Når oliegiganterne Shell, TotalEnergies og Chevron i næste uge afholder generalforsamling, så er det med en høj risiko for at deres aktionærer vil vende tomlen nedad til selskabernes handling i forhold til klimaet.

Ifølge klima-investornetværket Climate Action 100+´s analyseværktøj “Net Zero Company Benchmark“, så har ingen af disse 3 selskaber en forretningsmodel der er forenelig med Paris-aftalen. Stort set alle danske pensionsselskaber er medlem af Climate Action 100+, så det må forventes at også danske pensionsselskaber vil stemme imod selskabernes klimaplaner, hvis de ikke understøtter Paris-aftalen.


Shell´s Generalforsamling – afholdes 24 maj (
LINK
)
På dagsordenen er blandt andet:
Dagsordenspunkt 20: Shells egen klima-strategi (fremskridts-rapport)

Dagsordenspunkt 21: Aktionær-forslag om ambitiøs klimastrategi

Forud for generalforsamlingen er der offentliggjort flere rapporter som vurderer, at Shells klimahandling langt fra lever op til Paris-aftalen, herunder følgende:

ACCR: “In-depth: Royal Dutch Shell plc (Shell) climate vote” (30.April 2022): LINK

Carbon Tracker: ”Flash Note on Shell’s Energy Transition Progress Report” (6.Maj 2022). LINK

Follow This: ”2022 AGM Investor Briefing Voting overviews and details Climate Targets Resolutions” (29.april 2022): LINK

Carbon Tracker: ”Analyst note Absolute Impact: Why Oil and Gas Companies Need Credible Plans to Meet Climate Targets” (12.Maj 2022): LINK


TotalEnergies Generalforsamling – afholdes 25 maj (LINK)
På dagsordenen er blandt andet:
Dagsordenspunkt 16: TotalEnergies egen klima-strategi (fremskridts-rapport)


TotalEnergies har forud for generalforsamlingen afvist et aktionærforslag om klima, fremsat af en hollandske aktionær-gruppe, koordineret af konsulenthuset MN Services.

Aktionærerne har ytret stor utilfredshed med afvisningen, og som modsvar, så har aktionærerne via MN Services nu eskaleret deres aktive ejerskab overfor TotalEnergies idet de via det globale klima-investor netværk CA100+ (LINK) nu aktivt opfordrer andre investorer til at stemme IMOD TotalEnergies egen klima-strategi (Dagsordenspunkt 16).

Forud for generalforsamlingen er der offentliggjort flere rapporter som vurderer, at Shells klimahandling langt fra lever op til Paris-aftalen, herunder:

ACCR: ”Oil and Gas Sector: 2022 Climate Transition” (5.Maj 2022): LINK

Reclaim Finance: ”HOW TO VOTE AT TOTALENERGIES’ AGM A briefing for climateconscious investors” (29.april 2022): LINK

Carbon Tracker: ”Analyst note: Absolute Impact: Why Oil and Gas Companies Need Credible Plans to Meet Climate Targets” (12.May 2022): LINK

Follow This: ”2022 AGM Investor Briefing Voting overviews and details Climate Targets Resolutions” (29.april 2022): LINK


Chevron´s Generalforsamling – afholdes 25 maj (LINK)

På dagsordenen er blandt andre 3 klima-forslag (Dagsordenspunkterne 5, 6 og 7) som af CA100+ netværket er fremhævet som forslag investorerne bør stemme for.

Forud for generalforsamlingen er der offentliggjort flere rapporter som vurderer, at Shells klimahandling langt fra lever op til Paris-aftalen, herunder:

Carbon Tracker: ”Analyst note: Absolute Impact: Why Oil and Gas Companies Need Credible Plans to Meet Climate Targets” (12.May 2022): LINK

Follow This: ”2022 AGM Investor Briefing Voting overviews and details Climate Targets Resolutions”: LINK