Bragt i Magisterbladet 8. november 2013

Af Thomas Meinert Larsen, lektor, Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring.

Når mit pensionsselskab MP Pension/ Unipension har 1.239 mio. kr. investeret i kul-, olie-og gasvirksomheder, så er jeg med til at opretholde verden i dyb afhængighed af kul, olie og gas og dermed til at fastholde en klode på klimakollisionskurs.

Men jeg ønsker, at min opsparing skal fremme en grøn omstilling baseret på CO2-neutrale teknologier, som kan sikre en tryg fremtid på en beboelig klode.

Netop nu har det internationale klimanetværk 350. org startet kampagnen ” Fossil Free”, som skal få investorer til at flytte opsparinger i kul, olie og gas til grønne teknologier.

Årsagen er, at når kul-, gas-og olievirksomhederne ikke frivilligt lader sig transformere fra klimaskadelige virksomheder til energiselskaber, som leverer CO2-neutral energi, så har samfundet en moralsk pligt til at tvinge dem til at ændre kurs. Sådanne signaler kommer også fra Den Europæiske Investeringsbank og Verdensbanken, som reducerer finansiering af kulkraftværker, og fra klimakommissær Connie Hedegaard og præsident Barack Obama. Ud over det amoralske i fortsat at udvinde fossile brændsler, så er der også stor risiko for enorme værditab, hvis man ikke i tide får frasolgt aktiver i fossilsektoren. Verdens politiske beslutningstagere har nemlig defineret to graders temperaturstigning som det maksimalt acceptable, og tænketanken Carbon Tracker, Det Internationale Energiagentur ( IEA) og FN’s klimapanel har på den baggrund regnet sig frem til, at verden maksimalt kan afbrænde en tredjedel af de allerede kendte fossile ressourcer, hvis målet skal nås. Det medfører, at mindst to tredjedele af de fossile reserver ikke kan brændes af, og disse ” ikke-brændbare fossile ressourcer” mister derfor deres værdi. Men når verdens politikere som planlagt indgår en global klimaaftale i 2015, så vil verdens regeringer lovgive med øgede CO2-skatter, hvilket vil sænke indtjeningen for kul-, gas-og olieindustrien dramatisk, særligt den mest klima-og miljøskadelige del af sektoren.

Det norske pensionsselskab Storebrand og den hollandske bank Rabobank har således allerede taget skridt til at afvikle investeringer i kul og tjæresand. Klimabevægelsen har afdækket, at Unipension investerer i 84 af verdens 200 største selskaber inden for kul, olie og gas, og at disse investeringer udgør 4 % af de samlede aktieinvesteringer. Jeg sparer altså op i amerikanske selskaber som ExxonMobil, Chevron og ConocoPhillips, i russiske LUKOIL og europæiske selskaber som BP, Shell, Total og Statoil, mens jeg næsten ikke sparer op i vedvarende energi. Det ønsker jeg ændret. Ved MP Pensions generalforsamling den 24. april 2013 blev forslaget ” Indførelse af grønt nøgletal” ikke støttet af bestyrelsen, og forslaget faldt ved afstemningen med 278 stemmer imod ( 78 %). Jeg støtter derfor op om initiativet ” AnsvarligFremtid” som på www.ansvarligfremtid.dk indsamler tilkendegivelser til at genfremsætte et lignende forslag på den kommende generalforsamling.