En ny analyse fra den britiske tænketank Carbon Tracker viser, at pensionsfonde risikerer millioner af menneskers pensionsopsparing ved at stole på økonomisk forskning, der ignorerer en lang række af de finansielle risici, der er forbundet med klimaforandringerne.

Rapporten afslører, at mange pensionsfonde bruger investeringsmodeller, der antager, at den globale økonomi vil fortsætte med at vokse – selv hvis den globale opvarmning stiger til over 4 grader. Modellerne inkorporerer nemlig kun et begrænset antal effekter af klimaændringerne, og ligeledes negligeres eller undervurderes effekten fra tipping points, som med stor sandsynlighed hurtigt kan fremskynde væsentlig økonomisk skade.

Forskerne af rapporten understreger, at disse modeller ikke kan forenes med klimaforskeres advarsler om, at global opvarmning i denne skala vil være “en eksistentiel trussel mod den menneskelige civilisation.”. Der er påfaldende stor diskrepans mellem de økonomiske forskeres og klimaforskernes forudsigelser.

Den globale opvarmning, som vi allerede i dag er vidne til, på meget mindre end 1,5 °C påvirker allerede mennesker og virksomheder over hele planeten via rekordhøje hedebølger, oversvømmelser og intensiverede storme. Derved påvirkes allerede nu den globale økonomi via påvirkning af handelen, beskadigelse af afgrøder, skabelse af områder, der ikke kan forsikres og voldsomme skader på infrastrukturen.

Men en stor undersøgelse af 738 klimaøkonomiske artikler viser, at de økonomiske forskere skønner, at en 3 °C opvarmning vil reducere det globale BNP med kun 5 %, og en opvarmning på 5 °C vil medføre en reduktion på 10 %. Det virker ganske klart i modstrid med klimaforskernes klare advarsler om, at overskridelse af Paris-målet på 1,5 °C vil være “farligt”, at passere 3 °C vil være “katastrofalt”, og at nå 5 °C vil være “mere end katastrofalt og rejse eksistentielle trusler”.


Klimaforskerne henviser desuden i deres analyser til, at fremkomsten af de såkaldte ”tipping points”, for eksempel ved tab af vinterisen i Barentshavet, reduktion i permafrost, afskovning af Amazonas eller et sammenbrud af Golfstrømmen meget vel kan føre til en acceleration af klimaforandringerne og dermed også voldsomt øge de skader, de kan medføre.

Men disse “tipping points” tages ikke i betragtning i de økonomiske undersøgelser, der i øjeblikket anvendes af mange almindelige investeringsmodeller, som anvendes af finansielle institutioner. Et eksempel er den britiske pensionsordning, Shropshire County Pension Fund, som har fortalt sine medlemmer, at en udvikling, der fører til 4 ° C opvarmning i 2100, kun vil reducere det årlige afkast med 0,06% i 2030 og 0,1% inden 2050. Disse forudsigelser var baseret på rådgivning fra konsulenthuset Mercer.

Det er hovedsageligt konsulentvirksomheden Mercer, der undersøges i rapporten, selvom mange andre rådgivere benytter de samme mangelfulde analyser i deres rådgivning. Mercer er investeringsrådgiver for 3.900 pensionsfonde over hele verden, og ved at basere sig på de fejlagtige modeller, rådgiver Mercer pensionsselskaberne om, at risikoen for 4 graders opvarmning vil være håndterbar. Rapporten viser, hvordan en lang række britiske pensionsselskaber modtager denne type tvivlsom rådgivning.

I England har den myndighed, der regulerer pensionssektoren “The Pensions Regulator” (TPR) allerede udtrykt bekymring ved den udbredte brug af, sandsynligvis, meget mangelfulde investeringsmodeller

Når pensionsselskaberne, men også de fleste andre finansielle markedsdeltagere på denne måde tilsyneladende ret ukritisk accepterer tal fra rådgivere som Mercer som nøjagtige, så er det meget sandsynligt, at aktiemarkedets værdiansættelser er vildt ude af trit med den fremtidige kurs for aktiekurser, udbytte og BNP i en verden der undergår accelererende klimaforandringer.

Også pensionsselskaber i Danmark benytter konsulenter som Mercer som investeringsrådgiver, så Carbon Tracker rapporten har potentielt stor betydning for den rådgivning, som også danske pensionsselskaber får, og dermed de vurderinger som danske pensionsselskaber foretager om klimarisici og dermed ultimativt for danske borgeres pensionsopsparinger.

Brugen af de mangelfulde modeller stopper dog ikke hos pensionssektoren. Andre indflydelsesrige organisationer og netværk som fx. Finansial Stability Board (FSB), Network for Greening the Finansial System (NGFS) samt IPCC. Læs mere i Carbon Trackers blog-indlæg her.

Selve rapporten kan læses her: https://carbontracker.org/reports/loading-the-dice-against-pensions/


Børsen omtale kan læses her: https://borsen.dk/nyheder/investor/milliarder-af-pensionskroner-klemt-i-kaempe-risiko?