Der fremsættes snart divestment-forslag til generalforsamlingerne i DIP (3. april), JØP (28. april) og MP Pension (29. april) i 2014 med følgende ordlyd:
DIP (eller JØP eller MP Pension) forpligter sig med vedtagelsen af dette forslag til øjeblikkeligt at stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, og inden 31. december 2018 at have afhændet al ejerskab af – samt fonde der inkluderer – aktier og obligationer i kul-, gas- og olieselskaber.
Vi ønsker flest mulige medstillere af forslaget, og hvis du ønsker at være medstiller så skal vi modtage dit ønske om at være medstiller senest tirsdag den 18. februar 2014 kl. 18.00.

For medlemmer af DIP
Se det fremsatte forslag og begrundelse her.
Hvis du vil være medstiller, så fremsend dit fulde navn til info@ansvarligfremtid.dk.

For medlemmer af JØP
Se det fremsatte forslag og begrundelse her.
Hvis du vil være medstiller, så fremsend dit fulde navn samt JØP police nummer til info@ansvarligfremtid.dk.

For medlemmer af MP Pension
Se det fremsatte forslag og begrundelse her.
Hvis du vil være medstiller, så fremsend dit fulde navn samt enten fødselsdato (første 6 cifre) eller dit MP Pension medlemsnummer til info@ansvarligfremtid.dk.

Næste skridt: Hjælp til stemmeafgivelse på generalforsamlingerne
Indenfor de nærmeste uger vil vi her på hjemmesiden beskrive en simpel trin-for-trin vejledning for hvordan du som medlem af DIP, JØP eller MP Pension kan lade din stemme gælde på generalforsamlingen, uanset om du selv møder op eller ej.