Bragt i Magisterbladet, 7. april 2017.

Af Thomas Meinert Larsen, lektor og medlem af initiativet AnsvarligFremtid.

Når formanden for MP Pension i Magisterbladet replicerer på min fremførte kritik af pensionskassens kritisable investeringer, så undlader Egon Kristensen behændigt at svare på det mest centrale kritikpunkt. MP Pension har nemlig tydeligvis et problem med at forklare, hvordan MP Pension i deres bestræbelser for at ” understøtte klimaaftalen” fortsat kan forsvare at investere i selskaber som Exxon.

Det er veldokumenteret, at Exxon har tilknytning til og støtter lobbygrupper som fx American Legislative Exchange Council og tænketanke, som spreder misinformation om klimavidenskab, Exxon støtter klimaskeptiske politikere som fx en række klimaskeptiske republikanske senatorer, Exxon støtter blokering af klimapolitiske tiltag, Exxon modarbejder offentliggørelse af egne CO2-udledninger og modarbejder planer for at reducere egne CO 2 -udledninger, Exxon afviser kategorisk muligheden for klimapolitisk indgriben og afviser aktionærers ønske om redegørelse for potentielle finansielle risici ved øget klimapolitisk regulering, Exxon ignorerer og undervurderer konsekvent truslen fra konstant billigere vedvarende energiformer.

Selv efter at Paris-aftalen er vedtaget, forventer Exxon i sine langtidsprognoser, at den globale CO2-udledning vil fortsætte på uændret niveau, og Exxon planlægger og investerer fortsat i forventning om en eksorbitant vækst i det globale forbrug af olie og gas og dermed en vækst i udledningen af CO2, som er helt ude af trit med målene i Parisaftalen.

Exxon trækkes tillige med en række sagsanlæg om bevidst at have løjet om betydningen af global opvarmning og klimaforandringer over for investorer og omverdenen, selvom Exxons egne forskere var fuldt oplyste om betydningen af øget afbrænding af fossile brændsler. En investering i Exxon er dermed på alle måder helt uforenelig med en målsætning om at have en investeringsstrategi, som ” understøtter Paris-aftalen”. Man fristes til at sige, at MP Pension næsten ikke kan investere i selskaber, som er mere skruppelløse, kyniske, dialogresistente, og som modarbejder Paris-aftalen mere, end Exxon gør, og når ikke pensionsselskabernes bestyrelser selv kan indse det, så er det vigtigt, at medlemmerne fortæller dem det, herunder på generalforsamlingen den 25. april 2017.