Pensionskassen P+ stopper med at investere i olie-, gas- og kulselskaber, hvis forretningsmodel ikke er forenelig med Parisaftalen.

Ved generalforsamlingen den 3 april har et flertal af medlemmerne i P+ erklæret deres støtte til et medlemsforslag om at opdatere pensionskassens ansvarlighedspolitik ved kraftigt at skærpe fravalgskriterierne for investeringer i den fossile sektor. Med 78% af stemmerne FOR forslaget, så har P+ vedtaget en politik, som fastslår, at investeringer i selskaber, der laver nye olie- og gasfelter eller nye kulkraftværker ikke er forenelige med Parisaftalen.

Med vedtagelsen af den nye politik bliver P+ et af de danske pensionsselskaber med den mest ambitiøse politik på det fossile område. Pensionskassen placerer sig som grøn frontrunner blandt andre pensionsselskaber som AkademikerPension, AP Pension og Lægernes Pension, som alle har vedtaget lignende politikker for investeringer i olie- og gasudvindingsselskaber.

P+s nye politik rummer også et stop for investering i kulkraftværker der udvider, hvilket også her vil placere pensionskassen på samme niveau som AkademikerPension og AP-Pension, der begge har en politik med stop for investeringer i selskaber der laver nye kulminer og selskaber, der laver nye kulkraftværker.

+ har dermed, med en medlemsbase bestående af både økonomer og ingeniører, sat en ny dagsorden for, hvordan pensionssektoren bør navigere udenom fossile investeringer i deres arbejde med at understøtte Paris-aftalen. Det er bemærkelsesværdigt, at P+s medlemmer med en særlig solid forståelse for både de finansielle og teknologiske aspekter af grøn omstilling, nu opfatter fortsatte fossile investeringer som uforeneligt med den grønne omstilling, og at et fravalg af fossile investeringer sagtens kan være foreneligt med et godt afkast.

P+s beslutning markerer en erkendelse af, at grøn omstilling kan og bør implementeres uden at være afhængig af at fastholde investeringer i traditionelle fossile selskaber, som hidtil har bidraget meget lidt til den grønne omstilling. Dette skifte kommer i kølvandet på udmeldinger fra det Internationale Energi Agentur (IEA), der advarer om, at op til 60% af værdien i olie- og gassektoren kan gå tabt ved en grøn omstilling i et tempo der indfrier Paris-aftalen. P+ positionerer sig således som et foregangseksempel for pensionssektoren ved at sikre deres investeringer mod potentielle betydelige værditab i en tid, hvor omstillingen til væk fra de fossile brændsler accelererer.

P+ er således ikke blot i færd med at skifte kurs, men skaber også en model for, hvordan andre finansielle institutioner kan kombinere økonomisk ansvarlighed og P+ sender et signal til andre sektorer om, at det er muligt at navigere mod grønnere farvande uden at kompromittere økonomisk afkast.

 

Støttende citater

Peter Birch Sørensen, Økonom, Professor i økologisk økonomi. 
”Vi ved, at verden skal omstille sig væk fra fossile brændsler, og at det haster umådeligt. Derfor svigter vi vores ansvar over for de kommende generationer, hvis vi investerer vores pensionsopsparing i fortsat udbygning med fossil energi.”

Brian Vad Mathiesen, Professor, Engineering Science
“Fra mit forskningssynspunkt mht grøn omstilling kan vi bekræfte, at der IKKE er behov for nye kilder. Tværtimod kan vi med kendt teknologi lukke flere af de eksisterende felter. 
Den geopolitiske situation gør, at vi har fornyet fokus på det. Men det er en lang bedre strategi at øge energieffektiviteten og mængden af vedvarende energi. F.eks. er der potentiale for at dække mindst 30% af varmeforbruget i EU med overskudsvarme.”

Mikael Skou Andersen, Økonom, Professor i miljøvidenskab
“Jeg mener, dette er en klog og rettidig beslutning. Klokkerne ringer for nye investeringer i kul, gas og olie, når endnu en velrenommeret pensionsfond er på vej til yderligere afvikling af sine 20 milliarder euro aktiver i fossile brændstoffer. Hvis P+ fortsætter i denne retning, bør P+ snart kunne kvalificere sig til det attraktive nordiske ministerråds svane-ecolabel for bæredygtige investeringsfonde, som kun tildeles finansielle produkter, hvor Parisaftalen fuldt ud respekteres. Svanelabelen vil dog udelukke pensionsfonde fra at besidde amerikanske statsobligationer, hvis en eventuel ny Trump-administration beslutter at trække sig ud af Paris Aftalen.”

Detaljer om P+:

Pensionsfonden P+ håndterer pensionsopsparinger for 110.000 økonomer, jurister og ingeniører, med en samlet AUM på cirka 20 milliarder euro (150 mia. DKK).

Afstemningsresultat:

For: 1355 (78,2 %)

Imod: 335 (19,3 %)

Blank: 42 (2,4 %)