Oprindeligt bragt på Altinget, 30. januar 2018.
https://www.altinget.dk/energi/artikel/klimabevaegelse-kommuner-boer-investere-klimaansvarligt

Af Katrine Ehnhuus
Talsperson, AnsvarligFremtid

Denne måned har startskuddet lydt for de nyvalgte kommunalbestyrelser landet over. Forhåbentligt har de sat klimaet højt på dagsordenen, for kommunerne er helt centrale aktører, hvis det skal lykkes at øge den danske klimaindsats.

Som medlem af kommunalbestyrelsen kan man tage ansvar for klimaet på en lang række områder blandt andet ved at sikre, at kommunen investerer klimaansvarligt.

Kommunernes overskudslikviditet placeres i investeringsforeninger, der forvaltes af en eller flere kapitalforvalter(e), med henblik på at sikre en fornuftig forrentning. Selvom det ikke stemmer overens med kommunens øvrige politik og værdier, havner pengene desværre også i aktier og erhvervsobligationer i kul-, olie- og gasselskaber.

Men sådan behøver det ikke at være. Kommunerne kan nemlig stille krav til deres kapitalforvalter om, hvordan kommunens midler skal forvaltes og dermed udelukke klimaskadelige investeringer.

Ansvarlig investering har stor betydning for klimaet
Tilsammen har kommunerne ifølge Danmarks Statistik omkring 40 milliarder investeret i aktier og obligationer. Det er ikke store summer sammenlignet med de enorme beløb, som for eksempel de danske pensionskasser investerer.

Men selvom der ikke er tale om enorme summer, har det alligevel stor betydning for klimaet, at kommunerne siger klart fra over for investeringer i kul, olie og gas og med andre ord divester fra fossilselskaber.

Ny forskning fra the University of Waterloo viser, at divestment-udmeldinger presser fossilselskaberne ved at sænke børsværdien og gøre det dyrere at rejse kapital.

Det gør det sværere for fossilselskaberne at lede efter nye reserver, udnytte eksisterende reserver og sikre langsigtet vækst. Med andre ord mindskes fossilselskabernes produktive kapacitet, og dermed mindskes CO2-udledningen også.

Foruden at svække fossilselskabernes produktive kapacitet er en divestment-udmelding også med til at hæmme fossilselskabernes politiske legitimitet. Ifølge et studie fra Oxford University har den globale bølge af investorer, der boykotter klimaskadelige investeringer af etiske grunde, konsekvenser for fossilselskabernes politiske magt.

Det skyldes, at fossilselskaberne stigmatiseres som uetiske, og at politikere sjældent vil associeres med moralsk tvivlsomme aktører. Dermed bliver det sværere for fossilselskaberne fortsat at påvirke politikerne og overbevise dem om, at fossilindustrien ikke skal reguleres.

Etiske investeringer giver økonomisk gevinst
16 danske kommuner – herunder København og Odense – har besluttet at udelukke investeringer i fossilselskaber. Foruden at bidrage til ovenstående effekter har det også skabt et marked for fossilfrie investeringsprodukter.

Godt 10 danske kapitalforvaltere udbyder nu investeringsforeninger, der er renset for selskaber, som får mere end fem procent af sin omsætning fra kul, olie, og gas. Almindelig Brand er desuden den første kapitalforvalter, som udelukker kul, olie og gasselskaber i samtlige fonde.

De 16 kommuners beslutning om at droppe kul, olie og gasinvesteringer har dermed sat skub i en udvikling, der muliggør at andre investorer, for eksempel fagforeninger, også kan investere klimaansvarligt.

At det kun er 16 kommuner, som udelukker klimaskadelige investeringer, kan undre. Fossilselskaberne er uden tvivl hovedskurken bag klimaforandringerne, der allerede nu betyder, at danske kommuner må bruge penge på klimatilpasning.

Men divestment er ikke kun en fornuftig beslutning set med klimaets briller, det er også en økonomisk rationel beslutning.

Gentagne analyser viser, at etiske investeringer ikke koster på afkastet, men tværtimod kan forventes at give en lille gevinst. På sigt er investeringer i fossilselskaber ligefrem dybt risikable. Så hvorfor har kommuner som for eksempel Aarhus og Aalborg endnu ikke besluttet at diveste?