global opvarmning forårsaget af afbrænding af kul, gas, og olie vil fortsætte med at accelerere og intensivere tragiske klimakatastrofer. Den videnskabelige konsensus er tydelig og overvældende; vi kan ikke afbrænde blot halvdelen af de allerede eksisterende reserver af kul, gas og olie uden at opvarme kloden katastrofalt.

Den nødvendige overgang til en CO2-neutral økonomi vil ødelægge værdien af ​​mange af de investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, som mit pensionsselskab har foretaget på mine vegne. Det er på ingen måde betryggende at vide, at min pensionsopsparing er sat i firmaer, som både er risikable papirer og ødelæggende for klimaet, da dette i begge henseender er at gamble med min fremtid.


Alle felter skal udfyldes.