MP er i gang med at diveste alt ikke-Paris-kompatibelt olie, og alle selskaber med mere end 25 % kul/tjæresand. Begge dele skal senest være effektueret i december 2020. Tillykke!

Hvis du har lyst, kan du blive tilmeldt vores nyhedsbrev og følge med i vores arbejde og successer.