Klimakampen raser også i din pensionskasse
– Vores enorme pensionsformuer skaber fremtidens samfund. Det er nu på forårets generalforsamlinger vi kan påvirke, om formuerne skal investeres i klimakaos eller i et bæredygtigt samfund.

Vores enorme pensionsformuer er afgørende for klimaet og for hele samfundets udvikling, Det er nu, du kan gøre din indflydelse gældende. Nu er det sæson for pensionskassernes generalforsamlinger.

Vidste du det ikke? Hvis dit svar er nej, så er du ikke den eneste. Det er kun en lille brøkdel af os medlemmer, der udnytter vores demokratiske stemmeret. Du afgiver sikkert din stemme ved folketingsvalg. Medierne er fulde af historier om valget. Ved de årlige finanslovsforhandlinger forhandles der om store beløb, ca. 15 mia. kr. Det er penge, som gør en forskel mange steder. Vi sætter os ind i, hvordan Mette Frederiksen, Lars Løkke og de andre vil anvende vores skattekroner.

Virker navnene Niels Dengsø Jensen, Kim Duus, Janne Gleerup og Tina Øster Larsen ikke bekendte som Mette Frederiksen og Lars Løkke? De 4 første er forpersoner i bestyrelser for danske pensionsselskaber, som tilsammen forvalter vores opsparinger, omkring 4.400 mia. kr.

Det er cirka tre gange så meget, som statsbudgettet – eller 300 gange de 15 mia. kr., som de årlige finanslovsforhandlinger handler om. De mennesker, som kun få kender, har afgørende indflydelse på, om vores pensionsformuer skal investeres i våbenproduktion, i kulminer, i atomkraft, i vindmølleparker, i Power to X, i tobaksindustri eller i udviklingslande. Det kan du få indflydelse på ved de årlige generalforsamlinger.

Pensionskasserne bestemmer om vores enorme formuer skal investeres i bæredygtig udvikling eller i virksomheder i skattely eller som udnytter børnearbejde. De bestemmer, hvilke virksomheder, vi som pensionsopsparere bliver medejere af. De bestemmer, om vi skal være ansvarlige medejere og aktivt skubbe virksomhederne i en bæredygtig retning, eller om vi skal undlade at tage det besværlige ansvar på os, fordi “vi jo kun har små ejerandele i store globale virksomheder”. Nogle af vores pensionsselskaber beslutter det ene – nogle det andet. Akademikerpension trækker netop nu VW (Volkswagen) i retten pga. manglende åbenhed om deres klimapolitik, mens andre pensionskasser tøver med at engagere sig i et ansvarligt ejerskab. Ved du, hvad dit pensionsselskab gør?

I denne tid kan du deltage direkte som medlem eller via den, du har stemt på som delegeret, i årets generalforsamlinger i de medlemsejede pensionskasser. Du eller din delegerede kan fremsætte og stemme på forslag, give input til forvaltning af formuerne og få indflydelse på valg af bestyrelsesmedlemmer. Men det er en meget lille brøkdel af os, som deltager. Vores interesse for medbestemmelse over de 4.400 milliarder kr. er forsvindende lille, selv om konsekvenserne af pensionsselskabernes handlinger kan være større end af beslutningerne i Folketinget.

I år har medlemmer bl.a. fremsat forslag om at øge investeringer i våbenproduktion og forslag om at pensionsselskaberne skal stemme imod uansvarlige bestyrelser i de selskaber, de investerer i, stemme for bæredygtige investeringer og dermed bl.a. bidrage til at begrænse den globale opvarmning. Det er vigtigt. Du kan få indflydelse, hvis du bruger din stemme. Tidligere har medlemmer med succes stillet forslag om, at deres pensionsselskaber skal frasælge kul, – olie og gas virksomheder, som ikke omstiller i en klimavenlig retning. Så det er muligt at få indflydelse på, hvordan vores pensionsformuer påvirker vores samfund og fremtid. Vi skal interessere os for denne afgørende magtfaktor i samfundet. Det er ikke sundt, når magtudøvelsen alene sker i diskrete bestyrelseslokaler.

Din pensionsopsparing er med til at rykke verden. Skal det være den sorte eller den grønne vej?

 

Ovenstående tekst blev bragt som et læserbrev i Jyllandsposten Debat den 3. april 2023 (LINK)
Forfattere: Sussanne Blegaa, Lena Hellström, Brian Bech Knudsen, Johannes Lundberg, Thomas Meinert Larsen, Ole Schultz (medlemmer af pensionsselskaberne Akademikerpension, ISP Pension og Velliv)