Nej til stop for sorte investeringer i JØP

http://www.djoefbladet.dk/nyheder/2014/4/nej-til-stop-for-sorte-investeringer.aspx

Forslag om nul aktier i kul, olie og gas stemt ned. Men Anders Eldrup, ny JØP-formand, siger, at forslagsstillerne rejser en vigtig problemstilling.