Medlemmer af MP Pension og Arkitekternes Pensionskasse tager nu første skridt til at få rettens opbakning til, at det er ulovligt når pensionskasserne MP Pension og Arkitekternes Pensionskasse nægter at følge sidste års generalforsamlingsbeslutning om at afvikle investeringer i kul, samt at gennemføre en dialog med olie- og gasselskaber om at afvikle deres højrisikable olieudvindingsprojekter. Selvom forslaget opnåede hhv. 57% og 58% af medlemmernes tilslutning i MP Pension og Arkitekternes Pensionskasse, så har bestyrelserne i begge pensionskasser imidlertid kategorisk nægtet at følge generalforsamlingens beslutning. På den baggrund vil medlemmer af de 2 pensionskasser tage de første skridt til at rejse en retssag mod bestyrelserne i pensionskasserne, og konkret vil de nu søge civilstyrelsen om at føre en retssag som ”fri proces”.

Sagen koncentrerer sig om 2 hovedpunkter:

1) Kan MP Pension og Arkitekternes pensionskasse afvise at følge det konkrete forslag vedtaget af generalforsamlingen?
Vi mener det ikke. I en demokratisk forening er generalforsamlingen den øverste myndighed. Dette gælder således også for MP Pension og Arkitekternes Pensionskasse. Foreningens vedtægt kan anses for et kontraktretligt krav på medlemmernes indflydelse. Der er ingen bestemmelser i de to pensionskassers vedtægter, der tilsiger bestyrelsen særlig beslutningskompetence til at tilrettelægge overordnede etiske retningslinjer for investeringsstrategien. Beslutningen om ikke at investere i kul (vedrører omtrent 0,3% af pensionskassens investeringer) må anses for en generel og overordnet etisk beslutning, der alene sætter en overordnet ramme for investeringsstrategien, og som ikke fjerner bestyrelsens ansvar for investeringsstrategien.

2. Hvordan tolkes begrebet “fiduciary duty” (Lov om finansiel virksomhed §158) ?
Er Pensionskassen forpligtet til at investere i kulselskaber og højrisikable fossile olieselskaber, fordi ellers bliver investeringsuniverset for lille? (Bestyrelsernes synspunkt) eller burde Pensionskassen, også set i lyset af den indgåede juridisk bindende klimaaftale i Paris om maksimalt 2-graders global opvarmning, indarbejde det som Mark Carney (Governor of the Bank of England) kalder “transition risk”, fx ved at mindske eksponeringen mod fossil investeringer som er i høj risiko for at ville tabe i værdi? Det er det, der ligger i det vedtagne generalforsamlingsforslag, og det vil vi have retten til at give os ret i.

Vi mener at sagen har principiel karakter, eftersom det er problematisk for Danmark som et foreningsland med en stærk demokratisk tradition, at demokratiske regler tilsidesættes. Det er derfor dybt problematisk, hvis der i forhold til pensionskasserne, der bestyrer over 3.000 mia. kr., ikke skulle være demokratisk indflydelse for medlemmerne i forhold til hvordan disse store formuer investeres. Eftersom både kommuner og virksomheder opfordres til at påtage sig et samfundsmæssigt ansvar, så vil det være højst mærkværdigt, hvis pensionskasser ikke må påtage sig et samfundsmæssigt ansvar.